13 Şubat 2016 Trafik soruları

1. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

 
 
 
 

2. Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

 
 
 
 

3. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “dönüş” işaretidir?

 
 
 
 

4. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?

 
 
 
 

5. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

6. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

7. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 
 
 
 

8. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

9. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

 
 
 
 

11. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

 
 
 
 

12. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

13. Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

 
 
 
 

14.
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

 
 
 
 

15. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

 
 
 
 

16. ” Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme” trafik kazalarında – – – – sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 

17. Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

18. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

19. Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

 
 
 
 

20.

Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 
 
 
 

21. I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

 
 
 
 

22. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola “fren mesafesi” denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

 
 
 
 

23.

Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?


 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı