16 Ocak 2020

1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC’si içinde yer almaz?

 
 
 
 

2. • İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.
• Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.
• Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.
• Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.
• Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.
Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevlerindendir?

 
 
 
 

4. Seyir hâlindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


 
 
 
 

5. Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?

 
 
 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

 
 
 
 

8. Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?

 
 
 
 

9. Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?

 
 
 
 

10. Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?

 
 
 
 

12. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?


 
 
 
 

13. I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.

Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

14. Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

 
 
 
 

15. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?


 
 
 
 

16. Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

17. Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?


 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

 
 
 
 

19. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

 
 
 
 

20. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?


 
 
 
 

21. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir?

 
 
 
 

22. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

 
 
 
 

23. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?


 
 
 
 

24. Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandığında motor yağında su, soğutma suyunda yağ olduğu gözlenir?

 
 
 
 

25. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır?


 
 
 
 

26. Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?

 
 
 
 

27. Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?

 
 
 
 

28. Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

 
 
 
 

29. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sürekli yanıp sönmesi, sağa dönüş sinyal lambalarının çalışıyor olduğunu bildirir?

 
 
 
 

30. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

 
 
 
 

31. I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2’si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?

 
 
 
 

32. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanına girer?

 
 
 
 

33. Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?


 
 
 
 

34. Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km’dir?

 
 
 
 

35. Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

 
 
 
 

36. Şekildeki banketli yoldan geceleyin faydalanmak isteyen yayanın, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


 
 
 
 

37. I- Basıncı
II- Diş derinliği
III- Hasarlı olup olmadığı
Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?

 
 
 
 

38. Taşıtların bir dizi hâlinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne ad verilir?

 
 
 
 

39. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

 
 
 
 

40. I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak
Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

 
 
 
 

41. Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

 
 
 
 

42. Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.

Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?

 
 
 
 

43. Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisini etkisi daha büyüktür?

 
 
 
 

44. Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir?

 
 
 
 

45. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?

 
 
 
 

46. Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

 
 
 
 

47. Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

 
 
 
 

48. “Trafikte iki araç yol verme/vermeme konusunda birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır.”
Böyle bir durum söz konusuyken araç sürücüsünün çok öfkeli olduğu gözlemlenmektedir. Camını indirip öfkesini dışa vurmaya hazırlanırken, diğer araç sürücünün hangi davranışı sergilemesi trafik adabı açısından doğru olur.

 
 
 
 

49. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?


 
 
 
 

50. I- Araçların tescil edilmesi
II- Sürücü belgelerinin verilmesi
III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı