14 Haziran 2014 Ehliyet sınavı trafik soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?

 
 
 
 

2. Alkol belirli durumlara tepki verme, ka­rar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.
Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda al­kolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sis­tem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

 
 
 
 

3. Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

 
 
 
 

4. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağı­dakilerden hangisini bildirir?


 
 
 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

 
 
 
 

6. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 
 
 
 

7. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdaki­lerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

8. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

9. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

 
 
 
 

10. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

 
 
 
 

12. I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri
Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?

 
 
 
 

13. Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

 
 
 
 

14. Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?

 
 
 
 

15. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?

 
 
 
 

16.
Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden han­gileri söylenebilir?
I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşma­dan sağ şeride geçtiği

 
 
 
 

17. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 
 
 
 

18. Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 
 
 
 

19. Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşa­ğıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?

 
 
 
 

21. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi katılma (hızlanma) şerididir?

 
 
 
 

22. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

 
 
 
 

23. Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yap­makla yükümlüdür?

 
 
 
 

24. Denetim ve kontroller sırasında, araç mua­yene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakiler­den hangisi uygulanır?

 
 
 
 

25. I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri
Yukarıdaki malzeme ve takımlardan han­gilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

 
 
 
 

26. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

 
 
 
 

27. Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı