10 Ekim 2015 Ehliyet sınav soruları çöz

1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

 
 
 
 

2. Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

 
 
 
 

3. Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, “Bak-DinleHisset” yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

 
 
 
 

4. Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?

 
 
 
 

5. Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

 
 
 
 

6. Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

 
 
 
 

7. Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

 
 
 
 

8. • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.
İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

 
 
 
 

9. Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 
 
 
 

10. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

 
 
 
 

12. Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

 
 
 
 

13. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

 
 
 
 

15. Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

 
 
 
 

16. Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

 
 
 
 

17. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

 
 
 
 

18. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

 
 
 
 

19. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?


OA) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

 
 
 
 

20. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

21. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

 
 
 
 

22. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

 
 
 
 

23. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

24. Kanlarındaki alkol miktarı – – – – promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 

25. Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 
 
 
 

26. Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?

 
 
 
 

27. “88-89 Kuralı” olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 
 
 
 

28. Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

29. Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

 
 
 
 

30. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 
 
 
 

31. Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 
 
 
 

32. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 
 
 
 

33. I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler
Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

 
 
 
 

34. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

 
 
 
 

35. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?

 
 
 
 

36. Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?

 
 
 
 

37. I. Traktörler
II. Otomobiller
III. Motorlu bisiklet ve motosikletler
IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler
Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

 
 
 
 

38. Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?

 
 
 
 

39. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

40. Sivas’tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya’ya oradan da Uşak’a gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

 
 
 
 

41. Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

 
 
 
 

42. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

 
 
 
 

43. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
 
 
 

44. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

 
 
 
 

45. Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

 
 
 
 

46. Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

 
 
 
 

47. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

 
 
 
 

48. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

 
 
 
 

49. Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

 
 
 
 

50. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı