15 Aralık 2019

1. İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?

 
 
 
 

2. Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?

 
 
 
 

3. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

 
 
 
 

5. Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 
 
 
 

6. Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

 
 
 
 

8. Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

9. Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

 
 
 
 

10. I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

11. Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

12. Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

 
 
 
 

13. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi kişinin hem kendisi hem de akan trafikte diğer sürücüler için yapacağı riskli davranışlara örnek olarak değerlendirilemez?

A) Aşırı hız yapmak


WordPress </p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7082' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28407' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7082[]' id='answer-id-28407' class='answer answer-14 answerof-7082' value='28407' /> <label for='answer-id-28407' id='answer-label-28407' class=' answer label-14'><span class='answer'>B) Emniyet kemeri takmak</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28408' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7082[]' id='answer-id-28408' class='answer answer-14 answerof-7082' value='28408' /> <label for='answer-id-28408' id='answer-label-28408' class=' answer label-14'><span class='answer'>C) Uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28409' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7082[]' id='answer-id-28409' class='answer answer-14 answerof-7082' value='28409' /> <label for='answer-id-28409' id='answer-label-28409' class=' answer label-14'><span class='answer'>D) Alkollü araç kullanmak</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28410' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7082[]' id='answer-id-28410' class='answer answer-14 answerof-7082' value='28410' /> <label for='answer-id-28410' id='answer-label-28410' class=' answer label-14'><span class='answer'></span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType14' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-15'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>15. </span> Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7083' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28411' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7083[]' id='answer-id-28411' class='answer answer-15 answerof-7083' value='28411' /> <label for='answer-id-28411' id='answer-label-28411' class=' answer label-15'><span class='answer'>A) Bisikletler</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28412' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7083[]' id='answer-id-28412' class='answer answer-15 answerof-7083' value='28412' /> <label for='answer-id-28412' id='answer-label-28412' class=' answer label-15'><span class='answer'>B) Lâstik tekerlekli traktörler</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28413' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7083[]' id='answer-id-28413' class='answer answer-15 answerof-7083' value='28413' /> <label for='answer-id-28413' id='answer-label-28413' class=' answer label-15'><span class='answer'>C) Çekiciler</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28414' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7083[]' id='answer-id-28414' class='answer answer-15 answerof-7083' value='28414' /> <label for='answer-id-28414' id='answer-label-28414' class=' answer label-15'><span class='answer'>D) Motorsuz araçlar</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType15' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-16'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>16. </span> Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.<br /> Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7084' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28415' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7084[]' id='answer-id-28415' class='answer answer-16 answerof-7084' value='28415' /> <label for='answer-id-28415' id='answer-label-28415' class=' answer label-16'><span class='answer'>A) Üçgen bandaj uygulaması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28416' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7084[]' id='answer-id-28416' class='answer answer-16 answerof-7084' value='28416' /> <label for='answer-id-28416' id='answer-label-28416' class=' answer label-16'><span class='answer'>B) Heimlich manevrası</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28417' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7084[]' id='answer-id-28417' class='answer answer-16 answerof-7084' value='28417' /> <label for='answer-id-28417' id='answer-label-28417' class=' answer label-16'><span class='answer'>C) Turnike uygulaması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28418' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7084[]' id='answer-id-28418' class='answer answer-16 answerof-7084' value='28418' /> <label for='answer-id-28418' id='answer-label-28418' class=' answer label-16'><span class='answer'>D) Rentek manevrası</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType16' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-17'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>17. </span> Aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisi dörtlü flaşöre aittir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7085' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28419' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7085[]' id='answer-id-28419' class='answer answer-17 answerof-7085' value='28419' /> <label for='answer-id-28419' id='answer-label-28419' class=' answer label-17'><span class='answer'>A) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/10sinav16soru106a-1.gif" /></span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28420' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7085[]' id='answer-id-28420' class='answer answer-17 answerof-7085' value='28420' /> <label for='answer-id-28420' id='answer-label-28420' class=' answer label-17'><span class='answer'>B) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/10sinav16soru106b-1.gif" /></span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28421' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7085[]' id='answer-id-28421' class='answer answer-17 answerof-7085' value='28421' /> <label for='answer-id-28421' id='answer-label-28421' class=' answer label-17'><span class='answer'>C)  <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/10sinav16soru106c-1.gif" /></span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28422' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7085[]' id='answer-id-28422' class='answer answer-17 answerof-7085' value='28422' /> <label for='answer-id-28422' id='answer-label-28422' class=' answer label-17'><span class='answer'>D) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/10sinav16soru106d-1.gif" /></span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType17' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-18'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>18. </span> Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7086' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28423' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7086[]' id='answer-id-28423' class='answer answer-18 answerof-7086' value='28423' /> <label for='answer-id-28423' id='answer-label-28423' class=' answer label-18'><span class='answer'>A) Kazazedenin sesli uyaranlara tepki vermemesi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28424' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7086[]' id='answer-id-28424' class='answer answer-18 answerof-7086' value='28424' /> <label for='answer-id-28424' id='answer-label-28424' class=' answer label-18'><span class='answer'>B) Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28425' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7086[]' id='answer-id-28425' class='answer answer-18 answerof-7086' value='28425' /> <label for='answer-id-28425' id='answer-label-28425' class=' answer label-18'><span class='answer'>C) Kazazedenin bilincini yitirmesi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28426' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7086[]' id='answer-id-28426' class='answer answer-18 answerof-7086' value='28426' /> <label for='answer-id-28426' id='answer-label-28426' class=' answer label-18'><span class='answer'>D) Reflekslerin kaybolması</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType18' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-19'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>19. </span> Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7087' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28427' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7087[]' id='answer-id-28427' class='answer answer-19 answerof-7087' value='28427' /> <label for='answer-id-28427' id='answer-label-28427' class=' answer label-19'><span class='answer'>A) Trafikten men</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28428' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7087[]' id='answer-id-28428' class='answer answer-19 answerof-7087' value='28428' /> <label for='answer-id-28428' id='answer-label-28428' class=' answer label-19'><span class='answer'>B) Hurdaya ayırma</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28429' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7087[]' id='answer-id-28429' class='answer answer-19 answerof-7087' value='28429' /> <label for='answer-id-28429' id='answer-label-28429' class=' answer label-19'><span class='answer'>C) Sürücüsüne ağır hapis</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28430' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7087[]' id='answer-id-28430' class='answer answer-19 answerof-7087' value='28430' /> <label for='answer-id-28430' id='answer-label-28430' class=' answer label-19'><span class='answer'>D) Başkasına devir etme şartı</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType19' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-20'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>20. </span> •  Hastanın serin yere alınması<br /> •  Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi<br /> Yukarıdaki ilkyardım uygulamaları hangi durumda yapılır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7088' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28431' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7088[]' id='answer-id-28431' class='answer answer-20 answerof-7088' value='28431' /> <label for='answer-id-28431' id='answer-label-28431' class=' answer label-20'><span class='answer'>A) Bayılmada</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28432' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7088[]' id='answer-id-28432' class='answer answer-20 answerof-7088' value='28432' /> <label for='answer-id-28432' id='answer-label-28432' class=' answer label-20'><span class='answer'>B) Sıcak çarpmasında</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28433' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7088[]' id='answer-id-28433' class='answer answer-20 answerof-7088' value='28433' /> <label for='answer-id-28433' id='answer-label-28433' class=' answer label-20'><span class='answer'>C) El bileğinin burkulmasında</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28434' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7088[]' id='answer-id-28434' class='answer answer-20 answerof-7088' value='28434' /> <label for='answer-id-28434' id='answer-label-28434' class=' answer label-20'><span class='answer'>D) Kafa ve beyin yaralanmasında</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType20' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-21'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>21. </span> Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görülüyor ise, öncelikle yapılması gereken nedir?</p> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-5" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/10sinav20soru99-1.png" /></p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7089' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28435' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7089[]' id='answer-id-28435' class='answer answer-21 answerof-7089' value='28435' /> <label for='answer-id-28435' id='answer-label-28435' class=' answer label-21'><span class='answer'>A) Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28436' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7089[]' id='answer-id-28436' class='answer answer-21 answerof-7089' value='28436' /> <label for='answer-id-28436' id='answer-label-28436' class=' answer label-21'><span class='answer'>B) Hava filtresi değiştirilmelidir.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28437' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7089[]' id='answer-id-28437' class='answer answer-21 answerof-7089' value='28437' /> <label for='answer-id-28437' id='answer-label-28437' class=' answer label-21'><span class='answer'>C) Motor rölantide çalıştırılmalıdır.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28438' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7089[]' id='answer-id-28438' class='answer answer-21 answerof-7089' value='28438' /> <label for='answer-id-28438' id='answer-label-28438' class=' answer label-21'><span class='answer'>D) Motor hemen durdurulmalıdır.</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType21' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-22'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>22. </span> Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir?</p> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-5" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/sorular2kasim2013ehliyetsorularisoru3-3.jpg" /></p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7090' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28439' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7090[]' id='answer-id-28439' class='answer answer-22 answerof-7090' value='28439' /> <label for='answer-id-28439' id='answer-label-28439' class=' answer label-22'><span class='answer'>A) Kırık kontrolünün yapılması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28440' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7090[]' id='answer-id-28440' class='answer answer-22 answerof-7090' value='28440' /> <label for='answer-id-28440' id='answer-label-28440' class=' answer label-22'><span class='answer'>B) Kanamanın kontrol edilmesi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28441' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7090[]' id='answer-id-28441' class='answer answer-22 answerof-7090' value='28441' /> <label for='answer-id-28441' id='answer-label-28441' class=' answer label-22'><span class='answer'>C) Şok pozisyonunun verilmesi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28442' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7090[]' id='answer-id-28442' class='answer answer-22 answerof-7090' value='28442' /> <label for='answer-id-28442' id='answer-label-28442' class=' answer label-22'><span class='answer'>D) Hava yolu açıklığının sağlanması</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType22' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-23'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>23. </span> Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7091' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28443' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7091[]' id='answer-id-28443' class='answer answer-23 answerof-7091' value='28443' /> <label for='answer-id-28443' id='answer-label-28443' class=' answer label-23'><span class='answer'>A) Akünün şarjlı olması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28444' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7091[]' id='answer-id-28444' class='answer answer-23 answerof-7091' value='28444' /> <label for='answer-id-28444' id='answer-label-28444' class=' answer label-23'><span class='answer'>B) Yakıt seviyesinin düşük olması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28445' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7091[]' id='answer-id-28445' class='answer answer-23 answerof-7091' value='28445' /> <label for='answer-id-28445' id='answer-label-28445' class=' answer label-23'><span class='answer'>C) Yağ seviyesinin normal olması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28446' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7091[]' id='answer-id-28446' class='answer answer-23 answerof-7091' value='28446' /> <label for='answer-id-28446' id='answer-label-28446' class=' answer label-23'><span class='answer'>D) Buji kablolarından birinin çıkmış olması</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType23' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-24'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>24. </span> Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7092' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28447' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7092[]' id='answer-id-28447' class='answer answer-24 answerof-7092' value='28447' /> <label for='answer-id-28447' id='answer-label-28447' class=' answer label-24'><span class='answer'>A) Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28448' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7092[]' id='answer-id-28448' class='answer answer-24 answerof-7092' value='28448' /> <label for='answer-id-28448' id='answer-label-28448' class=' answer label-24'><span class='answer'>B) Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28449' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7092[]' id='answer-id-28449' class='answer answer-24 answerof-7092' value='28449' /> <label for='answer-id-28449' id='answer-label-28449' class=' answer label-24'><span class='answer'>C) Batan cisim varsa çıkarmamak</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28450' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7092[]' id='answer-id-28450' class='answer answer-24 answerof-7092' value='28450' /> <label for='answer-id-28450' id='answer-label-28450' class=' answer label-24'><span class='answer'>D) Yarı oturur duruma getirmek</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType24' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-25'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>25. </span> Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?</p> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-5" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/10sinav7soru60-1.gif" /></p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7093' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28451' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7093[]' id='answer-id-28451' class='answer answer-25 answerof-7093' value='28451' /> <label for='answer-id-28451' id='answer-label-28451' class=' answer label-25'><span class='answer'>A) 1 – 2 – 3</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28452' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7093[]' id='answer-id-28452' class='answer answer-25 answerof-7093' value='28452' /> <label for='answer-id-28452' id='answer-label-28452' class=' answer label-25'><span class='answer'>B) 1 – 3 – 2</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28453' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7093[]' id='answer-id-28453' class='answer answer-25 answerof-7093' value='28453' /> <label for='answer-id-28453' id='answer-label-28453' class=' answer label-25'><span class='answer'>C) 3 – 1 – 2</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28454' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7093[]' id='answer-id-28454' class='answer answer-25 answerof-7093' value='28454' /> <label for='answer-id-28454' id='answer-label-28454' class=' answer label-25'><span class='answer'>D) 3 – 2 – 1</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType25' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-26'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>26. </span> Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur? </p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7094' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28455' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7094[]' id='answer-id-28455' class='answer answer-26 answerof-7094' value='28455' /> <label for='answer-id-28455' id='answer-label-28455' class=' answer label-26'><span class='answer'>A) Otomobil</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28456' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7094[]' id='answer-id-28456' class='answer answer-26 answerof-7094' value='28456' /> <label for='answer-id-28456' id='answer-label-28456' class=' answer label-26'><span class='answer'>B) Traktör</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28457' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7094[]' id='answer-id-28457' class='answer answer-26 answerof-7094' value='28457' /> <label for='answer-id-28457' id='answer-label-28457' class=' answer label-26'><span class='answer'>C) Motosiklet</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28458' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7094[]' id='answer-id-28458' class='answer answer-26 answerof-7094' value='28458' /> <label for='answer-id-28458' id='answer-label-28458' class=' answer label-26'><span class='answer'>D) Otobüs</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType26' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-27'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>27. </span> Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7095' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28459' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7095[]' id='answer-id-28459' class='answer answer-27 answerof-7095' value='28459' /> <label for='answer-id-28459' id='answer-label-28459' class=' answer label-27'><span class='answer'>A) Tarım araçları</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28460' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7095[]' id='answer-id-28460' class='answer answer-27 answerof-7095' value='28460' /> <label for='answer-id-28460' id='answer-label-28460' class=' answer label-27'><span class='answer'>B) Toplu taşıma araçları</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28461' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7095[]' id='answer-id-28461' class='answer answer-27 answerof-7095' value='28461' /> <label for='answer-id-28461' id='answer-label-28461' class=' answer label-27'><span class='answer'>C) Gümrük muhafaza araçları</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28462' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7095[]' id='answer-id-28462' class='answer answer-27 answerof-7095' value='28462' /> <label for='answer-id-28462' id='answer-label-28462' class=' answer label-27'><span class='answer'>D) Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType27' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-28'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>28. </span> Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?<br /> <img src="/images/banners/soru29.gif" border="0" alt="" /><br /><img src="option" alt="Y" />A) 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7096' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28463' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7096[]' id='answer-id-28463' class='answer answer-28 answerof-7096' value='28463' /> <label for='answer-id-28463' id='answer-label-28463' class=' answer label-28'><span class='answer'>B) 3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28464' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7096[]' id='answer-id-28464' class='answer answer-28 answerof-7096' value='28464' /> <label for='answer-id-28464' id='answer-label-28464' class=' answer label-28'><span class='answer'>C) 1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28465' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7096[]' id='answer-id-28465' class='answer answer-28 answerof-7096' value='28465' /> <label for='answer-id-28465' id='answer-label-28465' class=' answer label-28'><span class='answer'>D) 3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28466' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7096[]' id='answer-id-28466' class='answer answer-28 answerof-7096' value='28466' /> <label for='answer-id-28466' id='answer-label-28466' class=' answer label-28'><span class='answer'></span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType28' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-29'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>29. </span> Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7097' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28467' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7097[]' id='answer-id-28467' class='answer answer-29 answerof-7097' value='28467' /> <label for='answer-id-28467' id='answer-label-28467' class=' answer label-29'><span class='answer'>A) Buji</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28468' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7097[]' id='answer-id-28468' class='answer answer-29 answerof-7097' value='28468' /> <label for='answer-id-28468' id='answer-label-28468' class=' answer label-29'><span class='answer'>B) Soket</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28469' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7097[]' id='answer-id-28469' class='answer answer-29 answerof-7097' value='28469' /> <label for='answer-id-28469' id='answer-label-28469' class=' answer label-29'><span class='answer'>C) Ampul</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28470' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7097[]' id='answer-id-28470' class='answer answer-29 answerof-7097' value='28470' /> <label for='answer-id-28470' id='answer-label-28470' class=' answer label-29'><span class='answer'>D) Sigorta</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType29' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-30'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>30. </span> Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7098' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28471' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7098[]' id='answer-id-28471' class='answer answer-30 answerof-7098' value='28471' /> <label for='answer-id-28471' id='answer-label-28471' class=' answer label-30'><span class='answer'>A) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/21nisanehliyetsorulari19a-3.png" /></span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28472' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7098[]' id='answer-id-28472' class='answer answer-30 answerof-7098' value='28472' /> <label for='answer-id-28472' id='answer-label-28472' class=' answer label-30'><span class='answer'>B) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/21nisanehliyetsorulari19b-3.png" /></span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28473' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7098[]' id='answer-id-28473' class='answer answer-30 answerof-7098' value='28473' /> <label for='answer-id-28473' id='answer-label-28473' class=' answer label-30'><span class='answer'>C) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/21nisanehliyetsorulari19c-3.png" /></span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28474' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7098[]' id='answer-id-28474' class='answer answer-30 answerof-7098' value='28474' /> <label for='answer-id-28474' id='answer-label-28474' class=' answer label-30'><span class='answer'>D) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/21nisanehliyetsorulari19d-3.png" /></span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType30' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-31'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>31. </span> Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7099' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28475' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7099[]' id='answer-id-28475' class='answer answer-31 answerof-7099' value='28475' /> <label for='answer-id-28475' id='answer-label-28475' class=' answer label-31'><span class='answer'>A) Felç</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28476' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7099[]' id='answer-id-28476' class='answer answer-31 answerof-7099' value='28476' /> <label for='answer-id-28476' id='answer-label-28476' class=' answer label-31'><span class='answer'>B) Saç dökülmesi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28477' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7099[]' id='answer-id-28477' class='answer answer-31 answerof-7099' value='28477' /> <label for='answer-id-28477' id='answer-label-28477' class=' answer label-31'><span class='answer'>C) Bulantı ve kusma</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28478' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7099[]' id='answer-id-28478' class='answer answer-31 answerof-7099' value='28478' /> <label for='answer-id-28478' id='answer-label-28478' class=' answer label-31'><span class='answer'>D) Bedensel aktivitede artma</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType31' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-32'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>32. </span> I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi<br />II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi<br />III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması<br /> Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7100' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28479' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7100[]' id='answer-id-28479' class='answer answer-32 answerof-7100' value='28479' /> <label for='answer-id-28479' id='answer-label-28479' class=' answer label-32'><span class='answer'>A)Yalnız I</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28480' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7100[]' id='answer-id-28480' class='answer answer-32 answerof-7100' value='28480' /> <label for='answer-id-28480' id='answer-label-28480' class=' answer label-32'><span class='answer'>B)Yalnız II</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28481' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7100[]' id='answer-id-28481' class='answer answer-32 answerof-7100' value='28481' /> <label for='answer-id-28481' id='answer-label-28481' class=' answer label-32'><span class='answer'>C)Yalnız III</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28482' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7100[]' id='answer-id-28482' class='answer answer-32 answerof-7100' value='28482' /> <label for='answer-id-28482' id='answer-label-28482' class=' answer label-32'><span class='answer'>D)I, II ve III.</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType32' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-33'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>33. </span> Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7101' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28483' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7101[]' id='answer-id-28483' class='answer answer-33 answerof-7101' value='28483' /> <label for='answer-id-28483' id='answer-label-28483' class=' answer label-33'><span class='answer'>A) İş</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28484' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7101[]' id='answer-id-28484' class='answer answer-33 answerof-7101' value='28484' /> <label for='answer-id-28484' id='answer-label-28484' class=' answer label-33'><span class='answer'>B) Egzoz</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28485' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7101[]' id='answer-id-28485' class='answer answer-33 answerof-7101' value='28485' /> <label for='answer-id-28485' id='answer-label-28485' class=' answer label-33'><span class='answer'>C) Emme</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28486' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7101[]' id='answer-id-28486' class='answer answer-33 answerof-7101' value='28486' /> <label for='answer-id-28486' id='answer-label-28486' class=' answer label-33'><span class='answer'>D) Sıkıştırma</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType33' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-34'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>34. </span> I. Akü şarjının azalması<br /> II. Fren balatalarının azalması<br /> III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi<br /> Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir? </p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7102' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28487' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7102[]' id='answer-id-28487' class='answer answer-34 answerof-7102' value='28487' /> <label for='answer-id-28487' id='answer-label-28487' class=' answer label-34'><span class='answer'>A) Yalnız III</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28488' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7102[]' id='answer-id-28488' class='answer answer-34 answerof-7102' value='28488' /> <label for='answer-id-28488' id='answer-label-28488' class=' answer label-34'><span class='answer'>B) I ve II.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28489' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7102[]' id='answer-id-28489' class='answer answer-34 answerof-7102' value='28489' /> <label for='answer-id-28489' id='answer-label-28489' class=' answer label-34'><span class='answer'>C) I ve III.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28490' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7102[]' id='answer-id-28490' class='answer answer-34 answerof-7102' value='28490' /> <label for='answer-id-28490' id='answer-label-28490' class=' answer label-34'><span class='answer'>D) I, II ve III.</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType34' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-35'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>35. </span> Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7103' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28491' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7103[]' id='answer-id-28491' class='answer answer-35 answerof-7103' value='28491' /> <label for='answer-id-28491' id='answer-label-28491' class=' answer label-35'><span class='answer'>A) Alkol-LPG</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28492' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7103[]' id='answer-id-28492' class='answer answer-35 answerof-7103' value='28492' /> <label for='answer-id-28492' id='answer-label-28492' class=' answer label-35'><span class='answer'>B) Gazyağı-LPG</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28493' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7103[]' id='answer-id-28493' class='answer answer-35 answerof-7103' value='28493' /> <label for='answer-id-28493' id='answer-label-28493' class=' answer label-35'><span class='answer'>C) Benzin-LPG</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28494' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7103[]' id='answer-id-28494' class='answer answer-35 answerof-7103' value='28494' /> <label for='answer-id-28494' id='answer-label-28494' class=' answer label-35'><span class='answer'>D) Motorin-LPG</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType35' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-36'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>36. </span> Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.</p> <p>Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?<br /> <br /><img class="alignnone size-medium wp-image-5" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/sorular8mart2014ehliyetsorularisoru28-3.jpg" /></p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7104' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28495' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7104[]' id='answer-id-28495' class='answer answer-36 answerof-7104' value='28495' /> <label for='answer-id-28495' id='answer-label-28495' class=' answer label-36'><span class='answer'>A) Devamlı yol çizgisi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28496' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7104[]' id='answer-id-28496' class='answer answer-36 answerof-7104' value='28496' /> <label for='answer-id-28496' id='answer-label-28496' class=' answer label-36'><span class='answer'>B) Diğer aracın sürücüsü</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28497' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7104[]' id='answer-id-28497' class='answer answer-36 answerof-7104' value='28497' /> <label for='answer-id-28497' id='answer-label-28497' class=' answer label-36'><span class='answer'>C) Yol kenarındaki banketler</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28498' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7104[]' id='answer-id-28498' class='answer answer-36 answerof-7104' value='28498' /> <label for='answer-id-28498' id='answer-label-28498' class=' answer label-36'><span class='answer'>D) Hız kontrolü yapan uyarı cihazları</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType36' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-37'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>37. </span> Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir? </p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7105' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28499' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7105[]' id='answer-id-28499' class='answer answer-37 answerof-7105' value='28499' /> <label for='answer-id-28499' id='answer-label-28499' class=' answer label-37'><span class='answer'>A) Tam tıkanma</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28500' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7105[]' id='answer-id-28500' class='answer answer-37 answerof-7105' value='28500' /> <label for='answer-id-28500' id='answer-label-28500' class=' answer label-37'><span class='answer'>B) Kısmi tıkanma</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28501' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7105[]' id='answer-id-28501' class='answer answer-37 answerof-7105' value='28501' /> <label for='answer-id-28501' id='answer-label-28501' class=' answer label-37'><span class='answer'>C) Damar tıkanması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28502' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7105[]' id='answer-id-28502' class='answer answer-37 answerof-7105' value='28502' /> <label for='answer-id-28502' id='answer-label-28502' class=' answer label-37'><span class='answer'>D) Solunum durması</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType37' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-38'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>38. </span> I. Maddi hasar tespiti yapmak<br /> II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek<br /> III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak<br /> IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek<br /> Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7106' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28503' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7106[]' id='answer-id-28503' class='answer answer-38 answerof-7106' value='28503' /> <label for='answer-id-28503' id='answer-label-28503' class=' answer label-38'><span class='answer'>A) Yalnız III</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28504' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7106[]' id='answer-id-28504' class='answer answer-38 answerof-7106' value='28504' /> <label for='answer-id-28504' id='answer-label-28504' class=' answer label-38'><span class='answer'>B) I, II ve IV.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28505' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7106[]' id='answer-id-28505' class='answer answer-38 answerof-7106' value='28505' /> <label for='answer-id-28505' id='answer-label-28505' class=' answer label-38'><span class='answer'>C) I, III ve IV.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28506' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7106[]' id='answer-id-28506' class='answer answer-38 answerof-7106' value='28506' /> <label for='answer-id-28506' id='answer-label-28506' class=' answer label-38'><span class='answer'>D) II, III ve IV.</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType38' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-39'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>39. </span> Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?</p> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-5" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/10sinav4soru37-1.gif" /></p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7107' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28507' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7107[]' id='answer-id-28507' class='answer answer-39 answerof-7107' value='28507' /> <label for='answer-id-28507' id='answer-label-28507' class=' answer label-39'><span class='answer'>A) Hızlandırma işareti</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28508' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7107[]' id='answer-id-28508' class='answer answer-39 answerof-7107' value='28508' /> <label for='answer-id-28508' id='answer-label-28508' class=' answer label-39'><span class='answer'>B) Geç işareti</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28509' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7107[]' id='answer-id-28509' class='answer answer-39 answerof-7107' value='28509' /> <label for='answer-id-28509' id='answer-label-28509' class=' answer label-39'><span class='answer'>C) Yavaşlatma işareti</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28510' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7107[]' id='answer-id-28510' class='answer answer-39 answerof-7107' value='28510' /> <label for='answer-id-28510' id='answer-label-28510' class=' answer label-39'><span class='answer'>D) Dur işareti</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType39' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-40'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>40. </span> Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7108' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28511' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7108[]' id='answer-id-28511' class='answer answer-40 answerof-7108' value='28511' /> <label for='answer-id-28511' id='answer-label-28511' class=' answer label-40'><span class='answer'>A) Omurga kırığı olan</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28512' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7108[]' id='answer-id-28512' class='answer answer-40 answerof-7108' value='28512' /> <label for='answer-id-28512' id='answer-label-28512' class=' answer label-40'><span class='answer'>B) Kaburga kırığı olan</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28513' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7108[]' id='answer-id-28513' class='answer answer-40 answerof-7108' value='28513' /> <label for='answer-id-28513' id='answer-label-28513' class=' answer label-40'><span class='answer'>C) 1. derece yanığı olan</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28514' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7108[]' id='answer-id-28514' class='answer answer-40 answerof-7108' value='28514' /> <label for='answer-id-28514' id='answer-label-28514' class=' answer label-40'><span class='answer'>D) Kolunda yara ve kırık olan</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType40' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-41'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>41. </span> Aşırı agresif ve öfkeli araç kullanan bir sürücü içinde kendinin de bulunduğu zincirleme trafik kazasına sebep olmuştur. Bu kazaya neden olan sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7109' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28515' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7109[]' id='answer-id-28515' class='answer answer-41 answerof-7109' value='28515' /> <label for='answer-id-28515' id='answer-label-28515' class=' answer label-41'><span class='answer'>A) Madde kayıplara neden olmuştur</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28516' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7109[]' id='answer-id-28516' class='answer answer-41 answerof-7109' value='28516' /> <label for='answer-id-28516' id='answer-label-28516' class=' answer label-41'><span class='answer'>B) Psikolojik olarak olumsuz etkilenmiştir</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28517' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7109[]' id='answer-id-28517' class='answer answer-41 answerof-7109' value='28517' /> <label for='answer-id-28517' id='answer-label-28517' class=' answer label-41'><span class='answer'>C) Ülkenin gelişimine katkı sağlamıştır</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28518' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7109[]' id='answer-id-28518' class='answer answer-41 answerof-7109' value='28518' /> <label for='answer-id-28518' id='answer-label-28518' class=' answer label-41'><span class='answer'>D) Kaza sonucu diğer sürücülerin huzurunu kaçırmıştır</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType41' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-42'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>42. </span> Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7110' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28519' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7110[]' id='answer-id-28519' class='answer answer-42 answerof-7110' value='28519' /> <label for='answer-id-28519' id='answer-label-28519' class=' answer label-42'><span class='answer'>A)Geri gitmek</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28520' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7110[]' id='answer-id-28520' class='answer answer-42 answerof-7110' value='28520' /> <label for='answer-id-28520' id='answer-label-28520' class=' answer label-42'><span class='answer'>B)Geriye dönmek</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28521' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7110[]' id='answer-id-28521' class='answer answer-42 answerof-7110' value='28521' /> <label for='answer-id-28521' id='answer-label-28521' class=' answer label-42'><span class='answer'>C)Zorunluluk dışında park etmek</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28522' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7110[]' id='answer-id-28522' class='answer answer-42 answerof-7110' value='28522' /> <label for='answer-id-28522' id='answer-label-28522' class=' answer label-42'><span class='answer'>D)Hızına uygun şeritte gitmek</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType42' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-43'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>43. </span> Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7111' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28523' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7111[]' id='answer-id-28523' class='answer answer-43 answerof-7111' value='28523' /> <label for='answer-id-28523' id='answer-label-28523' class=' answer label-43'><span class='answer'>A) Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28524' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7111[]' id='answer-id-28524' class='answer answer-43 answerof-7111' value='28524' /> <label for='answer-id-28524' id='answer-label-28524' class=' answer label-43'><span class='answer'>B) Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28525' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7111[]' id='answer-id-28525' class='answer answer-43 answerof-7111' value='28525' /> <label for='answer-id-28525' id='answer-label-28525' class=' answer label-43'><span class='answer'>C) Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28526' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7111[]' id='answer-id-28526' class='answer answer-43 answerof-7111' value='28526' /> <label for='answer-id-28526' id='answer-label-28526' class=' answer label-43'><span class='answer'>D) Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType43' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-44'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>44. </span> Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7112' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28527' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7112[]' id='answer-id-28527' class='answer answer-44 answerof-7112' value='28527' /> <label for='answer-id-28527' id='answer-label-28527' class=' answer label-44'><span class='answer'>A) Sinir sistemi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28528' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7112[]' id='answer-id-28528' class='answer answer-44 answerof-7112' value='28528' /> <label for='answer-id-28528' id='answer-label-28528' class=' answer label-44'><span class='answer'>B) Sindirim sistemi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28529' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7112[]' id='answer-id-28529' class='answer answer-44 answerof-7112' value='28529' /> <label for='answer-id-28529' id='answer-label-28529' class=' answer label-44'><span class='answer'>C) Solunum sistemi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28530' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7112[]' id='answer-id-28530' class='answer answer-44 answerof-7112' value='28530' /> <label for='answer-id-28530' id='answer-label-28530' class=' answer label-44'><span class='answer'>D) İskelet sistemi</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType44' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-45'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>45. </span> Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7113' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28531' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7113[]' id='answer-id-28531' class='answer answer-45 answerof-7113' value='28531' /> <label for='answer-id-28531' id='answer-label-28531' class=' answer label-45'><span class='answer'>A) Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28532' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7113[]' id='answer-id-28532' class='answer answer-45 answerof-7113' value='28532' /> <label for='answer-id-28532' id='answer-label-28532' class=' answer label-45'><span class='answer'>B) Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28533' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7113[]' id='answer-id-28533' class='answer answer-45 answerof-7113' value='28533' /> <label for='answer-id-28533' id='answer-label-28533' class=' answer label-45'><span class='answer'>C) Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28534' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7113[]' id='answer-id-28534' class='answer answer-45 answerof-7113' value='28534' /> <label for='answer-id-28534' id='answer-label-28534' class=' answer label-45'><span class='answer'>D) Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType45' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-46'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>46. </span> Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?</p> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-5" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/sorular6eylul2014ehliyetsorularisoru42-3.jpg" /></p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7114' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28535' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7114[]' id='answer-id-28535' class='answer answer-46 answerof-7114' value='28535' /> <label for='answer-id-28535' id='answer-label-28535' class=' answer label-46'><span class='answer'>A) Şaft </span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28536' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7114[]' id='answer-id-28536' class='answer answer-46 answerof-7114' value='28536' /> <label for='answer-id-28536' id='answer-label-28536' class=' answer label-46'><span class='answer'>B) Aks</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28537' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7114[]' id='answer-id-28537' class='answer answer-46 answerof-7114' value='28537' /> <label for='answer-id-28537' id='answer-label-28537' class=' answer label-46'><span class='answer'>C) Volan</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28538' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7114[]' id='answer-id-28538' class='answer answer-46 answerof-7114' value='28538' /> <label for='answer-id-28538' id='answer-label-28538' class=' answer label-46'><span class='answer'>D) Kavrama</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType46' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-47'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>47. </span> Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7115' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28539' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7115[]' id='answer-id-28539' class='answer answer-47 answerof-7115' value='28539' /> <label for='answer-id-28539' id='answer-label-28539' class=' answer label-47'><span class='answer'>A) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/sorular22mart2015ehliyetsoruvecevaplarisoru22cevapa-3.jpg" /></span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28540' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7115[]' id='answer-id-28540' class='answer answer-47 answerof-7115' value='28540' /> <label for='answer-id-28540' id='answer-label-28540' class=' answer label-47'><span class='answer'>B) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/sorular22mart2015ehliyetsoruvecevaplarisoru22cevapb-3.jpg" /></span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28541' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7115[]' id='answer-id-28541' class='answer answer-47 answerof-7115' value='28541' /> <label for='answer-id-28541' id='answer-label-28541' class=' answer label-47'><span class='answer'>C) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/sorular22mart2015ehliyetsoruvecevaplarisoru22cevapc-3.jpg" /></span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28542' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7115[]' id='answer-id-28542' class='answer answer-47 answerof-7115' value='28542' /> <label for='answer-id-28542' id='answer-label-28542' class=' answer label-47'><span class='answer'>D) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/sorular22mart2015ehliyetsoruvecevaplarisoru22cevapd-3.jpg" /></span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType47' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-48'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>48. </span> Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7116' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28543' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7116[]' id='answer-id-28543' class='answer answer-48 answerof-7116' value='28543' /> <label for='answer-id-28543' id='answer-label-28543' class=' answer label-48'><span class='answer'>A) Dinç ve zinde olma</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28544' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7116[]' id='answer-id-28544' class='answer answer-48 answerof-7116' value='28544' /> <label for='answer-id-28544' id='answer-label-28544' class=' answer label-48'><span class='answer'>B) Aşırı hareketli ve uyumlu olma</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28545' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7116[]' id='answer-id-28545' class='answer answer-48 answerof-7116' value='28545' /> <label for='answer-id-28545' id='answer-label-28545' class=' answer label-48'><span class='answer'>C) Manevra kabiliyetinde artma</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28546' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7116[]' id='answer-id-28546' class='answer answer-48 answerof-7116' value='28546' /> <label for='answer-id-28546' id='answer-label-28546' class=' answer label-48'><span class='answer'>D) Reflekslerinde zayıflama</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType48' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-49'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>49. </span> Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir? </p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7117' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28547' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7117[]' id='answer-id-28547' class='answer answer-49 answerof-7117' value='28547' /> <label for='answer-id-28547' id='answer-label-28547' class=' answer label-49'><span class='answer'>A) Banket</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28548' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7117[]' id='answer-id-28548' class='answer answer-49 answerof-7117' value='28548' /> <label for='answer-id-28548' id='answer-label-28548' class=' answer label-49'><span class='answer'>B) Şerit</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28549' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7117[]' id='answer-id-28549' class='answer answer-49 answerof-7117' value='28549' /> <label for='answer-id-28549' id='answer-label-28549' class=' answer label-49'><span class='answer'>C) Platform</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28550' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7117[]' id='answer-id-28550' class='answer answer-49 answerof-7117' value='28550' /> <label for='answer-id-28550' id='answer-label-28550' class=' answer label-49'><span class='answer'>D) Kavşak ortak alanı</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType49' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-50'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>50. </span> İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='7118' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28551' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7118[]' id='answer-id-28551' class='answer answer-50 answerof-7118' value='28551' /> <label for='answer-id-28551' id='answer-label-28551' class=' answer label-50'><span class='answer'>A) Hastaları tedavi etmek</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28552' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7118[]' id='answer-id-28552' class='answer answer-50 answerof-7118' value='28552' /> <label for='answer-id-28552' id='answer-label-28552' class=' answer label-50'><span class='answer'>B) Trafik kazalarını önlemek</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28553' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7118[]' id='answer-id-28553' class='answer answer-50 answerof-7118' value='28553' /> <label for='answer-id-28553' id='answer-label-28553' class=' answer label-50'><span class='answer'>C) Temel yaşam desteği sağlamak</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='28554' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-7118[]' id='answer-id-28554' class='answer answer-50 answerof-7118' value='28554' /> <label for='answer-id-28554' id='answer-label-28554' class=' answer label-50'><span class='answer'>D) Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType50' value='radio' class=''></div><div style='display:none' id='question-51'><br /><div class='question-content'><img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/plugins/watu/loading.gif" width="16" height="16" alt="Loading ..." title="Loading ..." /> Loading …</div></div><br /> <input type="button" name="action" onclick="Watu.submitResult()" id="action-button" value="Gönder" class="watu-submit-button" /> <input type="hidden" name="no_ajax" value="0"><input type="hidden" name="quiz_id" value="202" /> <input type="hidden" id="watuStartTime" name="start_time" value="2021-09-21 12:06:16" /> </form> </div> <div id="watu-loading-result" style="display:none;"> <p align="center"><img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/plugins/watu/loading.gif" width="16" height="16" alt="Loading" title="Loading" /></p> </div> <script type="text/javascript"> var exam_id=0; var question_ids=''; var watuURL=''; jQuery(function($){ question_ids = "7069,7070,7071,7072,7073,7074,7075,7076,7077,7078,7079,7080,7081,7082,7083,7084,7085,7086,7087,7088,7089,7090,7091,7092,7093,7094,7095,7096,7097,7098,7099,7100,7101,7102,7103,7104,7105,7106,7107,7108,7109,7110,7111,7112,7113,7114,7115,7116,7117,7118"; exam_id = 202; Watu.exam_id = exam_id; Watu.qArr = question_ids.split(','); Watu.post_id = 1813; Watu.singlePage = '1'; Watu.hAppID = "0.45397500 1632215176"; watuURL = "https://ehliyetsinavin.com/wp-admin/admin-ajax.php"; Watu.noAlertUnanswered = 0; }); </script> </div><!-- .entry-content /--> </article><!-- #the-post /--> <div class="post-components"> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="add-comment-block" class="container-wrapper"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title the-global-title">Bir cevap yazın <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/15-aralik-2019/#respond" style="display:none;">Cevabı iptal et</a></small></h3><form action="https://ehliyetsinavin.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">E-posta hesabınız yayımlanmayacak.</span> Gerekli alanlar <span class="required">*</span> ile işaretlenmişlerdir</p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Yorum</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">İsim <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">E-posta <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Bir dahaki sefere yorum yaptığımda kullanılmak üzere adımı, e-posta adresimi ve web site adresimi bu tarayıcıya kaydet.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Yorum gönder" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='1813' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div><!-- #add-comment-block /--> </div><!-- .comments-area --> </div><!-- .post-components /--> </div><!-- .main-content --> <aside class="sidebar tie-col-md-4 tie-col-xs-12 normal-side is-sticky" aria-label="Birincil Kenar Çubuğu"> <div class="theiaStickySidebar"> <link rel='stylesheet' id='tie-css-widgets-css' href='https://ehliyetsinavin.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/widgets.min.css' type='text/css' media='all' /> <div id="posts-list-widget-8" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Son Yazılar<span class="widget-title-icon fa"></span></div></div><div class="media-overlay "><ul class="posts-list-items"> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="2021 Stajyer Ehliyet Uygulaması" href="https://ehliyetsinavin.com/stajyer-ehliyet-uygulamasi/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/10/2019-stajyer-ehliyet-uygulamasi-220x150.png" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of 2021 Stajyer Ehliyet Uygulaması" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/stajyer-ehliyet-uygulamasi/">2021 Stajyer Ehliyet Uygulaması</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">10 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="2021 Ehliyet Sınavı Puanlama Sistemi" href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-sinavi-puanlama-sistemi/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/10/2019-ehliyet-sinavi-puanlama-sistemi-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of 2021 Ehliyet Sınavı Puanlama Sistemi" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-sinavi-puanlama-sistemi/">2021 Ehliyet Sınavı Puanlama Sistemi</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">9 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="2021 Kayıp Ehliyet İşlemleri" href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-kayip-ve-calinti-islemleri/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/11/ehliyet-kayip-calinti-islemleri-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of 2021 Kayıp Ehliyet İşlemleri" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-kayip-ve-calinti-islemleri/">2021 Kayıp Ehliyet İşlemleri</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">8 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Direksiyon Sınavı Tarihleri 2021" href="https://ehliyetsinavin.com/direksiyon-sinavi-tarihleri/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/11/direksiyon-sinav-tarihleri-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of Direksiyon Sınavı Tarihleri 2021" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/direksiyon-sinavi-tarihleri/">Direksiyon Sınavı Tarihleri 2021</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">7 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="2021 Ehliyet Harç Ücretleri Ne Kadar (Tüm Sınıflar)" href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-harc-ucretleri/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/11/ehliyet-harc-ucretleri-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of 2021 Ehliyet Harç Ücretleri Ne Kadar (Tüm Sınıflar)" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-harc-ucretleri/">2021 Ehliyet Harç Ücretleri Ne Kadar (Tüm Sınıflar)</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">6 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="2021 Ehliyet Randevu Alma" href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-randevu-alma/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/10/2019-ehliyet-randevu-alma-220x150.png" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of 2021 Ehliyet Randevu Alma" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-randevu-alma/">2021 Ehliyet Randevu Alma</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">3 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="2021 Ehliyet Yazılı Sınav Tarihleri" href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-yazili-sinav-tarihleri/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/10/2019-ehliyet-yazili-sinav-tarihleri-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of 2021 Ehliyet Yazılı Sınav Tarihleri" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-yazili-sinav-tarihleri/">2021 Ehliyet Yazılı Sınav Tarihleri</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">2 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="2021 E Sınıfı Ehliyet D Sınıfı Olarak Değiştirildi" href="https://ehliyetsinavin.com/e-sinifi-ehliyet-d-sinifi-olarak-degistirildi/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/11/e-sinifi-ehliyet-d-sinifi-olarak-degistirildi-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of 2021 E Sınıfı Ehliyet D Sınıfı Olarak Değiştirildi" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/e-sinifi-ehliyet-d-sinifi-olarak-degistirildi/">2021 E Sınıfı Ehliyet D Sınıfı Olarak Değiştirildi</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">2 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> </ul></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- .sidebar /--> </div><!-- .main-content-row /--> </div><!-- #content /--> <footer id="footer" class="site-footer dark-skin dark-widgetized-area"> <div id="site-info" class="site-info site-info-layout-2"> <div class="container"> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-12"> <div class="copyright-text copyright-text-first">© Telif Hakkı 2021, Tüm Hakları Saklıdır  |   <a>EhliyetSinavin.com</a></div> </div><!-- .tie-col /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .container /--> </div><!-- #site-info /--> </footer><!-- #footer /--> <a id="go-to-top" class="go-to-top-button" href="#go-to-tie-body"> <span class="fa fa-angle-up"></span> <span class="screen-reader-text">Başa dön tuşu</span> </a> </div><!-- #tie-wrapper /--> <aside class="side-aside normal-side tie-aside-effect dark-skin dark-widgetized-area is-fullwidth" aria-label="İkincil Kenar Çubuğu"> <div data-height="100%" class="side-aside-wrapper has-custom-scroll"> <a href="#" class="close-side-aside remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Kapalı</span> </a><!-- .close-side-aside /--> <div id="mobile-container"> <div id="mobile-menu" class="hide-menu-icons"> </div><!-- #mobile-menu /--> <div class="mobile-social-search"> <div id="mobile-social-icons" class="social-icons-widget solid-social-icons"> <ul></ul> </div><!-- #mobile-social-icons /--> <div id="mobile-search"> <form role="search" method="get" class="search-form" action="https://ehliyetsinavin.com/"> <label> <span class="screen-reader-text">Arama:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Ara …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Ara" /> </form> </div><!-- #mobile-search /--> </div><!-- #mobile-social-search /--> </div><!-- #mobile-container /--> <div id="slide-sidebar-widgets"> </div> </div><!-- .side-aside-wrapper /--> </aside><!-- .side-aside /--> </div><!-- #tie-container /--> </div><!-- .background-overlay /--> <link rel='preload' href='https://ehliyetsinavin.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/helpers.min.css' as='style' onload='this.onload=null;this.rel="stylesheet"' /> <noscript><link rel='stylesheet' id='tie-css-helpers-css' href='https://ehliyetsinavin.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/helpers.min.css' type='text/css' media='all' /></noscript> <link rel='preload' href='https://ehliyetsinavin.com/wp-content/themes/jannah/assets/ilightbox/dark-skin/skin.css' as='style' onload='this.onload=null;this.rel="stylesheet"' /> <noscript><link rel='stylesheet' id='tie-css-ilightbox-css' href='https://ehliyetsinavin.com/wp-content/themes/jannah/assets/ilightbox/dark-skin/skin.css' type='text/css' media='all' /></noscript> <div id="is-scroller-outer"><div id="is-scroller"></div></div><div id="fb-root"></div> <div id="tie-popup-search-wrap" class="tie-popup"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Kapalı</span> </a> <div class="container"> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="tie-row"> <div id="pop-up-live-search" class="tie-col-md-12 live-search-parent" data-skin="live-search-popup" aria-label="Ara"> <form method="get" id="tie-popup-search-form" action="https://ehliyetsinavin.com//"> <input id="tie-popup-search-input" type="text" name="s" title="Arama yap ..." autocomplete="off" placeholder="Yazın ve enter tuşuna basın" /> <button id="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="fa fa-search" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Arama yap ...</span> </button> </form> </div><!-- .tie-col-md-12 /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .popup-search-wrap-inner /--> </div><!-- .container /--> </div><!-- .tie-popup-search-wrap /--> <link rel='stylesheet' id='watu-style-css' href='https://ehliyetsinavin.com/wp-content/plugins/watu/style.css' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' id='tie-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"is_rtl":"","ajaxurl":"https:\/\/ehliyetsinavin.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","is_taqyeem_active":"1","is_sticky_video":"","mobile_menu_top":"","mobile_menu_active":"true","mobile_menu_parent":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"horizontal","lightbox_arrows":"true","is_singular":"1","reading_indicator":"true","lazyload":"","select_share":"","select_share_twitter":"true","select_share_facebook":"true","select_share_linkedin":"true","select_share_email":"","facebook_app_id":"","twitter_username":"","responsive_tables":"true","ad_blocker_detector":"","sticky_behavior":"upwards","sticky_desktop":"true","sticky_mobile":"true","sticky_mobile_behavior":"default","ajax_loader":"<div class=\"loader-overlay\"><div class=\"spinner-circle\"><\/div><\/div>","type_to_search":"1","lang_no_results":"E\u015fle\u015fen Bir \u0130\u00e7erik Bulunamad\u0131!"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' id='watu-script-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var watu_i18n = {"missed_required_question":"You have missed to answer a required question","nothing_selected":"You did not select any answer. Are you sure you want to continue?","show_answer":"Show Answer","complete_text_captcha":"You need to answer the verification question","try_again":"Try again","email_required":"Valid email address is required.","next_q":"Next >","please_wait":"Please wait...","ajax_url":"https:\/\/ehliyetsinavin.com\/wp-admin\/admin-ajax.php"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript'> !function(t){"use strict";t.loadCSS||(t.loadCSS=function(){});var e=loadCSS.relpreload={};if(e.support=function(){var e;try{e=t.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(t){e=!1}return function(){return e}}(),e.bindMediaToggle=function(t){var e=t.media||"all";function a(){t.addEventListener?t.removeEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.detachEvent("onload",a),t.setAttribute("onload",null),t.media=e}t.addEventListener?t.addEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",a),setTimeout(function(){t.rel="stylesheet",t.media="only x"}),setTimeout(a,3e3)},e.poly=function(){if(!e.support())for(var a=t.document.getElementsByTagName("link"),n=0;n<a.length;n++){var o=a[n];"preload"!==o.rel||"style"!==o.getAttribute("as")||o.getAttribute("data-loadcss")||(o.setAttribute("data-loadcss",!0),e.bindMediaToggle(o))}},!e.support()){e.poly();var a=t.setInterval(e.poly,500);t.addEventListener?t.addEventListener("load",function(){e.poly(),t.clearInterval(a)}):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",function(){e.poly(),t.clearInterval(a)})}"undefined"!=typeof exports?exports.loadCSS=loadCSS:t.loadCSS=loadCSS}("undefined"!=typeof global?global:this); var c = document.body.className; c = c.replace(/tie-no-js/, 'tie-js'); document.body.className = c; </script> <script defer src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/siteground-optimizer-assets/siteground-optimizer-combined-js-1cdb2ad04f0c579da6e272590d39e245.js"></script></body> </html>