13 Ocak 2020

1. I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?

 
 
 
 

3. Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

4. Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
 
 
 

5. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

 
 
 
 

6. Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

 
 
 
 

7. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

 
 
 
 

8. • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

 
 
 
 

9. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

 
 
 
 

11. Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi “durma” örneğidir?

 
 
 
 

12. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “dönüş” işaretidir?

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde en yüksek önceliğe sahiptir?

 
 
 
 

14. Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

15. Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?

 
 
 
 

17. Yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir?

 
 
 
 

18. İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

 
 
 
 

19. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?


 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz?

 
 
 
 

21. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

 
 
 
 

22. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

 
 
 
 

23. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

 
 
 
 

24. Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

 
 
 
 

25. Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?

 
 
 
 

26. – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 

27. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

 
 
 
 

28. Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

 
 
 
 

29. Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

30. Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;
I. Bebeklerde kol atardamarından,
II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 

31. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

 
 
 
 

32. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?

 
 
 
 

33. Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 
 
 
 

34. Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?

 
 
 
 

35. I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması
II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması
III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması
Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

 
 
 
 

36. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

 
 
 
 

37. Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

 
 
 
 

38. • Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş
• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama
Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?

 
 
 
 

39. Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

 
 
 
 

40. I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken
Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

 
 
 
 

41. Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?

 
 
 
 

42. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?

 
 
 
 

43. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastada boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

44. Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?


 
 
 
 

45. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?


 
 
 
 

46. Aşağıdakilerden hangisi kişinin hem kendisi hem de akan trafikte diğer sürücüler için yapacağı riskli davranışlara örnek olarak değerlendirilemez?

A) Aşırı hız yapmak

 
 
 
 

47. Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

48. I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 

49. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?


 
 
 
 

50. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı