12 Aralık 2015 Ehliyet sınavı çıkmış trafik soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

 
 
 
 

3.

Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki rö- morktan oluşan araçlara ne ad verilir?

 
 
 
 

4. Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

 
 
 
 

5. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?


 
 
 
 

6. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

 
 
 
 

7. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 
 
 
 

8.
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

 
 
 
 

9.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

10. Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

 
 
 
 

11. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?


 
 
 
 

12. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

 
 
 
 

13. Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

14. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 
 
 
 

15. 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

 
 
 
 

16. Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

 
 
 
 

18. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

 
 
 
 

19. Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

 
 
 
 

20. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanı- lan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

 
 
 
 

21. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

22. Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

 
 
 
 

23. I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.
Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

 
 
 
 

24. Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

 
 
 
 

25. Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

26. Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygı- sız araç sürmeye örnek değildir?

 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı