10 Aralık 2019

1. B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

 
 
 
 

2. I. Jant kapağı çıkartılır.
II. Kriko ile araç kaldırılır.
III. Bijon somunları sökülür.
IV. Bijon somunları gevşetilir.
V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

 
 
 
 

3. I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak
Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?

 
 
 
 

4. Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 
 
 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?

 
 
 
 

6. Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?

 
 
 
 

7. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

8. Yaralı, sedye ile ambulansa bindirilirken yönü nasıl olmalıdır?

 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi LPG’li motorların üstünlüklerindendir?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü yol trafik işaretidir?

 
 
 
 

11. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

 
 
 
 

13. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

 
 
 
 

14. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

 
 
 
 

16. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

 
 
 
 

17. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücüye neyi bildirir?

 
 
 
 

18. Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?

 
 
 
 

19. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 
 
 
 

20. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi


WordPress </p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6588' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26431' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6588[]' id='answer-id-26431' class='answer answer-20 answerof-6588' value='26431' /> <label for='answer-id-26431' id='answer-label-26431' class=' answer label-20'><span class='answer'>B) Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26432' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6588[]' id='answer-id-26432' class='answer answer-20 answerof-6588' value='26432' /> <label for='answer-id-26432' id='answer-label-26432' class=' answer label-20'><span class='answer'>C) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26433' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6588[]' id='answer-id-26433' class='answer answer-20 answerof-6588' value='26433' /> <label for='answer-id-26433' id='answer-label-26433' class=' answer label-20'><span class='answer'>D) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26434' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6588[]' id='answer-id-26434' class='answer answer-20 answerof-6588' value='26434' /> <label for='answer-id-26434' id='answer-label-26434' class=' answer label-20'><span class='answer'></span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType20' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-21'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>21. </span> Aksine bir işaret yoksa şekildeki araç için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?</p> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-5" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/10sinav11soru51-1.gif" /></p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6589' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26435' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6589[]' id='answer-id-26435' class='answer answer-21 answerof-6589' value='26435' /> <label for='answer-id-26435' id='answer-label-26435' class=' answer label-21'><span class='answer'>A) 90</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26436' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6589[]' id='answer-id-26436' class='answer answer-21 answerof-6589' value='26436' /> <label for='answer-id-26436' id='answer-label-26436' class=' answer label-21'><span class='answer'>B) 100</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26437' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6589[]' id='answer-id-26437' class='answer answer-21 answerof-6589' value='26437' /> <label for='answer-id-26437' id='answer-label-26437' class=' answer label-21'><span class='answer'>C) 110</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26438' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6589[]' id='answer-id-26438' class='answer answer-21 answerof-6589' value='26438' /> <label for='answer-id-26438' id='answer-label-26438' class=' answer label-21'><span class='answer'>D) 120</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType21' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-22'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>22. </span> I- Arkadan çarpma<br /> II- Kırmızı ışıkta geçme<br /> III- Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama<br /> Yukarıdakilerden hangileri trafik kazalarında asli kusur sayılır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6590' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26439' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6590[]' id='answer-id-26439' class='answer answer-22 answerof-6590' value='26439' /> <label for='answer-id-26439' id='answer-label-26439' class=' answer label-22'><span class='answer'>A) I – II </span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26440' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6590[]' id='answer-id-26440' class='answer answer-22 answerof-6590' value='26440' /> <label for='answer-id-26440' id='answer-label-26440' class=' answer label-22'><span class='answer'>B) I – III</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26441' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6590[]' id='answer-id-26441' class='answer answer-22 answerof-6590' value='26441' /> <label for='answer-id-26441' id='answer-label-26441' class=' answer label-22'><span class='answer'>C) II – III </span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26442' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6590[]' id='answer-id-26442' class='answer answer-22 answerof-6590' value='26442' /> <label for='answer-id-26442' id='answer-label-26442' class=' answer label-22'><span class='answer'>D) I – II – III</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType22' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-23'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>23. </span> I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek<br /> II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak<br /> III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek<br /> Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? </p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6591' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26443' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6591[]' id='answer-id-26443' class='answer answer-23 answerof-6591' value='26443' /> <label for='answer-id-26443' id='answer-label-26443' class=' answer label-23'><span class='answer'>A) Yalnız I</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26444' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6591[]' id='answer-id-26444' class='answer answer-23 answerof-6591' value='26444' /> <label for='answer-id-26444' id='answer-label-26444' class=' answer label-23'><span class='answer'>B) I ve II.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26445' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6591[]' id='answer-id-26445' class='answer answer-23 answerof-6591' value='26445' /> <label for='answer-id-26445' id='answer-label-26445' class=' answer label-23'><span class='answer'>C) II ve III.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26446' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6591[]' id='answer-id-26446' class='answer answer-23 answerof-6591' value='26446' /> <label for='answer-id-26446' id='answer-label-26446' class=' answer label-23'><span class='answer'>D) I, II ve III.</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType23' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-24'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>24. </span> Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?</p> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-5" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/sorular12temmuz2014ehliyetsorularisoru17-3.jpg" /></p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6592' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26447' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6592[]' id='answer-id-26447' class='answer answer-24 answerof-6592' value='26447' /> <label for='answer-id-26447' id='answer-label-26447' class=' answer label-24'><span class='answer'>A) Geç işareti</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26448' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6592[]' id='answer-id-26448' class='answer answer-24 answerof-6592' value='26448' /> <label for='answer-id-26448' id='answer-label-26448' class=' answer label-24'><span class='answer'>B) Dur işareti</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26449' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6592[]' id='answer-id-26449' class='answer answer-24 answerof-6592' value='26449' /> <label for='answer-id-26449' id='answer-label-26449' class=' answer label-24'><span class='answer'>C) Yavaşlatma işareti</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26450' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6592[]' id='answer-id-26450' class='answer answer-24 answerof-6592' value='26450' /> <label for='answer-id-26450' id='answer-label-26450' class=' answer label-24'><span class='answer'>D) Hızlandırma işareti</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType24' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-25'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>25. </span> Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?</p> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-5" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/sorular8mart2014ehliyetsorularisoru34-3.jpg" /></p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6593' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26451' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6593[]' id='answer-id-26451' class='answer answer-25 answerof-6593' value='26451' /> <label for='answer-id-26451' id='answer-label-26451' class=' answer label-25'><span class='answer'>A) Sis ışıkları</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26452' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6593[]' id='answer-id-26452' class='answer answer-25 answerof-6593' value='26452' /> <label for='answer-id-26452' id='answer-label-26452' class=' answer label-25'><span class='answer'>B) Park ışıkları</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26453' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6593[]' id='answer-id-26453' class='answer answer-25 answerof-6593' value='26453' /> <label for='answer-id-26453' id='answer-label-26453' class=' answer label-25'><span class='answer'>C) Acil uyarı ışıkları</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26454' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6593[]' id='answer-id-26454' class='answer answer-25 answerof-6593' value='26454' /> <label for='answer-id-26454' id='answer-label-26454' class=' answer label-25'><span class='answer'>D) Yakını gösteren ışıklar</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType25' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-26'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>26. </span> Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.<br />Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6594' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26455' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6594[]' id='answer-id-26455' class='answer answer-26 answerof-6594' value='26455' /> <label for='answer-id-26455' id='answer-label-26455' class=' answer label-26'><span class='answer'>A) Yaşı</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26456' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6594[]' id='answer-id-26456' class='answer answer-26 answerof-6594' value='26456' /> <label for='answer-id-26456' id='answer-label-26456' class=' answer label-26'><span class='answer'>B) Boyu</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26457' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6594[]' id='answer-id-26457' class='answer answer-26 answerof-6594' value='26457' /> <label for='answer-id-26457' id='answer-label-26457' class=' answer label-26'><span class='answer'>C) Cinsiyeti</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26458' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6594[]' id='answer-id-26458' class='answer answer-26 answerof-6594' value='26458' /> <label for='answer-id-26458' id='answer-label-26458' class=' answer label-26'><span class='answer'>D) Vücut ısısı</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType26' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-27'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>27. </span> • Motor durdurulur.<br />• Araç el freni ile tespit edilir.<br />• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.<br /> Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6595' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26459' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6595[]' id='answer-id-26459' class='answer answer-27 answerof-6595' value='26459' /> <label for='answer-id-26459' id='answer-label-26459' class=' answer label-27'><span class='answer'>A)Durma</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26460' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6595[]' id='answer-id-26460' class='answer answer-27 answerof-6595' value='26460' /> <label for='answer-id-26460' id='answer-label-26460' class=' answer label-27'><span class='answer'>B)Geri gitme</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26461' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6595[]' id='answer-id-26461' class='answer answer-27 answerof-6595' value='26461' /> <label for='answer-id-26461' id='answer-label-26461' class=' answer label-27'><span class='answer'>C)Park etme</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26462' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6595[]' id='answer-id-26462' class='answer answer-27 answerof-6595' value='26462' /> <label for='answer-id-26462' id='answer-label-26462' class=' answer label-27'><span class='answer'>D)U dönüşü yapma</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType27' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-28'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>28. </span> Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6596' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26463' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6596[]' id='answer-id-26463' class='answer answer-28 answerof-6596' value='26463' /> <label for='answer-id-26463' id='answer-label-26463' class=' answer label-28'><span class='answer'>A) Park ışıklarının</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26464' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6596[]' id='answer-id-26464' class='answer answer-28 answerof-6596' value='26464' /> <label for='answer-id-26464' id='answer-label-26464' class=' answer label-28'><span class='answer'>B) Acil uyarı ışıklarının</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26465' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6596[]' id='answer-id-26465' class='answer answer-28 answerof-6596' value='26465' /> <label for='answer-id-26465' id='answer-label-26465' class=' answer label-28'><span class='answer'>C) Uzağı gösteren ışıkların</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26466' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6596[]' id='answer-id-26466' class='answer answer-28 answerof-6596' value='26466' /> <label for='answer-id-26466' id='answer-label-26466' class=' answer label-28'><span class='answer'>D) Yakını gösteren ışıkların</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType28' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-29'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>29. </span> Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6597' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26467' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6597[]' id='answer-id-26467' class='answer answer-29 answerof-6597' value='26467' /> <label for='answer-id-26467' id='answer-label-26467' class=' answer label-29'><span class='answer'>A) Karter</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26468' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6597[]' id='answer-id-26468' class='answer answer-29 answerof-6597' value='26468' /> <label for='answer-id-26468' id='answer-label-26468' class=' answer label-29'><span class='answer'>B) Manifold</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26469' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6597[]' id='answer-id-26469' class='answer answer-29 answerof-6597' value='26469' /> <label for='answer-id-26469' id='answer-label-26469' class=' answer label-29'><span class='answer'>C) Silindir kapağı</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26470' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6597[]' id='answer-id-26470' class='answer answer-29 answerof-6597' value='26470' /> <label for='answer-id-26470' id='answer-label-26470' class=' answer label-29'><span class='answer'>D) Motor bloğu</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType29' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-30'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>30. </span> Şekildeki taşıtların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?</p> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-5" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/10sinav12soru32-1.gif" /></p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6598' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26471' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6598[]' id='answer-id-26471' class='answer answer-30 answerof-6598' value='26471' /> <label for='answer-id-26471' id='answer-label-26471' class=' answer label-30'><span class='answer'>A) Bölünmüş yol</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26472' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6598[]' id='answer-id-26472' class='answer answer-30 answerof-6598' value='26472' /> <label for='answer-id-26472' id='answer-label-26472' class=' answer label-30'><span class='answer'>B) İki yönlü yol</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26473' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6598[]' id='answer-id-26473' class='answer answer-30 answerof-6598' value='26473' /> <label for='answer-id-26473' id='answer-label-26473' class=' answer label-30'><span class='answer'>C) Banket </span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26474' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6598[]' id='answer-id-26474' class='answer answer-30 answerof-6598' value='26474' /> <label for='answer-id-26474' id='answer-label-26474' class=' answer label-30'><span class='answer'>D) Şerit</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType30' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-31'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>31. </span> Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6599' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26475' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6599[]' id='answer-id-26475' class='answer answer-31 answerof-6599' value='26475' /> <label for='answer-id-26475' id='answer-label-26475' class=' answer label-31'><span class='answer'>A) Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26476' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6599[]' id='answer-id-26476' class='answer answer-31 answerof-6599' value='26476' /> <label for='answer-id-26476' id='answer-label-26476' class=' answer label-31'><span class='answer'>B) Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26477' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6599[]' id='answer-id-26477' class='answer answer-31 answerof-6599' value='26477' /> <label for='answer-id-26477' id='answer-label-26477' class=' answer label-31'><span class='answer'>C) Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26478' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6599[]' id='answer-id-26478' class='answer answer-31 answerof-6599' value='26478' /> <label for='answer-id-26478' id='answer-label-26478' class=' answer label-31'><span class='answer'>D) Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType31' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-32'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>32. </span> Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6600' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26479' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6600[]' id='answer-id-26479' class='answer answer-32 answerof-6600' value='26479' /> <label for='answer-id-26479' id='answer-label-26479' class=' answer label-32'><span class='answer'>A) Solunumun güç olması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26480' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6600[]' id='answer-id-26480' class='answer answer-32 answerof-6600' value='26480' /> <label for='answer-id-26480' id='answer-label-26480' class=' answer label-32'><span class='answer'>B) Vücutta morarma olması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26481' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6600[]' id='answer-id-26481' class='answer answer-32 answerof-6600' value='26481' /> <label for='answer-id-26481' id='answer-label-26481' class=' answer label-32'><span class='answer'>C) Nabız atımlarının olmaması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26482' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6600[]' id='answer-id-26482' class='answer answer-32 answerof-6600' value='26482' /> <label for='answer-id-26482' id='answer-label-26482' class=' answer label-32'><span class='answer'>D) Kazazedenin bilincini kaybetmesi</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType32' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-33'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>33. </span> Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6601' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26483' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6601[]' id='answer-id-26483' class='answer answer-33 answerof-6601' value='26483' /> <label for='answer-id-26483' id='answer-label-26483' class=' answer label-33'><span class='answer'>Yakıt seviyesi kontrol edilir.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26484' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6601[]' id='answer-id-26484' class='answer answer-33 answerof-6601' value='26484' /> <label for='answer-id-26484' id='answer-label-26484' class=' answer label-33'><span class='answer'>Önemsenmez, devam edilir.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26485' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6601[]' id='answer-id-26485' class='answer answer-33 answerof-6601' value='26485' /> <label for='answer-id-26485' id='answer-label-26485' class=' answer label-33'><span class='answer'>Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26486' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6601[]' id='answer-id-26486' class='answer answer-33 answerof-6601' value='26486' /> <label for='answer-id-26486' id='answer-label-26486' class=' answer label-33'><span class='answer'>Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType33' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-34'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>34. </span> Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6602' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26487' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6602[]' id='answer-id-26487' class='answer answer-34 answerof-6602' value='26487' /> <label for='answer-id-26487' id='answer-label-26487' class=' answer label-34'><span class='answer'>A) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26488' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6602[]' id='answer-id-26488' class='answer answer-34 answerof-6602' value='26488' /> <label for='answer-id-26488' id='answer-label-26488' class=' answer label-34'><span class='answer'>B) Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26489' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6602[]' id='answer-id-26489' class='answer answer-34 answerof-6602' value='26489' /> <label for='answer-id-26489' id='answer-label-26489' class=' answer label-34'><span class='answer'>C) Motoru bakımdan geçirildiğinde</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26490' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6602[]' id='answer-id-26490' class='answer answer-34 answerof-6602' value='26490' /> <label for='answer-id-26490' id='answer-label-26490' class=' answer label-34'><span class='answer'>D) Sahibi değiştiğinde</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType34' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-35'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>35. </span> Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.</p> <p>Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?<br /> <br /><img class="alignnone size-medium wp-image-5" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/sorular8aralik2013ehliyetsorularisoru32-3.jpg" /></p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6603' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26491' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6603[]' id='answer-id-26491' class='answer answer-35 answerof-6603' value='26491' /> <label for='answer-id-26491' id='answer-label-26491' class=' answer label-35'><span class='answer'>A) Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26492' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6603[]' id='answer-id-26492' class='answer answer-35 answerof-6603' value='26492' /> <label for='answer-id-26492' id='answer-label-26492' class=' answer label-35'><span class='answer'>B) Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26493' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6603[]' id='answer-id-26493' class='answer answer-35 answerof-6603' value='26493' /> <label for='answer-id-26493' id='answer-label-26493' class=' answer label-35'><span class='answer'>C) Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26494' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6603[]' id='answer-id-26494' class='answer answer-35 answerof-6603' value='26494' /> <label for='answer-id-26494' id='answer-label-26494' class=' answer label-35'><span class='answer'>D) Hız arttıkça takip mesafesi azalır.</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType35' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-36'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>36. </span> Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6604' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26495' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6604[]' id='answer-id-26495' class='answer answer-36 answerof-6604' value='26495' /> <label for='answer-id-26495' id='answer-label-26495' class=' answer label-36'><span class='answer'>A) Alternatörün kablosu çıkarılır.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26496' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6604[]' id='answer-id-26496' class='answer answer-36 answerof-6604' value='26496' /> <label for='answer-id-26496' id='answer-label-26496' class=' answer label-36'><span class='answer'>B) Akünün kutup başları çıkarılır.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26497' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6604[]' id='answer-id-26497' class='answer answer-36 answerof-6604' value='26497' /> <label for='answer-id-26497' id='answer-label-26497' class=' answer label-36'><span class='answer'>C) Distribütörün kablosu çıkarılır.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26498' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6604[]' id='answer-id-26498' class='answer answer-36 answerof-6604' value='26498' /> <label for='answer-id-26498' id='answer-label-26498' class=' answer label-36'><span class='answer'>D) Marş motorunun kablosu çıkarılır.</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType36' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-37'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>37. </span> Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6605' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26499' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6605[]' id='answer-id-26499' class='answer answer-37 answerof-6605' value='26499' /> <label for='answer-id-26499' id='answer-label-26499' class=' answer label-37'><span class='answer'>A) El freninin çekilmesine</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26500' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6605[]' id='answer-id-26500' class='answer answer-37 answerof-6605' value='26500' /> <label for='answer-id-26500' id='answer-label-26500' class=' answer label-37'><span class='answer'>B) Motorun durdurulmasına</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26501' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6605[]' id='answer-id-26501' class='answer answer-37 answerof-6605' value='26501' /> <label for='answer-id-26501' id='answer-label-26501' class=' answer label-37'><span class='answer'>C) Park lambasının yakılmasına</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26502' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6605[]' id='answer-id-26502' class='answer answer-37 answerof-6605' value='26502' /> <label for='answer-id-26502' id='answer-label-26502' class=' answer label-37'><span class='answer'>D) Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType37' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-38'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>38. </span> I. Şarj<br /> II. ABS<br /> III. Yağ basıncı<br /> Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6606' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26503' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6606[]' id='answer-id-26503' class='answer answer-38 answerof-6606' value='26503' /> <label for='answer-id-26503' id='answer-label-26503' class=' answer label-38'><span class='answer'>A) Yalnız III</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26504' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6606[]' id='answer-id-26504' class='answer answer-38 answerof-6606' value='26504' /> <label for='answer-id-26504' id='answer-label-26504' class=' answer label-38'><span class='answer'>B) I ve II.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26505' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6606[]' id='answer-id-26505' class='answer answer-38 answerof-6606' value='26505' /> <label for='answer-id-26505' id='answer-label-26505' class=' answer label-38'><span class='answer'>C) I ve III.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26506' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6606[]' id='answer-id-26506' class='answer answer-38 answerof-6606' value='26506' /> <label for='answer-id-26506' id='answer-label-26506' class=' answer label-38'><span class='answer'>D) II ve III.</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType38' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-39'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>39. </span> Kamyon çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren ne kadar süre ile araçlarında saklamak zorundadır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6607' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26507' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6607[]' id='answer-id-26507' class='answer answer-39 answerof-6607' value='26507' /> <label for='answer-id-26507' id='answer-label-26507' class=' answer label-39'><span class='answer'>A) 1 Ay</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26508' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6607[]' id='answer-id-26508' class='answer answer-39 answerof-6607' value='26508' /> <label for='answer-id-26508' id='answer-label-26508' class=' answer label-39'><span class='answer'>B) 3 Ay</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26509' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6607[]' id='answer-id-26509' class='answer answer-39 answerof-6607' value='26509' /> <label for='answer-id-26509' id='answer-label-26509' class=' answer label-39'><span class='answer'>C) 6 Ay</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26510' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6607[]' id='answer-id-26510' class='answer answer-39 answerof-6607' value='26510' /> <label for='answer-id-26510' id='answer-label-26510' class=' answer label-39'><span class='answer'>D) 1 Yıl</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType39' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-40'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>40. </span> Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.<br /> Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6608' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26511' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6608[]' id='answer-id-26511' class='answer answer-40 answerof-6608' value='26511' /> <label for='answer-id-26511' id='answer-label-26511' class=' answer label-40'><span class='answer'>A) İtfaiyeci yöntemi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26512' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6608[]' id='answer-id-26512' class='answer answer-40 answerof-6608' value='26512' /> <label for='answer-id-26512' id='answer-label-26512' class=' answer label-40'><span class='answer'>B) Rentek manevrası</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26513' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6608[]' id='answer-id-26513' class='answer answer-40 answerof-6608' value='26513' /> <label for='answer-id-26513' id='answer-label-26513' class=' answer label-40'><span class='answer'>C) Sürükleme yöntemi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26514' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6608[]' id='answer-id-26514' class='answer answer-40 answerof-6608' value='26514' /> <label for='answer-id-26514' id='answer-label-26514' class=' answer label-40'><span class='answer'>D) Heimlich manevrası</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType40' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-41'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>41. </span> Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde – – – – yakılması mecburidir.<br /> Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6609' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26515' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6609[]' id='answer-id-26515' class='answer answer-41 answerof-6609' value='26515' /> <label for='answer-id-26515' id='answer-label-26515' class=' answer label-41'><span class='answer'>A)sis ışıklarının</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26516' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6609[]' id='answer-id-26516' class='answer answer-41 answerof-6609' value='26516' /> <label for='answer-id-26516' id='answer-label-26516' class=' answer label-41'><span class='answer'>B)park ışıklarının</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26517' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6609[]' id='answer-id-26517' class='answer answer-41 answerof-6609' value='26517' /> <label for='answer-id-26517' id='answer-label-26517' class=' answer label-41'><span class='answer'>C)yakını gösteren ışıkların</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26518' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6609[]' id='answer-id-26518' class='answer answer-41 answerof-6609' value='26518' /> <label for='answer-id-26518' id='answer-label-26518' class=' answer label-41'><span class='answer'>D)uzağı gösteren ışıkların</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType41' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-42'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>42. </span> Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur? </p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6610' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26519' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6610[]' id='answer-id-26519' class='answer answer-42 answerof-6610' value='26519' /> <label for='answer-id-26519' id='answer-label-26519' class=' answer label-42'><span class='answer'>A) Dirsek</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26520' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6610[]' id='answer-id-26520' class='answer answer-42 answerof-6610' value='26520' /> <label for='answer-id-26520' id='answer-label-26520' class=' answer label-42'><span class='answer'>B) Omurga</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26521' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6610[]' id='answer-id-26521' class='answer answer-42 answerof-6610' value='26521' /> <label for='answer-id-26521' id='answer-label-26521' class=' answer label-42'><span class='answer'>C) Kafatası</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26522' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6610[]' id='answer-id-26522' class='answer answer-42 answerof-6610' value='26522' /> <label for='answer-id-26522' id='answer-label-26522' class=' answer label-42'><span class='answer'>D) El bileği</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType42' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-43'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>43. </span> Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?</p> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-5" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/17aralik201623-3.gif" /></p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6611' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26523' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6611[]' id='answer-id-26523' class='answer answer-43 answerof-6611' value='26523' /> <label for='answer-id-26523' id='answer-label-26523' class=' answer label-43'><span class='answer'>A) Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26524' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6611[]' id='answer-id-26524' class='answer answer-43 answerof-6611' value='26524' /> <label for='answer-id-26524' id='answer-label-26524' class=' answer label-43'><span class='answer'>B) Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26525' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6611[]' id='answer-id-26525' class='answer answer-43 answerof-6611' value='26525' /> <label for='answer-id-26525' id='answer-label-26525' class=' answer label-43'><span class='answer'>C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26526' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6611[]' id='answer-id-26526' class='answer answer-43 answerof-6611' value='26526' /> <label for='answer-id-26526' id='answer-label-26526' class=' answer label-43'><span class='answer'>D) Öndeki aracın geç işaretine uymalı</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType43' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-44'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>44. </span> Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6612' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26527' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6612[]' id='answer-id-26527' class='answer answer-44 answerof-6612' value='26527' /> <label for='answer-id-26527' id='answer-label-26527' class=' answer label-44'><span class='answer'>A) Uzun ve detaylı bilgi verilmesi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26528' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6612[]' id='answer-id-26528' class='answer answer-44 answerof-6612' value='26528' /> <label for='answer-id-26528' id='answer-label-26528' class=' answer label-44'><span class='answer'>B) Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26529' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6612[]' id='answer-id-26529' class='answer answer-44 answerof-6612' value='26529' /> <label for='answer-id-26529' id='answer-label-26529' class=' answer label-44'><span class='answer'>C) Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26530' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6612[]' id='answer-id-26530' class='answer answer-44 answerof-6612' value='26530' /> <label for='answer-id-26530' id='answer-label-26530' class=' answer label-44'><span class='answer'>D) İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType44' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-45'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>45. </span> Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?</p> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-5" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/sorular24agustos2014ehliyetsorularisoru34-3.jpg" /></p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6613' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26531' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6613[]' id='answer-id-26531' class='answer answer-45 answerof-6613' value='26531' /> <label for='answer-id-26531' id='answer-label-26531' class=' answer label-45'><span class='answer'>A) 1 </span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26532' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6613[]' id='answer-id-26532' class='answer answer-45 answerof-6613' value='26532' /> <label for='answer-id-26532' id='answer-label-26532' class=' answer label-45'><span class='answer'>B) 2 </span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26533' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6613[]' id='answer-id-26533' class='answer answer-45 answerof-6613' value='26533' /> <label for='answer-id-26533' id='answer-label-26533' class=' answer label-45'><span class='answer'>C) 3 </span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26534' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6613[]' id='answer-id-26534' class='answer answer-45 answerof-6613' value='26534' /> <label for='answer-id-26534' id='answer-label-26534' class=' answer label-45'><span class='answer'>D) 1 ve 3</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType45' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-46'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>46. </span> Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6614' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26535' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6614[]' id='answer-id-26535' class='answer answer-46 answerof-6614' value='26535' /> <label for='answer-id-26535' id='answer-label-26535' class=' answer label-46'><span class='answer'>A) Şok</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26536' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6614[]' id='answer-id-26536' class='answer answer-46 answerof-6614' value='26536' /> <label for='answer-id-26536' id='answer-label-26536' class=' answer label-46'><span class='answer'>B) Tıkanma</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26537' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6614[]' id='answer-id-26537' class='answer answer-46 answerof-6614' value='26537' /> <label for='answer-id-26537' id='answer-label-26537' class=' answer label-46'><span class='answer'>C) Kalp durması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26538' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6614[]' id='answer-id-26538' class='answer answer-46 answerof-6614' value='26538' /> <label for='answer-id-26538' id='answer-label-26538' class=' answer label-46'><span class='answer'>D) Soluk durması</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType46' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-47'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>47. </span> İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6615' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26539' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6615[]' id='answer-id-26539' class='answer answer-47 answerof-6615' value='26539' /> <label for='answer-id-26539' id='answer-label-26539' class=' answer label-47'><span class='answer'>A) Etrafı temizlemek</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26540' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6615[]' id='answer-id-26540' class='answer answer-47 answerof-6615' value='26540' /> <label for='answer-id-26540' id='answer-label-26540' class=' answer label-47'><span class='answer'>B) Kalp masajında kullanmak</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26541' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6615[]' id='answer-id-26541' class='answer answer-47 answerof-6615' value='26541' /> <label for='answer-id-26541' id='answer-label-26541' class=' answer label-47'><span class='answer'>C) Yaraları kapatmak ve sarmak</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26542' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6615[]' id='answer-id-26542' class='answer answer-47 answerof-6615' value='26542' /> <label for='answer-id-26542' id='answer-label-26542' class=' answer label-47'><span class='answer'>D) Kırıklarda ağrıyı azaltmak</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType47' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-48'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>48. </span> Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur ?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6616' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26543' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6616[]' id='answer-id-26543' class='answer answer-48 answerof-6616' value='26543' /> <label for='answer-id-26543' id='answer-label-26543' class=' answer label-48'><span class='answer'>A) Yakıt borularının uzunluğu</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26544' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6616[]' id='answer-id-26544' class='answer answer-48 answerof-6616' value='26544' /> <label for='answer-id-26544' id='answer-label-26544' class=' answer label-48'><span class='answer'>B) Yağ filtresinin tıkalı olması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26545' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6616[]' id='answer-id-26545' class='answer answer-48 answerof-6616' value='26545' /> <label for='answer-id-26545' id='answer-label-26545' class=' answer label-48'><span class='answer'>C) Yakıt filtresinin tıkalı olması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26546' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6616[]' id='answer-id-26546' class='answer answer-48 answerof-6616' value='26546' /> <label for='answer-id-26546' id='answer-label-26546' class=' answer label-48'><span class='answer'>D) Hava filtresinin tıkalı olması</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType48' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-49'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>49. </span> Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6617' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26547' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6617[]' id='answer-id-26547' class='answer answer-49 answerof-6617' value='26547' /> <label for='answer-id-26547' id='answer-label-26547' class=' answer label-49'><span class='answer'>A) Hasta oturtularak merhem sürülmeli</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26548' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6617[]' id='answer-id-26548' class='answer answer-49 answerof-6617' value='26548' /> <label for='answer-id-26548' id='answer-label-26548' class=' answer label-49'><span class='answer'>B) Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26549' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6617[]' id='answer-id-26549' class='answer answer-49 answerof-6617' value='26549' /> <label for='answer-id-26549' id='answer-label-26549' class=' answer label-49'><span class='answer'>C) Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26550' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6617[]' id='answer-id-26550' class='answer answer-49 answerof-6617' value='26550' /> <label for='answer-id-26550' id='answer-label-26550' class=' answer label-49'><span class='answer'>D) Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType49' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-50'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>50. </span> İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='6618' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26551' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6618[]' id='answer-id-26551' class='answer answer-50 answerof-6618' value='26551' /> <label for='answer-id-26551' id='answer-label-26551' class=' answer label-50'><span class='answer'>A) Yaya geçidini kullanması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26552' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6618[]' id='answer-id-26552' class='answer answer-50 answerof-6618' value='26552' /> <label for='answer-id-26552' id='answer-label-26552' class=' answer label-50'><span class='answer'>B) Alt ve üst geçitleri kullanması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26553' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6618[]' id='answer-id-26553' class='answer answer-50 answerof-6618' value='26553' /> <label for='answer-id-26553' id='answer-label-26553' class=' answer label-50'><span class='answer'>C) En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='26554' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-6618[]' id='answer-id-26554' class='answer answer-50 answerof-6618' value='26554' /> <label for='answer-id-26554' id='answer-label-26554' class=' answer label-50'><span class='answer'>D) Önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType50' value='radio' class=''></div><div style='display:none' id='question-51'><br /><div class='question-content'><img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/plugins/watu/loading.gif" width="16" height="16" alt="Loading ..." title="Loading ..." /> Loading …</div></div><br /> <input type="button" name="action" onclick="Watu.submitResult()" id="action-button" value="Gönder" class="watu-submit-button" /> <input type="hidden" name="no_ajax" value="0"><input type="hidden" name="quiz_id" value="192" /> <input type="hidden" id="watuStartTime" name="start_time" value="2021-09-21 10:24:52" /> </form> </div> <div id="watu-loading-result" style="display:none;"> <p align="center"><img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/plugins/watu/loading.gif" width="16" height="16" alt="Loading" title="Loading" /></p> </div> <script type="text/javascript"> var exam_id=0; var question_ids=''; var watuURL=''; jQuery(function($){ question_ids = "6569,6570,6571,6572,6573,6574,6575,6576,6577,6578,6579,6580,6581,6582,6583,6584,6585,6586,6587,6588,6589,6590,6591,6592,6593,6594,6595,6596,6597,6598,6599,6600,6601,6602,6603,6604,6605,6606,6607,6608,6609,6610,6611,6612,6613,6614,6615,6616,6617,6618"; exam_id = 192; Watu.exam_id = exam_id; Watu.qArr = question_ids.split(','); Watu.post_id = 1803; Watu.singlePage = '1'; Watu.hAppID = "0.40556300 1632209092"; watuURL = "https://ehliyetsinavin.com/wp-admin/admin-ajax.php"; Watu.noAlertUnanswered = 0; }); </script> </div><!-- .entry-content /--> </article><!-- #the-post /--> <div class="post-components"> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="add-comment-block" class="container-wrapper"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title the-global-title">Bir cevap yazın <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/10-aralik-2019/#respond" style="display:none;">Cevabı iptal et</a></small></h3><form action="https://ehliyetsinavin.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">E-posta hesabınız yayımlanmayacak.</span> Gerekli alanlar <span class="required">*</span> ile işaretlenmişlerdir</p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Yorum</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">İsim <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">E-posta <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Bir dahaki sefere yorum yaptığımda kullanılmak üzere adımı, e-posta adresimi ve web site adresimi bu tarayıcıya kaydet.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Yorum gönder" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='1803' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div><!-- #add-comment-block /--> </div><!-- .comments-area --> </div><!-- .post-components /--> </div><!-- .main-content --> <aside class="sidebar tie-col-md-4 tie-col-xs-12 normal-side is-sticky" aria-label="Birincil Kenar Çubuğu"> <div class="theiaStickySidebar"> <link rel='stylesheet' id='tie-css-widgets-css' href='https://ehliyetsinavin.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/widgets.min.css' type='text/css' media='all' /> <div id="posts-list-widget-8" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Son Yazılar<span class="widget-title-icon fa"></span></div></div><div class="media-overlay "><ul class="posts-list-items"> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="2021 Stajyer Ehliyet Uygulaması" href="https://ehliyetsinavin.com/stajyer-ehliyet-uygulamasi/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/10/2019-stajyer-ehliyet-uygulamasi-220x150.png" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of 2021 Stajyer Ehliyet Uygulaması" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/stajyer-ehliyet-uygulamasi/">2021 Stajyer Ehliyet Uygulaması</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">10 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="2021 Ehliyet Sınavı Puanlama Sistemi" href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-sinavi-puanlama-sistemi/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/10/2019-ehliyet-sinavi-puanlama-sistemi-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of 2021 Ehliyet Sınavı Puanlama Sistemi" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-sinavi-puanlama-sistemi/">2021 Ehliyet Sınavı Puanlama Sistemi</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">9 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="2021 Kayıp Ehliyet İşlemleri" href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-kayip-ve-calinti-islemleri/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/11/ehliyet-kayip-calinti-islemleri-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of 2021 Kayıp Ehliyet İşlemleri" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-kayip-ve-calinti-islemleri/">2021 Kayıp Ehliyet İşlemleri</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">8 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Direksiyon Sınavı Tarihleri 2021" href="https://ehliyetsinavin.com/direksiyon-sinavi-tarihleri/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/11/direksiyon-sinav-tarihleri-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of Direksiyon Sınavı Tarihleri 2021" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/direksiyon-sinavi-tarihleri/">Direksiyon Sınavı Tarihleri 2021</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">7 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="2021 Ehliyet Harç Ücretleri Ne Kadar (Tüm Sınıflar)" href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-harc-ucretleri/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/11/ehliyet-harc-ucretleri-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of 2021 Ehliyet Harç Ücretleri Ne Kadar (Tüm Sınıflar)" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-harc-ucretleri/">2021 Ehliyet Harç Ücretleri Ne Kadar (Tüm Sınıflar)</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">6 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="2021 Ehliyet Randevu Alma" href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-randevu-alma/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/10/2019-ehliyet-randevu-alma-220x150.png" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of 2021 Ehliyet Randevu Alma" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-randevu-alma/">2021 Ehliyet Randevu Alma</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">3 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="2021 Ehliyet Yazılı Sınav Tarihleri" href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-yazili-sinav-tarihleri/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/10/2019-ehliyet-yazili-sinav-tarihleri-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of 2021 Ehliyet Yazılı Sınav Tarihleri" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-yazili-sinav-tarihleri/">2021 Ehliyet Yazılı Sınav Tarihleri</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">2 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="2021 E Sınıfı Ehliyet D Sınıfı Olarak Değiştirildi" href="https://ehliyetsinavin.com/e-sinifi-ehliyet-d-sinifi-olarak-degistirildi/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/11/e-sinifi-ehliyet-d-sinifi-olarak-degistirildi-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of 2021 E Sınıfı Ehliyet D Sınıfı Olarak Değiştirildi" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/e-sinifi-ehliyet-d-sinifi-olarak-degistirildi/">2021 E Sınıfı Ehliyet D Sınıfı Olarak Değiştirildi</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">2 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> </ul></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- .sidebar /--> </div><!-- .main-content-row /--> </div><!-- #content /--> <footer id="footer" class="site-footer dark-skin dark-widgetized-area"> <div id="site-info" class="site-info site-info-layout-2"> <div class="container"> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-12"> <div class="copyright-text copyright-text-first">© Telif Hakkı 2021, Tüm Hakları Saklıdır  |   <a>EhliyetSinavin.com</a></div> </div><!-- .tie-col /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .container /--> </div><!-- #site-info /--> </footer><!-- #footer /--> <a id="go-to-top" class="go-to-top-button" href="#go-to-tie-body"> <span class="fa fa-angle-up"></span> <span class="screen-reader-text">Başa dön tuşu</span> </a> </div><!-- #tie-wrapper /--> <aside class="side-aside normal-side tie-aside-effect dark-skin dark-widgetized-area is-fullwidth" aria-label="İkincil Kenar Çubuğu"> <div data-height="100%" class="side-aside-wrapper has-custom-scroll"> <a href="#" class="close-side-aside remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Kapalı</span> </a><!-- .close-side-aside /--> <div id="mobile-container"> <div id="mobile-menu" class="hide-menu-icons"> </div><!-- #mobile-menu /--> <div class="mobile-social-search"> <div id="mobile-social-icons" class="social-icons-widget solid-social-icons"> <ul></ul> </div><!-- #mobile-social-icons /--> <div id="mobile-search"> <form role="search" method="get" class="search-form" action="https://ehliyetsinavin.com/"> <label> <span class="screen-reader-text">Arama:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Ara …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Ara" /> </form> </div><!-- #mobile-search /--> </div><!-- #mobile-social-search /--> </div><!-- #mobile-container /--> <div id="slide-sidebar-widgets"> </div> </div><!-- .side-aside-wrapper /--> </aside><!-- .side-aside /--> </div><!-- #tie-container /--> </div><!-- .background-overlay /--> <link rel='preload' href='https://ehliyetsinavin.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/helpers.min.css' as='style' onload='this.onload=null;this.rel="stylesheet"' /> <noscript><link rel='stylesheet' id='tie-css-helpers-css' href='https://ehliyetsinavin.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/helpers.min.css' type='text/css' media='all' /></noscript> <link rel='preload' href='https://ehliyetsinavin.com/wp-content/themes/jannah/assets/ilightbox/dark-skin/skin.css' as='style' onload='this.onload=null;this.rel="stylesheet"' /> <noscript><link rel='stylesheet' id='tie-css-ilightbox-css' href='https://ehliyetsinavin.com/wp-content/themes/jannah/assets/ilightbox/dark-skin/skin.css' type='text/css' media='all' /></noscript> <div id="is-scroller-outer"><div id="is-scroller"></div></div><div id="fb-root"></div> <div id="tie-popup-search-wrap" class="tie-popup"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Kapalı</span> </a> <div class="container"> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="tie-row"> <div id="pop-up-live-search" class="tie-col-md-12 live-search-parent" data-skin="live-search-popup" aria-label="Ara"> <form method="get" id="tie-popup-search-form" action="https://ehliyetsinavin.com//"> <input id="tie-popup-search-input" type="text" name="s" title="Arama yap ..." autocomplete="off" placeholder="Yazın ve enter tuşuna basın" /> <button id="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="fa fa-search" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Arama yap ...</span> </button> </form> </div><!-- .tie-col-md-12 /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .popup-search-wrap-inner /--> </div><!-- .container /--> </div><!-- .tie-popup-search-wrap /--> <link rel='stylesheet' id='watu-style-css' href='https://ehliyetsinavin.com/wp-content/plugins/watu/style.css' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' id='tie-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"is_rtl":"","ajaxurl":"https:\/\/ehliyetsinavin.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","is_taqyeem_active":"1","is_sticky_video":"","mobile_menu_top":"","mobile_menu_active":"true","mobile_menu_parent":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"horizontal","lightbox_arrows":"true","is_singular":"1","reading_indicator":"true","lazyload":"","select_share":"","select_share_twitter":"true","select_share_facebook":"true","select_share_linkedin":"true","select_share_email":"","facebook_app_id":"","twitter_username":"","responsive_tables":"true","ad_blocker_detector":"","sticky_behavior":"upwards","sticky_desktop":"true","sticky_mobile":"true","sticky_mobile_behavior":"default","ajax_loader":"<div class=\"loader-overlay\"><div class=\"spinner-circle\"><\/div><\/div>","type_to_search":"1","lang_no_results":"E\u015fle\u015fen Bir \u0130\u00e7erik Bulunamad\u0131!"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' id='watu-script-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var watu_i18n = {"missed_required_question":"You have missed to answer a required question","nothing_selected":"You did not select any answer. Are you sure you want to continue?","show_answer":"Show Answer","complete_text_captcha":"You need to answer the verification question","try_again":"Try again","email_required":"Valid email address is required.","next_q":"Next >","please_wait":"Please wait...","ajax_url":"https:\/\/ehliyetsinavin.com\/wp-admin\/admin-ajax.php"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript'> !function(t){"use strict";t.loadCSS||(t.loadCSS=function(){});var e=loadCSS.relpreload={};if(e.support=function(){var e;try{e=t.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(t){e=!1}return function(){return e}}(),e.bindMediaToggle=function(t){var e=t.media||"all";function a(){t.addEventListener?t.removeEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.detachEvent("onload",a),t.setAttribute("onload",null),t.media=e}t.addEventListener?t.addEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",a),setTimeout(function(){t.rel="stylesheet",t.media="only x"}),setTimeout(a,3e3)},e.poly=function(){if(!e.support())for(var a=t.document.getElementsByTagName("link"),n=0;n<a.length;n++){var o=a[n];"preload"!==o.rel||"style"!==o.getAttribute("as")||o.getAttribute("data-loadcss")||(o.setAttribute("data-loadcss",!0),e.bindMediaToggle(o))}},!e.support()){e.poly();var a=t.setInterval(e.poly,500);t.addEventListener?t.addEventListener("load",function(){e.poly(),t.clearInterval(a)}):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",function(){e.poly(),t.clearInterval(a)})}"undefined"!=typeof exports?exports.loadCSS=loadCSS:t.loadCSS=loadCSS}("undefined"!=typeof global?global:this); var c = document.body.className; c = c.replace(/tie-no-js/, 'tie-js'); document.body.className = c; </script> <script defer src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/siteground-optimizer-assets/siteground-optimizer-combined-js-13ad6410820df55b11062741925002d0.js"></script></body> </html>