12 Aralık 2019

1. Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

 
 
 
 

3. Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

 
 
 
 

4. Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

5. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

 
 
 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

 
 
 
 

7. Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

 
 
 
 

8. Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 
 
 
 

9. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin “dur” işaretidir?

 
 
 
 

11. Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

 
 
 
 

12. Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

 
 
 
 

13. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

 
 
 
 

14. I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir.
II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse % indirim uygulanır.
III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz.
IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.
Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 

15. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

 
 
 
 

16. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?

 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi “şok” belirtilerindendir?

 
 
 
 

20. Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?

 
 
 
 

21. Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

 
 
 
 

22. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 
 
 
 

23. Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

 
 
 
 

24. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

 
 
 
 

25. I- Ağızdan buruna
II- Silvester (Göğüsten bastırma)
III- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)
Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise, yukarıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?

 
 
 
 

26. Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?

 
 
 
 

27. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

 
 
 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

 
 
 
 

29. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 
 
 
 

30. Aracın, kısa farları kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?

 
 
 
 

31. Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

 
 
 
 

32. Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

 
 
 
 

33. Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?

 
 
 
 

34. Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

 
 
 
 

35. Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

 
 
 
 

36. İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

 
 
 
 

37. Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

38. Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?

 
 
 
 

39. Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

 
 
 
 

40. Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

 
 
 
 

41. Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?

 
 
 
 

42. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

 
 
 
 

43. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır?

 
 
 
 

44. Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.
Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?

 
 
 
 

45. I- Yol koşulları
II- Kullanım süresi
III- Fren borularının uzunluğu
Fren balatasının aşınmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir?

 
 
 
 

46. Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

 
 
 
 

47. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?

 
 
 
 

48. Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?

 
 
 
 

49. Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 
 
 
 

50. Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı “bak-dinle-hisset” yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı