10 Ekim 2015 Ehliyet sınavı çıkmış ilk yardım soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli
amaçlarındandır?

 
 
 
 

2. Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

 
 
 
 

3. Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, “Bak-Dinle- Hisset” yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

 
 
 
 

4. Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?

 
 
 
 

5. Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur.Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

 
 
 
 

6. Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

 
 
 
 

7. Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

 
 
 
 

8. • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
••Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
••Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.
İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

 
 
 
 

9. Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 
 
 
 

10. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

 
 
 
 

12. Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

 
 
 
 

13. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı