11 Şubat 2017 Trafik soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

 
 
 
 

2. I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak
Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?

 
 
 
 

3. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

 
 
 
 

4. Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

 
 
 
 

5. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”
Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

 
 
 
 

6. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

7. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

 
 
 
 

8. Şekildeki trafik işareti aşağı- dakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

9. Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

 
 
 
 

10. Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

 
 
 
 

11. I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken
Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

 
 
 
 

12. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

13. Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 
 
 
 

14. • Motor durdurulur.
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.
Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

 
 
 
 

15. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde – – – – yakılması mecburidir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı- dakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 

16. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

 
 
 
 

18. “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

 
 
 
 

19. Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

 
 
 
 

21. Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?

 
 
 
 

22. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

 
 
 
 

23. Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı