10 Ocak 2020

1. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

 
 
 
 

2. Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

 
 
 
 

3. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


 
 
 
 

4. Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?

 
 
 
 

5. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

 
 
 
 

6. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 
 
 
 

7. I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler
Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

 
 
 
 

8. I- Ağızdan buruna
II- Silvester (Göğüsten bastırma)
III- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)
Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise, yukarıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?

 
 
 
 

9. Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

 
 
 
 

11. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

 
 
 
 

12. I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi
Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

 
 
 
 

13. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
 
 
 

14. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 
 
 
 

15. Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

 
 
 
 

16. Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

 
 
 
 

17. Su soğutmalı motorlarda, soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

18. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?

 
 
 
 

19. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

 
 
 
 

20. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

OA) 1 – 2 – 4 – 3

 
 
 
 

21. Fan motoru çalıştığı hâlde motor suyunun soğumamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

22. Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?

 
 
 
 

23. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

OA) Kalp durması

 
 
 
 

24. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?

 
 
 
 

25. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

 
 
 
 

26. Kavrama (debriyaj) sistemi, motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar?

 
 
 
 

27. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

 
 
 
 

28. İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

 
 
 
 

29. Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?


 
 
 
 

30. Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

31. Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

 
 
 
 

32. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


 
 
 
 

33. Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması, aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

 
 
 
 

34. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

 
 
 
 

35. Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?

 
 
 
 

36. • Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.
• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

 
 
 
 

37. Soğutma sistemindeki termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli sıcaklıkta kalmasını sağlar?

 
 
 
 

38. Trafik sıkışıklığından dolayı aracıyla sürekli dur-kalk yapan ve bu durumdan bunalan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 
 
 
 

39. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
 
 
 

40. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

 
 
 
 

41. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

 
 
 
 

42. Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminin parçasıdır?

 
 
 
 

43. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


 
 
 
 

44. Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?

 
 
 
 

45. Şekildeki numaralanmış şeritlerden hangisi otoyollardan ayrılmak isteyen araçlar içindir?


 
 
 
 

46. B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?

 
 
 
 

47. I. Akü şarjının azalması
II. Fren balatalarının azalması
III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi
Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

 
 
 
 

48. I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

 
 
 
 

49. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

 
 
 
 

50. Yeni yönetmeliklere göre: “D” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı