17 Aralık 2019

1. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
 

 
 
 
 

2. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 
 
 
 

3. Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi taşıt giremez işaretidir?

 
 
 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

 
 
 
 

6. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

 
 
 
 

7. Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 
 
 
 

8. Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
I. Boyun
II. Koltuk altı
III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?
A) Yalnız I


WordPress </p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5726' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='22983' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5726[]' id='answer-id-22983' class='answer answer-8 answerof-5726' value='22983' /> <label for='answer-id-22983' id='answer-label-22983' class=' answer label-8'><span class='answer'>B) I ve II</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='22984' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5726[]' id='answer-id-22984' class='answer answer-8 answerof-5726' value='22984' /> <label for='answer-id-22984' id='answer-label-22984' class=' answer label-8'><span class='answer'>C) I ve III</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='22985' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5726[]' id='answer-id-22985' class='answer answer-8 answerof-5726' value='22985' /> <label for='answer-id-22985' id='answer-label-22985' class=' answer label-8'><span class='answer'>D) I, II ve III</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='22986' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5726[]' id='answer-id-22986' class='answer answer-8 answerof-5726' value='22986' /> <label for='answer-id-22986' id='answer-label-22986' class=' answer label-8'><span class='answer'></span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType8' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-9'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>9. </span> Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?</p> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-5" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/14may2016s29-3.gif" /></p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5727' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='22987' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5727[]' id='answer-id-22987' class='answer answer-9 answerof-5727' value='22987' /> <label for='answer-id-22987' id='answer-label-22987' class=' answer label-9'><span class='answer'>A) Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='22988' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5727[]' id='answer-id-22988' class='answer answer-9 answerof-5727' value='22988' /> <label for='answer-id-22988' id='answer-label-22988' class=' answer label-9'><span class='answer'>B) 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='22989' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5727[]' id='answer-id-22989' class='answer answer-9 answerof-5727' value='22989' /> <label for='answer-id-22989' id='answer-label-22989' class=' answer label-9'><span class='answer'>C) Hızlanarak yoluna devam etmeli</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='22990' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5727[]' id='answer-id-22990' class='answer answer-9 answerof-5727' value='22990' /> <label for='answer-id-22990' id='answer-label-22990' class=' answer label-9'><span class='answer'>D) Geçiş hakkını kendi kullanmalı</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType9' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-10'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>10. </span>  I- Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler<br /> II- Motorlu bisiklet ve motosikletler<br /> III- Traktör ve iş makineleri<br /> IV- Otomobiller<br /> Yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5728' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='22991' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5728[]' id='answer-id-22991' class='answer answer-10 answerof-5728' value='22991' /> <label for='answer-id-22991' id='answer-label-22991' class=' answer label-10'><span class='answer'>A) I ve II </span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='22992' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5728[]' id='answer-id-22992' class='answer answer-10 answerof-5728' value='22992' /> <label for='answer-id-22992' id='answer-label-22992' class=' answer label-10'><span class='answer'>B) I ve IV</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='22993' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5728[]' id='answer-id-22993' class='answer answer-10 answerof-5728' value='22993' /> <label for='answer-id-22993' id='answer-label-22993' class=' answer label-10'><span class='answer'>C) II ve III </span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='22994' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5728[]' id='answer-id-22994' class='answer answer-10 answerof-5728' value='22994' /> <label for='answer-id-22994' id='answer-label-22994' class=' answer label-10'><span class='answer'>D) III ve IV</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType10' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-11'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>11. </span> Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?</p> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-5" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/sorulardenemesoru31-3.jpg" /></p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5729' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='22995' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5729[]' id='answer-id-22995' class='answer answer-11 answerof-5729' value='22995' /> <label for='answer-id-22995' id='answer-label-22995' class=' answer label-11'><span class='answer'>A) Hızlanıp kavşağa girmeli</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='22996' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5729[]' id='answer-id-22996' class='answer answer-11 answerof-5729' value='22996' /> <label for='answer-id-22996' id='answer-label-22996' class=' answer label-11'><span class='answer'>B) Geçiş hakkını kendi kullanmalı</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='22997' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5729[]' id='answer-id-22997' class='answer answer-11 answerof-5729' value='22997' /> <label for='answer-id-22997' id='answer-label-22997' class=' answer label-11'><span class='answer'>C) 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='22998' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5729[]' id='answer-id-22998' class='answer answer-11 answerof-5729' value='22998' /> <label for='answer-id-22998' id='answer-label-22998' class=' answer label-11'><span class='answer'>D) İkazda bulunup 2 numaralı aracı durdurmalı</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType11' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-12'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>12. </span> Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5730' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='22999' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5730[]' id='answer-id-22999' class='answer answer-12 answerof-5730' value='22999' /> <label for='answer-id-22999' id='answer-label-22999' class=' answer label-12'><span class='answer'>A) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/10sinav10soru109a-1.gif" /></span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23000' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5730[]' id='answer-id-23000' class='answer answer-12 answerof-5730' value='23000' /> <label for='answer-id-23000' id='answer-label-23000' class=' answer label-12'><span class='answer'>B) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/10sinav10soru109b-1.gif" /></span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23001' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5730[]' id='answer-id-23001' class='answer answer-12 answerof-5730' value='23001' /> <label for='answer-id-23001' id='answer-label-23001' class=' answer label-12'><span class='answer'>C) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/10sinav10soru109c-1.gif" /></span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23002' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5730[]' id='answer-id-23002' class='answer answer-12 answerof-5730' value='23002' /> <label for='answer-id-23002' id='answer-label-23002' class=' answer label-12'><span class='answer'>D) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/10sinav10soru109d-1.gif" /></span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType12' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-13'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>13. </span> Şekle göre, ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri, 20 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en fazla kaç saat bu aracı sürebilir?</p> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-5" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/10sinav13soru64-1.gif" /></p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5731' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23003' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5731[]' id='answer-id-23003' class='answer answer-13 answerof-5731' value='23003' /> <label for='answer-id-23003' id='answer-label-23003' class=' answer label-13'><span class='answer'>A) 6</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23004' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5731[]' id='answer-id-23004' class='answer answer-13 answerof-5731' value='23004' /> <label for='answer-id-23004' id='answer-label-23004' class=' answer label-13'><span class='answer'>B) 7</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23005' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5731[]' id='answer-id-23005' class='answer answer-13 answerof-5731' value='23005' /> <label for='answer-id-23005' id='answer-label-23005' class=' answer label-13'><span class='answer'>C) 8</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23006' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5731[]' id='answer-id-23006' class='answer answer-13 answerof-5731' value='23006' /> <label for='answer-id-23006' id='answer-label-23006' class=' answer label-13'><span class='answer'>D) 9</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType13' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-14'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>14. </span> Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5732' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23007' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5732[]' id='answer-id-23007' class='answer answer-14 answerof-5732' value='23007' /> <label for='answer-id-23007' id='answer-label-23007' class=' answer label-14'><span class='answer'>A) Burun</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23008' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5732[]' id='answer-id-23008' class='answer answer-14 answerof-5732' value='23008' /> <label for='answer-id-23008' id='answer-label-23008' class=' answer label-14'><span class='answer'>B) Atardamar</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23009' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5732[]' id='answer-id-23009' class='answer answer-14 answerof-5732' value='23009' /> <label for='answer-id-23009' id='answer-label-23009' class=' answer label-14'><span class='answer'>C) Kılcal damar</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23010' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5732[]' id='answer-id-23010' class='answer answer-14 answerof-5732' value='23010' /> <label for='answer-id-23010' id='answer-label-23010' class=' answer label-14'><span class='answer'>D) Toplardamar</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType14' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-15'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>15. </span> Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5733' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23011' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5733[]' id='answer-id-23011' class='answer answer-15 answerof-5733' value='23011' /> <label for='answer-id-23011' id='answer-label-23011' class=' answer label-15'><span class='answer'>A) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/sorular10ocak2015ehliyetsorularisoru23cevapa-3.jpg" /></span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23012' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5733[]' id='answer-id-23012' class='answer answer-15 answerof-5733' value='23012' /> <label for='answer-id-23012' id='answer-label-23012' class=' answer label-15'><span class='answer'>B) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/sorular10ocak2015ehliyetsorularisoru23cevapb-3.jpg" /></span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23013' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5733[]' id='answer-id-23013' class='answer answer-15 answerof-5733' value='23013' /> <label for='answer-id-23013' id='answer-label-23013' class=' answer label-15'><span class='answer'>C) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/sorular10ocak2015ehliyetsorularisoru23cevapc-3.jpg" /></span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23014' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5733[]' id='answer-id-23014' class='answer answer-15 answerof-5733' value='23014' /> <label for='answer-id-23014' id='answer-label-23014' class=' answer label-15'><span class='answer'>D) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/sorular10ocak2015ehliyetsorularisoru23cevapd-3.jpg" /></span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType15' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-16'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>16. </span> Aşağıdakilerden hangisi araç lastiklerinin görevlerinden değildir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5734' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23015' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5734[]' id='answer-id-23015' class='answer answer-16 answerof-5734' value='23015' /> <label for='answer-id-23015' id='answer-label-23015' class=' answer label-16'><span class='answer'>A) Aracın yükünü ve ağırlığını taşımak</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23016' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5734[]' id='answer-id-23016' class='answer answer-16 answerof-5734' value='23016' /> <label for='answer-id-23016' id='answer-label-23016' class=' answer label-16'><span class='answer'>B) Direksiyon ile verilen yönü izlemek</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23017' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5734[]' id='answer-id-23017' class='answer answer-16 answerof-5734' value='23017' /> <label for='answer-id-23017' id='answer-label-23017' class=' answer label-16'><span class='answer'>C) Frenleme performansını azaltmak</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23018' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5734[]' id='answer-id-23018' class='answer answer-16 answerof-5734' value='23018' /> <label for='answer-id-23018' id='answer-label-23018' class=' answer label-16'><span class='answer'>D) Titreşimleri azaltmak</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType16' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-17'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>17. </span> Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5735' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23019' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5735[]' id='answer-id-23019' class='answer answer-17 answerof-5735' value='23019' /> <label for='answer-id-23019' id='answer-label-23019' class=' answer label-17'><span class='answer'>A) Arazi taşıtı</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23020' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5735[]' id='answer-id-23020' class='answer answer-17 answerof-5735' value='23020' /> <label for='answer-id-23020' id='answer-label-23020' class=' answer label-17'><span class='answer'>B) Taşıt katarı</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23021' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5735[]' id='answer-id-23021' class='answer answer-17 answerof-5735' value='23021' /> <label for='answer-id-23021' id='answer-label-23021' class=' answer label-17'><span class='answer'>C) Kamp taşıtı</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23022' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5735[]' id='answer-id-23022' class='answer answer-17 answerof-5735' value='23022' /> <label for='answer-id-23022' id='answer-label-23022' class=' answer label-17'><span class='answer'>D) Umum servis aracı</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType17' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-18'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>18. </span> Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5736' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23023' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5736[]' id='answer-id-23023' class='answer answer-18 answerof-5736' value='23023' /> <label for='answer-id-23023' id='answer-label-23023' class=' answer label-18'><span class='answer'>A) Hızını artırması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23024' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5736[]' id='answer-id-23024' class='answer answer-18 answerof-5736' value='23024' /> <label for='answer-id-23024' id='answer-label-23024' class=' answer label-18'><span class='answer'>B) Hızını azaltması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23025' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5736[]' id='answer-id-23025' class='answer answer-18 answerof-5736' value='23025' /> <label for='answer-id-23025' id='answer-label-23025' class=' answer label-18'><span class='answer'>C) Şerit değiştirmesi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23026' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5736[]' id='answer-id-23026' class='answer answer-18 answerof-5736' value='23026' /> <label for='answer-id-23026' id='answer-label-23026' class=' answer label-18'><span class='answer'>D) Taşıt yolu üzerinde duraklaması</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType18' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-19'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>19. </span> Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5737' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23027' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5737[]' id='answer-id-23027' class='answer answer-19 answerof-5737' value='23027' /> <label for='answer-id-23027' id='answer-label-23027' class=' answer label-19'><span class='answer'>A) Koyu renk giysiler giyilmesi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23028' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5737[]' id='answer-id-23028' class='answer answer-19 answerof-5737' value='23028' /> <label for='answer-id-23028' id='answer-label-23028' class=' answer label-19'><span class='answer'>B) Aracın kapılarının açık tutulması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23029' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5737[]' id='answer-id-23029' class='answer answer-19 answerof-5737' value='23029' /> <label for='answer-id-23029' id='answer-label-23029' class=' answer label-19'><span class='answer'>C) Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23030' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5737[]' id='answer-id-23030' class='answer answer-19 answerof-5737' value='23030' /> <label for='answer-id-23030' id='answer-label-23030' class=' answer label-19'><span class='answer'>D) Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType19' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-20'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>20. </span> Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5738' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23031' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5738[]' id='answer-id-23031' class='answer answer-20 answerof-5738' value='23031' /> <label for='answer-id-23031' id='answer-label-23031' class=' answer label-20'><span class='answer'>A) Aşırı hareketlilik</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23032' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5738[]' id='answer-id-23032' class='answer answer-20 answerof-5738' value='23032' /> <label for='answer-id-23032' id='answer-label-23032' class=' answer label-20'><span class='answer'>B) Bilincin açık olması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23033' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5738[]' id='answer-id-23033' class='answer answer-20 answerof-5738' value='23033' /> <label for='answer-id-23033' id='answer-label-23033' class=' answer label-20'><span class='answer'>C) Kalp atımının olmaması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23034' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5738[]' id='answer-id-23034' class='answer answer-20 answerof-5738' value='23034' /> <label for='answer-id-23034' id='answer-label-23034' class=' answer label-20'><span class='answer'>D) Hızlı ve yüzeysel solunum</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType20' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-21'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>21. </span> Freni bozuk aracın şekildeki gibi çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?</p> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-5" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/10sinav17soru63-1.png" /></p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5739' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23035' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5739[]' id='answer-id-23035' class='answer answer-21 answerof-5739' value='23035' /> <label for='answer-id-23035' id='answer-label-23035' class=' answer label-21'><span class='answer'>A) 15</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23036' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5739[]' id='answer-id-23036' class='answer answer-21 answerof-5739' value='23036' /> <label for='answer-id-23036' id='answer-label-23036' class=' answer label-21'><span class='answer'>B) 20</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23037' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5739[]' id='answer-id-23037' class='answer answer-21 answerof-5739' value='23037' /> <label for='answer-id-23037' id='answer-label-23037' class=' answer label-21'><span class='answer'>C) 25</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23038' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5739[]' id='answer-id-23038' class='answer answer-21 answerof-5739' value='23038' /> <label for='answer-id-23038' id='answer-label-23038' class=' answer label-21'><span class='answer'>D) 30</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType21' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-22'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>22. </span> Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5740' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23039' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5740[]' id='answer-id-23039' class='answer answer-22 answerof-5740' value='23039' /> <label for='answer-id-23039' id='answer-label-23039' class=' answer label-22'><span class='answer'>A) Aracını kullandığı yolun bozuk olması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23040' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5740[]' id='answer-id-23040' class='answer answer-22 answerof-5740' value='23040' /> <label for='answer-id-23040' id='answer-label-23040' class=' answer label-22'><span class='answer'>B) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23041' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5740[]' id='answer-id-23041' class='answer answer-22 answerof-5740' value='23041' /> <label for='answer-id-23041' id='answer-label-23041' class=' answer label-22'><span class='answer'>C) Seyir hâlinde iken elinde cep telefonu kullanması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23042' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5740[]' id='answer-id-23042' class='answer answer-22 answerof-5740' value='23042' /> <label for='answer-id-23042' id='answer-label-23042' class=' answer label-22'><span class='answer'>D) Aracının arıza yapması</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType22' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-23'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>23. </span> Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5741' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23043' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5741[]' id='answer-id-23043' class='answer answer-23 answerof-5741' value='23043' /> <label for='answer-id-23043' id='answer-label-23043' class=' answer label-23'><span class='answer'>A) Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23044' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5741[]' id='answer-id-23044' class='answer answer-23 answerof-5741' value='23044' /> <label for='answer-id-23044' id='answer-label-23044' class=' answer label-23'><span class='answer'>B) Kazayı yetkililere haber vermek</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23045' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5741[]' id='answer-id-23045' class='answer answer-23 answerof-5741' value='23045' /> <label for='answer-id-23045' id='answer-label-23045' class=' answer label-23'><span class='answer'>C) Yaralıları araçtan çıkarmak</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23046' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5741[]' id='answer-id-23046' class='answer answer-23 answerof-5741' value='23046' /> <label for='answer-id-23046' id='answer-label-23046' class=' answer label-23'><span class='answer'>D) Yaralıları belirlemek</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType23' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-24'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>24. </span> Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5742' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23047' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5742[]' id='answer-id-23047' class='answer answer-24 answerof-5742' value='23047' /> <label for='answer-id-23047' id='answer-label-23047' class=' answer label-24'><span class='answer'>A) Artı kutup şasi ile</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23048' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5742[]' id='answer-id-23048' class='answer answer-24 answerof-5742' value='23048' /> <label for='answer-id-23048' id='answer-label-23048' class=' answer label-24'><span class='answer'>B) Eksi kutup şasi ile</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23049' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5742[]' id='answer-id-23049' class='answer answer-24 answerof-5742' value='23049' /> <label for='answer-id-23049' id='answer-label-23049' class=' answer label-24'><span class='answer'>C) Artı kutup, artı kutupla; eksi kutup, eksi kutupla</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23050' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5742[]' id='answer-id-23050' class='answer answer-24 answerof-5742' value='23050' /> <label for='answer-id-23050' id='answer-label-23050' class=' answer label-24'><span class='answer'>D) Eksi kutup, artı kutupla; artı kutup, eksi kutupla</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType24' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-25'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>25. </span> Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?</p> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-5" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/20-mayis-201735-3.gif" /></p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5743' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23051' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5743[]' id='answer-id-23051' class='answer answer-25 answerof-5743' value='23051' /> <label for='answer-id-23051' id='answer-label-23051' class=' answer label-25'><span class='answer'>A) Uşak</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23052' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5743[]' id='answer-id-23052' class='answer answer-25 answerof-5743' value='23052' /> <label for='answer-id-23052' id='answer-label-23052' class=' answer label-25'><span class='answer'>B) Sivas</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23053' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5743[]' id='answer-id-23053' class='answer answer-25 answerof-5743' value='23053' /> <label for='answer-id-23053' id='answer-label-23053' class=' answer label-25'><span class='answer'>C) Trabzon</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23054' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5743[]' id='answer-id-23054' class='answer answer-25 answerof-5743' value='23054' /> <label for='answer-id-23054' id='answer-label-23054' class=' answer label-25'><span class='answer'>D) Konya</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType25' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-26'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>26. </span> Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne ne denir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5744' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23055' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5744[]' id='answer-id-23055' class='answer answer-26 answerof-5744' value='23055' /> <label for='answer-id-23055' id='answer-label-23055' class=' answer label-26'><span class='answer'>A) Marş sistemi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23056' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5744[]' id='answer-id-23056' class='answer answer-26 answerof-5744' value='23056' /> <label for='answer-id-23056' id='answer-label-23056' class=' answer label-26'><span class='answer'>B) Yağlama sistemi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23057' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5744[]' id='answer-id-23057' class='answer answer-26 answerof-5744' value='23057' /> <label for='answer-id-23057' id='answer-label-23057' class=' answer label-26'><span class='answer'>C) Soğutma sistemi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23058' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5744[]' id='answer-id-23058' class='answer answer-26 answerof-5744' value='23058' /> <label for='answer-id-23058' id='answer-label-23058' class=' answer label-26'><span class='answer'>D) Aktarma organları</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType26' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-27'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>27. </span> Egzoz gazı zehirlenmesi aşağıdaki yollardan hangisi ile olur?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5745' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23059' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5745[]' id='answer-id-23059' class='answer answer-27 answerof-5745' value='23059' /> <label for='answer-id-23059' id='answer-label-23059' class=' answer label-27'><span class='answer'>A) Boşaltım yolu</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23060' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5745[]' id='answer-id-23060' class='answer answer-27 answerof-5745' value='23060' /> <label for='answer-id-23060' id='answer-label-23060' class=' answer label-27'><span class='answer'>B) Dolaşım yolu</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23061' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5745[]' id='answer-id-23061' class='answer answer-27 answerof-5745' value='23061' /> <label for='answer-id-23061' id='answer-label-23061' class=' answer label-27'><span class='answer'>C) Sindirim yolu</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23062' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5745[]' id='answer-id-23062' class='answer answer-27 answerof-5745' value='23062' /> <label for='answer-id-23062' id='answer-label-23062' class=' answer label-27'><span class='answer'>D) Solunum yolu</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType27' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-28'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>28. </span> İşaret levhalarıyla ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye  düşürmez?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5746' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23063' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5746[]' id='answer-id-23063' class='answer answer-28 answerof-5746' value='23063' /> <label for='answer-id-23063' id='answer-label-23063' class=' answer label-28'><span class='answer'>A) Yerlerinin değiştirilmesi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23064' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5746[]' id='answer-id-23064' class='answer answer-28 answerof-5746' value='23064' /> <label for='answer-id-23064' id='answer-label-23064' class=' answer label-28'><span class='answer'>B) Üzerlerine yazı yazılması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23065' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5746[]' id='answer-id-23065' class='answer answer-28 answerof-5746' value='23065' /> <label for='answer-id-23065' id='answer-label-23065' class=' answer label-28'><span class='answer'>C) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23066' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5746[]' id='answer-id-23066' class='answer answer-28 answerof-5746' value='23066' /> <label for='answer-id-23066' id='answer-label-23066' class=' answer label-28'><span class='answer'>D) Görülmesi engellenecek şekilde araç park edilmesi</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType28' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-29'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>29. </span> Hangisi yakıt sistemi elemanıdır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5747' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23067' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5747[]' id='answer-id-23067' class='answer answer-29 answerof-5747' value='23067' /> <label for='answer-id-23067' id='answer-label-23067' class=' answer label-29'><span class='answer'>A) Yakıt filtresi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23068' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5747[]' id='answer-id-23068' class='answer answer-29 answerof-5747' value='23068' /> <label for='answer-id-23068' id='answer-label-23068' class=' answer label-29'><span class='answer'>B) Endüksiyon bobini</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23069' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5747[]' id='answer-id-23069' class='answer answer-29 answerof-5747' value='23069' /> <label for='answer-id-23069' id='answer-label-23069' class=' answer label-29'><span class='answer'>C) Marş motoru</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23070' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5747[]' id='answer-id-23070' class='answer answer-29 answerof-5747' value='23070' /> <label for='answer-id-23070' id='answer-label-23070' class=' answer label-29'><span class='answer'>D) Termostat</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType29' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-30'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>30. </span> Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5748' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23071' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5748[]' id='answer-id-23071' class='answer answer-30 answerof-5748' value='23071' /> <label for='answer-id-23071' id='answer-label-23071' class=' answer label-30'><span class='answer'>A) Virajı alamayan aracın devrilmesi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23072' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5748[]' id='answer-id-23072' class='answer answer-30 answerof-5748' value='23072' /> <label for='answer-id-23072' id='answer-label-23072' class=' answer label-30'><span class='answer'>B) Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23073' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5748[]' id='answer-id-23073' class='answer answer-30 answerof-5748' value='23073' /> <label for='answer-id-23073' id='answer-label-23073' class=' answer label-30'><span class='answer'>C) Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23074' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5748[]' id='answer-id-23074' class='answer answer-30 answerof-5748' value='23074' /> <label for='answer-id-23074' id='answer-label-23074' class=' answer label-30'><span class='answer'>D) Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType30' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-31'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>31. </span> Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5749' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23075' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5749[]' id='answer-id-23075' class='answer answer-31 answerof-5749' value='23075' /> <label for='answer-id-23075' id='answer-label-23075' class=' answer label-31'><span class='answer'>A) Şarj göstergesi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23076' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5749[]' id='answer-id-23076' class='answer answer-31 answerof-5749' value='23076' /> <label for='answer-id-23076' id='answer-label-23076' class=' answer label-31'><span class='answer'>B) Yakıt göstergesi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23077' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5749[]' id='answer-id-23077' class='answer answer-31 answerof-5749' value='23077' /> <label for='answer-id-23077' id='answer-label-23077' class=' answer label-31'><span class='answer'>C) Hararet göstergesi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23078' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5749[]' id='answer-id-23078' class='answer answer-31 answerof-5749' value='23078' /> <label for='answer-id-23078' id='answer-label-23078' class=' answer label-31'><span class='answer'>D) Fren hidroliği göstergesi</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType31' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-32'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>32. </span> Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5750' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23079' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5750[]' id='answer-id-23079' class='answer answer-32 answerof-5750' value='23079' /> <label for='answer-id-23079' id='answer-label-23079' class=' answer label-32'><span class='answer'>A) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/sorular24agustos2014ehliyetsorularisoru35cevapa-3.jpg" /></span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23080' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5750[]' id='answer-id-23080' class='answer answer-32 answerof-5750' value='23080' /> <label for='answer-id-23080' id='answer-label-23080' class=' answer label-32'><span class='answer'>B) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/sorular24agustos2014ehliyetsorularisoru35cevapb-3.jpg" /></span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23081' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5750[]' id='answer-id-23081' class='answer answer-32 answerof-5750' value='23081' /> <label for='answer-id-23081' id='answer-label-23081' class=' answer label-32'><span class='answer'>C) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/sorular24agustos2014ehliyetsorularisoru35cevapc-3.jpg" /></span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23082' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5750[]' id='answer-id-23082' class='answer answer-32 answerof-5750' value='23082' /> <label for='answer-id-23082' id='answer-label-23082' class=' answer label-32'><span class='answer'>D) <img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/sorular24agustos2014ehliyetsorularisoru35cevapd-3.jpg" /></span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType32' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-33'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>33. </span> Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5751' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23083' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5751[]' id='answer-id-23083' class='answer answer-33 answerof-5751' value='23083' /> <label for='answer-id-23083' id='answer-label-23083' class=' answer label-33'><span class='answer'>A) Taşıt hareket hâlinde iken ayağın devamlı debriyaj pedalı üzerine temas ettirilmesi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23084' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5751[]' id='answer-id-23084' class='answer answer-33 answerof-5751' value='23084' /> <label for='answer-id-23084' id='answer-label-23084' class=' answer label-33'><span class='answer'>B) Debriyaj pedalına hiç basılmaması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23085' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5751[]' id='answer-id-23085' class='answer answer-33 answerof-5751' value='23085' /> <label for='answer-id-23085' id='answer-label-23085' class=' answer label-33'><span class='answer'>C) Debriyaj pedal boşluğunun artması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23086' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5751[]' id='answer-id-23086' class='answer answer-33 answerof-5751' value='23086' /> <label for='answer-id-23086' id='answer-label-23086' class=' answer label-33'><span class='answer'>D) Debriyaj telinin kopması</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType33' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-34'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>34. </span> Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı (kask) kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5752' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23087' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5752[]' id='answer-id-23087' class='answer answer-34 answerof-5752' value='23087' /> <label for='answer-id-23087' id='answer-label-23087' class=' answer label-34'><span class='answer'>A) Şehir içinde isteğe bağlı, şehir dışında mecburi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23088' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5752[]' id='answer-id-23088' class='answer answer-34 answerof-5752' value='23088' /> <label for='answer-id-23088' id='answer-label-23088' class=' answer label-34'><span class='answer'>B) Şehir içinde mecburi, şehir dışında isteğe bağlı</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23089' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5752[]' id='answer-id-23089' class='answer answer-34 answerof-5752' value='23089' /> <label for='answer-id-23089' id='answer-label-23089' class=' answer label-34'><span class='answer'>C) Şehir içinde ve dışında mecburi</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23090' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5752[]' id='answer-id-23090' class='answer answer-34 answerof-5752' value='23090' /> <label for='answer-id-23090' id='answer-label-23090' class=' answer label-34'><span class='answer'>D) Şehir içinde ve dışında isteğe bağlı</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType34' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-35'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>35. </span> Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına neden olur?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5753' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23091' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5753[]' id='answer-id-23091' class='answer answer-35 answerof-5753' value='23091' /> <label for='answer-id-23091' id='answer-label-23091' class=' answer label-35'><span class='answer'>A) Hidrolik yağı seviyesinin yüksek olması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23092' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5753[]' id='answer-id-23092' class='answer answer-35 answerof-5753' value='23092' /> <label for='answer-id-23092' id='answer-label-23092' class=' answer label-35'><span class='answer'>B) Fren pedal boşluğunun az olması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23093' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5753[]' id='answer-id-23093' class='answer answer-35 answerof-5753' value='23093' /> <label for='answer-id-23093' id='answer-label-23093' class=' answer label-35'><span class='answer'>C) Balataların ve fren sisteminin ıslanmış olması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23094' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5753[]' id='answer-id-23094' class='answer answer-35 answerof-5753' value='23094' /> <label for='answer-id-23094' id='answer-label-23094' class=' answer label-35'><span class='answer'>D) Balans ayarının iyi olması</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType35' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-36'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>36. </span> Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandığında motor yağında su, soğutma suyunda yağ olduğu gözlenir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5754' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23095' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5754[]' id='answer-id-23095' class='answer answer-36 answerof-5754' value='23095' /> <label for='answer-id-23095' id='answer-label-23095' class=' answer label-36'><span class='answer'>A) Piston</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23096' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5754[]' id='answer-id-23096' class='answer answer-36 answerof-5754' value='23096' /> <label for='answer-id-23096' id='answer-label-23096' class=' answer label-36'><span class='answer'>B) Kam mili</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23097' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5754[]' id='answer-id-23097' class='answer answer-36 answerof-5754' value='23097' /> <label for='answer-id-23097' id='answer-label-23097' class=' answer label-36'><span class='answer'>C) Krank mili</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23098' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5754[]' id='answer-id-23098' class='answer answer-36 answerof-5754' value='23098' /> <label for='answer-id-23098' id='answer-label-23098' class=' answer label-36'><span class='answer'>D) Silindir kapak contası</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType36' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-37'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>37. </span> Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5755' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23099' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5755[]' id='answer-id-23099' class='answer answer-37 answerof-5755' value='23099' /> <label for='answer-id-23099' id='answer-label-23099' class=' answer label-37'><span class='answer'>A) Motor daha iyi yağlama yapar.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23100' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5755[]' id='answer-id-23100' class='answer answer-37 answerof-5755' value='23100' /> <label for='answer-id-23100' id='answer-label-23100' class=' answer label-37'><span class='answer'>B) Motor daha yavaş döner.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23101' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5755[]' id='answer-id-23101' class='answer answer-37 answerof-5755' value='23101' /> <label for='answer-id-23101' id='answer-label-23101' class=' answer label-37'><span class='answer'>C) Marş dişlisi zarar görür.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23102' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5755[]' id='answer-id-23102' class='answer answer-37 answerof-5755' value='23102' /> <label for='answer-id-23102' id='answer-label-23102' class=' answer label-37'><span class='answer'>D) Motor daha hızlı döner.</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType37' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-38'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>38. </span> Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi <span style="text-decoration: underline;">yanlıştır?</span></p> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-5" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/10sinav15sory74-1.gif" /></p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5756' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23103' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5756[]' id='answer-id-23103' class='answer answer-38 answerof-5756' value='23103' /> <label for='answer-id-23103' id='answer-label-23103' class=' answer label-38'><span class='answer'>A) Yol yüzeyi arızalıdır.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23104' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5756[]' id='answer-id-23104' class='answer answer-38 answerof-5756' value='23104' /> <label for='answer-id-23104' id='answer-label-23104' class=' answer label-38'><span class='answer'>B) Yolda tümsek vardır.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23105' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5756[]' id='answer-id-23105' class='answer answer-38 answerof-5756' value='23105' /> <label for='answer-id-23105' id='answer-label-23105' class=' answer label-38'><span class='answer'>C) Yolda yapım çalışması vardır.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23106' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5756[]' id='answer-id-23106' class='answer answer-38 answerof-5756' value='23106' /> <label for='answer-id-23106' id='answer-label-23106' class=' answer label-38'><span class='answer'>D) Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType38' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-39'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>39. </span> Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5757' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23107' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5757[]' id='answer-id-23107' class='answer answer-39 answerof-5757' value='23107' /> <label for='answer-id-23107' id='answer-label-23107' class=' answer label-39'><span class='answer'>A) Sürücü belgesinin süresiz geri alınması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23108' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5757[]' id='answer-id-23108' class='answer answer-39 answerof-5757' value='23108' /> <label for='answer-id-23108' id='answer-label-23108' class=' answer label-39'><span class='answer'>B) Ağır hapis cezası</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23109' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5757[]' id='answer-id-23109' class='answer answer-39 answerof-5757' value='23109' /> <label for='answer-id-23109' id='answer-label-23109' class=' answer label-39'><span class='answer'>C) Para ve ceza puanı</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23110' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5757[]' id='answer-id-23110' class='answer answer-39 answerof-5757' value='23110' /> <label for='answer-id-23110' id='answer-label-23110' class=' answer label-39'><span class='answer'>D) Trafikten men cezası</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType39' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-40'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>40. </span> Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.<br /> Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5758' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23111' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5758[]' id='answer-id-23111' class='answer answer-40 answerof-5758' value='23111' /> <label for='answer-id-23111' id='answer-label-23111' class=' answer label-40'><span class='answer'>A) Sabırsızlık</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23112' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5758[]' id='answer-id-23112' class='answer answer-40 answerof-5758' value='23112' /> <label for='answer-id-23112' id='answer-label-23112' class=' answer label-40'><span class='answer'>B) Saldırganlık</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23113' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5758[]' id='answer-id-23113' class='answer answer-40 answerof-5758' value='23113' /> <label for='answer-id-23113' id='answer-label-23113' class=' answer label-40'><span class='answer'>C) Tahammülsüzlük</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23114' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5758[]' id='answer-id-23114' class='answer answer-40 answerof-5758' value='23114' /> <label for='answer-id-23114' id='answer-label-23114' class=' answer label-40'><span class='answer'>D) Feragat ve fedakârlık</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType40' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-41'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>41. </span> Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?</p> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-5" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/12/10sinav2soru20-1.gif" /></p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5759' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23115' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5759[]' id='answer-id-23115' class='answer answer-41 answerof-5759' value='23115' /> <label for='answer-id-23115' id='answer-label-23115' class=' answer label-41'><span class='answer'>A) Yolda çalışma olduğunu</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23116' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5759[]' id='answer-id-23116' class='answer answer-41 answerof-5759' value='23116' /> <label for='answer-id-23116' id='answer-label-23116' class=' answer label-41'><span class='answer'>B) Yolda gizli buzlanma olabileceğini</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23117' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5759[]' id='answer-id-23117' class='answer answer-41 answerof-5759' value='23117' /> <label for='answer-id-23117' id='answer-label-23117' class=' answer label-41'><span class='answer'>C) Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23118' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5759[]' id='answer-id-23118' class='answer answer-41 answerof-5759' value='23118' /> <label for='answer-id-23118' id='answer-label-23118' class=' answer label-41'><span class='answer'>D) Düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType41' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-42'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>42. </span> Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5760' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23119' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5760[]' id='answer-id-23119' class='answer answer-42 answerof-5760' value='23119' /> <label for='answer-id-23119' id='answer-label-23119' class=' answer label-42'><span class='answer'>A) Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23120' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5760[]' id='answer-id-23120' class='answer answer-42 answerof-5760' value='23120' /> <label for='answer-id-23120' id='answer-label-23120' class=' answer label-42'><span class='answer'>B) Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23121' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5760[]' id='answer-id-23121' class='answer answer-42 answerof-5760' value='23121' /> <label for='answer-id-23121' id='answer-label-23121' class=' answer label-42'><span class='answer'>C) Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23122' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5760[]' id='answer-id-23122' class='answer answer-42 answerof-5760' value='23122' /> <label for='answer-id-23122' id='answer-label-23122' class=' answer label-42'><span class='answer'>D) Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType42' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-43'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>43. </span> Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5761' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23123' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5761[]' id='answer-id-23123' class='answer answer-43 answerof-5761' value='23123' /> <label for='answer-id-23123' id='answer-label-23123' class=' answer label-43'><span class='answer'>A) Yakıt sarfiyatının artması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23124' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5761[]' id='answer-id-23124' class='answer answer-43 answerof-5761' value='23124' /> <label for='answer-id-23124' id='answer-label-23124' class=' answer label-43'><span class='answer'>B) Motorun gücünün artması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23125' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5761[]' id='answer-id-23125' class='answer answer-43 answerof-5761' value='23125' /> <label for='answer-id-23125' id='answer-label-23125' class=' answer label-43'><span class='answer'>C) Motorun hararet yapması</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23126' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5761[]' id='answer-id-23126' class='answer answer-43 answerof-5761' value='23126' /> <label for='answer-id-23126' id='answer-label-23126' class=' answer label-43'><span class='answer'>D) Motorun yağ yakması</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType43' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-44'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>44. </span> Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5762' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23127' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5762[]' id='answer-id-23127' class='answer answer-44 answerof-5762' value='23127' /> <label for='answer-id-23127' id='answer-label-23127' class=' answer label-44'><span class='answer'>A) Aynı</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23128' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5762[]' id='answer-id-23128' class='answer answer-44 answerof-5762' value='23128' /> <label for='answer-id-23128' id='answer-label-23128' class=' answer label-44'><span class='answer'>B) Daha büyük</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23129' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5762[]' id='answer-id-23129' class='answer answer-44 answerof-5762' value='23129' /> <label for='answer-id-23129' id='answer-label-23129' class=' answer label-44'><span class='answer'>C) Daha küçük</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23130' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5762[]' id='answer-id-23130' class='answer answer-44 answerof-5762' value='23130' /> <label for='answer-id-23130' id='answer-label-23130' class=' answer label-44'><span class='answer'>D) Önemli değildir.</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType44' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-45'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>45. </span> Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5763' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23131' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5763[]' id='answer-id-23131' class='answer answer-45 answerof-5763' value='23131' /> <label for='answer-id-23131' id='answer-label-23131' class=' answer label-45'><span class='answer'>A) Motor hararet yapar.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23132' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5763[]' id='answer-id-23132' class='answer answer-45 answerof-5763' value='23132' /> <label for='answer-id-23132' id='answer-label-23132' class=' answer label-45'><span class='answer'>B) Motor hemen durur.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23133' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5763[]' id='answer-id-23133' class='answer answer-45 answerof-5763' value='23133' /> <label for='answer-id-23133' id='answer-label-23133' class=' answer label-45'><span class='answer'>C) Motor daha iyi soğur.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23134' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5763[]' id='answer-id-23134' class='answer answer-45 answerof-5763' value='23134' /> <label for='answer-id-23134' id='answer-label-23134' class=' answer label-45'><span class='answer'>D) Marş motoru arızalanır.</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType45' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-46'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>46. </span> Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5764' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23135' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5764[]' id='answer-id-23135' class='answer answer-46 answerof-5764' value='23135' /> <label for='answer-id-23135' id='answer-label-23135' class=' answer label-46'><span class='answer'>A) Ayaklarından çekilerek</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23136' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5764[]' id='answer-id-23136' class='answer answer-46 answerof-5764' value='23136' /> <label for='answer-id-23136' id='answer-label-23136' class=' answer label-46'><span class='answer'>B) Baş-çene pozisyonu verilerek</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23137' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5764[]' id='answer-id-23137' class='answer answer-46 answerof-5764' value='23137' /> <label for='answer-id-23137' id='answer-label-23137' class=' answer label-46'><span class='answer'>C) Boynuna mutlaka boyunluk takılarak</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23138' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5764[]' id='answer-id-23138' class='answer answer-46 answerof-5764' value='23138' /> <label for='answer-id-23138' id='answer-label-23138' class=' answer label-46'><span class='answer'>D) Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType46' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-47'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>47. </span> Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5765' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23139' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5765[]' id='answer-id-23139' class='answer answer-47 answerof-5765' value='23139' /> <label for='answer-id-23139' id='answer-label-23139' class=' answer label-47'><span class='answer'>A) Aracını durdurmalı</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23140' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5765[]' id='answer-id-23140' class='answer answer-47 answerof-5765' value='23140' /> <label for='answer-id-23140' id='answer-label-23140' class=' answer label-47'><span class='answer'>B) Durmadan geçmeli</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23141' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5765[]' id='answer-id-23141' class='answer answer-47 answerof-5765' value='23141' /> <label for='answer-id-23141' id='answer-label-23141' class=' answer label-47'><span class='answer'>C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23142' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5765[]' id='answer-id-23142' class='answer answer-47 answerof-5765' value='23142' /> <label for='answer-id-23142' id='answer-label-23142' class=' answer label-47'><span class='answer'>D) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType47' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-48'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>48. </span> Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5766' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23143' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5766[]' id='answer-id-23143' class='answer answer-48 answerof-5766' value='23143' /> <label for='answer-id-23143' id='answer-label-23143' class=' answer label-48'><span class='answer'>A) Aynı</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23144' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5766[]' id='answer-id-23144' class='answer answer-48 answerof-5766' value='23144' /> <label for='answer-id-23144' id='answer-label-23144' class=' answer label-48'><span class='answer'>B) Yarısı kadar</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23145' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5766[]' id='answer-id-23145' class='answer answer-48 answerof-5766' value='23145' /> <label for='answer-id-23145' id='answer-label-23145' class=' answer label-48'><span class='answer'>C) 10 km/saat daha az</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23146' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5766[]' id='answer-id-23146' class='answer answer-48 answerof-5766' value='23146' /> <label for='answer-id-23146' id='answer-label-23146' class=' answer label-48'><span class='answer'>D) 10 km/saat daha fazla</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType48' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-49'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>49. </span> I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması<br /> II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması<br /> III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması<br /> IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi<br /> Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? </p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5767' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23147' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5767[]' id='answer-id-23147' class='answer answer-49 answerof-5767' value='23147' /> <label for='answer-id-23147' id='answer-label-23147' class=' answer label-49'><span class='answer'>A) I – III – II – IV</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23148' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5767[]' id='answer-id-23148' class='answer answer-49 answerof-5767' value='23148' /> <label for='answer-id-23148' id='answer-label-23148' class=' answer label-49'><span class='answer'>B) II – III – I – IV</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23149' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5767[]' id='answer-id-23149' class='answer answer-49 answerof-5767' value='23149' /> <label for='answer-id-23149' id='answer-label-23149' class=' answer label-49'><span class='answer'>C) III – II – IV – I</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23150' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5767[]' id='answer-id-23150' class='answer answer-49 answerof-5767' value='23150' /> <label for='answer-id-23150' id='answer-label-23150' class=' answer label-49'><span class='answer'>D) IV – II – I – III</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType49' value='radio' class=''></div><div class='watu-question' id='question-50'><div class='question-content'><p><span class='watu_num'>50. </span> Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir?</p> </div><input type='hidden' name='question_id[]' value='5768' /><div class='watu-questions-wrap '><input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23151' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5768[]' id='answer-id-23151' class='answer answer-50 answerof-5768' value='23151' /> <label for='answer-id-23151' id='answer-label-23151' class=' answer label-50'><span class='answer'>A) Vantilatör kayışı gevşektir.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23152' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5768[]' id='answer-id-23152' class='answer answer-50 answerof-5768' value='23152' /> <label for='answer-id-23152' id='answer-label-23152' class=' answer label-50'><span class='answer'>B) Vantilatör kayışı kopmuştur.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23153' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5768[]' id='answer-id-23153' class='answer answer-50 answerof-5768' value='23153' /> <label for='answer-id-23153' id='answer-label-23153' class=' answer label-50'><span class='answer'>C) Hararet müşürü arızalıdır.</span></label></div> <input type='hidden' name='answer_ids[]' class='watu-answer-ids' value='23154' /><div class='watu-question-choice'><input type='radio' name='answer-5768[]' id='answer-id-23154' class='answer answer-50 answerof-5768' value='23154' /> <label for='answer-id-23154' id='answer-label-23154' class=' answer label-50'><span class='answer'>D) Su pompası arızalıdır.</span></label></div> </div><input type='hidden' id='questionType50' value='radio' class=''></div><div style='display:none' id='question-51'><br /><div class='question-content'><img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/plugins/watu/loading.gif" width="16" height="16" alt="Loading ..." title="Loading ..." /> Loading …</div></div><br /> <input type="button" name="action" onclick="Watu.submitResult()" id="action-button" value="Gönder" class="watu-submit-button" /> <input type="hidden" name="no_ajax" value="0"><input type="hidden" name="quiz_id" value="175" /> <input type="hidden" id="watuStartTime" name="start_time" value="2021-09-21 10:41:29" /> </form> </div> <div id="watu-loading-result" style="display:none;"> <p align="center"><img src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/plugins/watu/loading.gif" width="16" height="16" alt="Loading" title="Loading" /></p> </div> <script type="text/javascript"> var exam_id=0; var question_ids=''; var watuURL=''; jQuery(function($){ question_ids = "5719,5720,5721,5722,5723,5724,5725,5726,5727,5728,5729,5730,5731,5732,5733,5734,5735,5736,5737,5738,5739,5740,5741,5742,5743,5744,5745,5746,5747,5748,5749,5750,5751,5752,5753,5754,5755,5756,5757,5758,5759,5760,5761,5762,5763,5764,5765,5766,5767,5768"; exam_id = 175; Watu.exam_id = exam_id; Watu.qArr = question_ids.split(','); Watu.post_id = 1786; Watu.singlePage = '1'; Watu.hAppID = "0.08193200 1632210089"; watuURL = "https://ehliyetsinavin.com/wp-admin/admin-ajax.php"; Watu.noAlertUnanswered = 0; }); </script> </div><!-- .entry-content /--> </article><!-- #the-post /--> <div class="post-components"> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="add-comment-block" class="container-wrapper"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title the-global-title">Bir cevap yazın <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/17-aralik-2019/#respond" style="display:none;">Cevabı iptal et</a></small></h3><form action="https://ehliyetsinavin.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">E-posta hesabınız yayımlanmayacak.</span> Gerekli alanlar <span class="required">*</span> ile işaretlenmişlerdir</p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Yorum</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">İsim <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">E-posta <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Bir dahaki sefere yorum yaptığımda kullanılmak üzere adımı, e-posta adresimi ve web site adresimi bu tarayıcıya kaydet.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Yorum gönder" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='1786' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div><!-- #add-comment-block /--> </div><!-- .comments-area --> </div><!-- .post-components /--> </div><!-- .main-content --> <aside class="sidebar tie-col-md-4 tie-col-xs-12 normal-side is-sticky" aria-label="Birincil Kenar Çubuğu"> <div class="theiaStickySidebar"> <link rel='stylesheet' id='tie-css-widgets-css' href='https://ehliyetsinavin.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/widgets.min.css' type='text/css' media='all' /> <div id="posts-list-widget-8" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Son Yazılar<span class="widget-title-icon fa"></span></div></div><div class="media-overlay "><ul class="posts-list-items"> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="2021 Stajyer Ehliyet Uygulaması" href="https://ehliyetsinavin.com/stajyer-ehliyet-uygulamasi/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/10/2019-stajyer-ehliyet-uygulamasi-220x150.png" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of 2021 Stajyer Ehliyet Uygulaması" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/stajyer-ehliyet-uygulamasi/">2021 Stajyer Ehliyet Uygulaması</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">10 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="2021 Ehliyet Sınavı Puanlama Sistemi" href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-sinavi-puanlama-sistemi/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/10/2019-ehliyet-sinavi-puanlama-sistemi-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of 2021 Ehliyet Sınavı Puanlama Sistemi" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-sinavi-puanlama-sistemi/">2021 Ehliyet Sınavı Puanlama Sistemi</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">9 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="2021 Kayıp Ehliyet İşlemleri" href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-kayip-ve-calinti-islemleri/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/11/ehliyet-kayip-calinti-islemleri-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of 2021 Kayıp Ehliyet İşlemleri" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-kayip-ve-calinti-islemleri/">2021 Kayıp Ehliyet İşlemleri</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">8 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Direksiyon Sınavı Tarihleri 2021" href="https://ehliyetsinavin.com/direksiyon-sinavi-tarihleri/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/11/direksiyon-sinav-tarihleri-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of Direksiyon Sınavı Tarihleri 2021" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/direksiyon-sinavi-tarihleri/">Direksiyon Sınavı Tarihleri 2021</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">7 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="2021 Ehliyet Harç Ücretleri Ne Kadar (Tüm Sınıflar)" href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-harc-ucretleri/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/11/ehliyet-harc-ucretleri-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of 2021 Ehliyet Harç Ücretleri Ne Kadar (Tüm Sınıflar)" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-harc-ucretleri/">2021 Ehliyet Harç Ücretleri Ne Kadar (Tüm Sınıflar)</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">6 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="2021 Ehliyet Randevu Alma" href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-randevu-alma/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/10/2019-ehliyet-randevu-alma-220x150.png" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of 2021 Ehliyet Randevu Alma" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-randevu-alma/">2021 Ehliyet Randevu Alma</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">3 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="2021 Ehliyet Yazılı Sınav Tarihleri" href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-yazili-sinav-tarihleri/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/10/2019-ehliyet-yazili-sinav-tarihleri-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of 2021 Ehliyet Yazılı Sınav Tarihleri" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/ehliyet-yazili-sinav-tarihleri/">2021 Ehliyet Yazılı Sınav Tarihleri</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">2 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="2021 E Sınıfı Ehliyet D Sınıfı Olarak Değiştirildi" href="https://ehliyetsinavin.com/e-sinifi-ehliyet-d-sinifi-olarak-degistirildi/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/2019/11/e-sinifi-ehliyet-d-sinifi-olarak-degistirildi-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Photo of 2021 E Sınıfı Ehliyet D Sınıfı Olarak Değiştirildi" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <h3 class="post-title"><a href="https://ehliyetsinavin.com/e-sinifi-ehliyet-d-sinifi-olarak-degistirildi/">2021 E Sınıfı Ehliyet D Sınıfı Olarak Değiştirildi</a></h3> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item fa-before">2 Ocak 2021</span> </div> </div> </li> </ul></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- .sidebar /--> </div><!-- .main-content-row /--> </div><!-- #content /--> <footer id="footer" class="site-footer dark-skin dark-widgetized-area"> <div id="site-info" class="site-info site-info-layout-2"> <div class="container"> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-12"> <div class="copyright-text copyright-text-first">© Telif Hakkı 2021, Tüm Hakları Saklıdır  |   <a>EhliyetSinavin.com</a></div> </div><!-- .tie-col /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .container /--> </div><!-- #site-info /--> </footer><!-- #footer /--> <a id="go-to-top" class="go-to-top-button" href="#go-to-tie-body"> <span class="fa fa-angle-up"></span> <span class="screen-reader-text">Başa dön tuşu</span> </a> </div><!-- #tie-wrapper /--> <aside class="side-aside normal-side tie-aside-effect dark-skin dark-widgetized-area is-fullwidth" aria-label="İkincil Kenar Çubuğu"> <div data-height="100%" class="side-aside-wrapper has-custom-scroll"> <a href="#" class="close-side-aside remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Kapalı</span> </a><!-- .close-side-aside /--> <div id="mobile-container"> <div id="mobile-menu" class="hide-menu-icons"> </div><!-- #mobile-menu /--> <div class="mobile-social-search"> <div id="mobile-social-icons" class="social-icons-widget solid-social-icons"> <ul></ul> </div><!-- #mobile-social-icons /--> <div id="mobile-search"> <form role="search" method="get" class="search-form" action="https://ehliyetsinavin.com/"> <label> <span class="screen-reader-text">Arama:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Ara …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Ara" /> </form> </div><!-- #mobile-search /--> </div><!-- #mobile-social-search /--> </div><!-- #mobile-container /--> <div id="slide-sidebar-widgets"> </div> </div><!-- .side-aside-wrapper /--> </aside><!-- .side-aside /--> </div><!-- #tie-container /--> </div><!-- .background-overlay /--> <link rel='preload' href='https://ehliyetsinavin.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/helpers.min.css' as='style' onload='this.onload=null;this.rel="stylesheet"' /> <noscript><link rel='stylesheet' id='tie-css-helpers-css' href='https://ehliyetsinavin.com/wp-content/themes/jannah/assets/css/helpers.min.css' type='text/css' media='all' /></noscript> <link rel='preload' href='https://ehliyetsinavin.com/wp-content/themes/jannah/assets/ilightbox/dark-skin/skin.css' as='style' onload='this.onload=null;this.rel="stylesheet"' /> <noscript><link rel='stylesheet' id='tie-css-ilightbox-css' href='https://ehliyetsinavin.com/wp-content/themes/jannah/assets/ilightbox/dark-skin/skin.css' type='text/css' media='all' /></noscript> <div id="is-scroller-outer"><div id="is-scroller"></div></div><div id="fb-root"></div> <div id="tie-popup-search-wrap" class="tie-popup"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Kapalı</span> </a> <div class="container"> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="tie-row"> <div id="pop-up-live-search" class="tie-col-md-12 live-search-parent" data-skin="live-search-popup" aria-label="Ara"> <form method="get" id="tie-popup-search-form" action="https://ehliyetsinavin.com//"> <input id="tie-popup-search-input" type="text" name="s" title="Arama yap ..." autocomplete="off" placeholder="Yazın ve enter tuşuna basın" /> <button id="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="fa fa-search" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Arama yap ...</span> </button> </form> </div><!-- .tie-col-md-12 /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .popup-search-wrap-inner /--> </div><!-- .container /--> </div><!-- .tie-popup-search-wrap /--> <link rel='stylesheet' id='watu-style-css' href='https://ehliyetsinavin.com/wp-content/plugins/watu/style.css' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' id='tie-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"is_rtl":"","ajaxurl":"https:\/\/ehliyetsinavin.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","is_taqyeem_active":"1","is_sticky_video":"","mobile_menu_top":"","mobile_menu_active":"true","mobile_menu_parent":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"horizontal","lightbox_arrows":"true","is_singular":"1","reading_indicator":"true","lazyload":"","select_share":"","select_share_twitter":"true","select_share_facebook":"true","select_share_linkedin":"true","select_share_email":"","facebook_app_id":"","twitter_username":"","responsive_tables":"true","ad_blocker_detector":"","sticky_behavior":"upwards","sticky_desktop":"true","sticky_mobile":"true","sticky_mobile_behavior":"default","ajax_loader":"<div class=\"loader-overlay\"><div class=\"spinner-circle\"><\/div><\/div>","type_to_search":"1","lang_no_results":"E\u015fle\u015fen Bir \u0130\u00e7erik Bulunamad\u0131!"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' id='watu-script-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var watu_i18n = {"missed_required_question":"You have missed to answer a required question","nothing_selected":"You did not select any answer. Are you sure you want to continue?","show_answer":"Show Answer","complete_text_captcha":"You need to answer the verification question","try_again":"Try again","email_required":"Valid email address is required.","next_q":"Next >","please_wait":"Please wait...","ajax_url":"https:\/\/ehliyetsinavin.com\/wp-admin\/admin-ajax.php"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript'> !function(t){"use strict";t.loadCSS||(t.loadCSS=function(){});var e=loadCSS.relpreload={};if(e.support=function(){var e;try{e=t.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(t){e=!1}return function(){return e}}(),e.bindMediaToggle=function(t){var e=t.media||"all";function a(){t.addEventListener?t.removeEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.detachEvent("onload",a),t.setAttribute("onload",null),t.media=e}t.addEventListener?t.addEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",a),setTimeout(function(){t.rel="stylesheet",t.media="only x"}),setTimeout(a,3e3)},e.poly=function(){if(!e.support())for(var a=t.document.getElementsByTagName("link"),n=0;n<a.length;n++){var o=a[n];"preload"!==o.rel||"style"!==o.getAttribute("as")||o.getAttribute("data-loadcss")||(o.setAttribute("data-loadcss",!0),e.bindMediaToggle(o))}},!e.support()){e.poly();var a=t.setInterval(e.poly,500);t.addEventListener?t.addEventListener("load",function(){e.poly(),t.clearInterval(a)}):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",function(){e.poly(),t.clearInterval(a)})}"undefined"!=typeof exports?exports.loadCSS=loadCSS:t.loadCSS=loadCSS}("undefined"!=typeof global?global:this); var c = document.body.className; c = c.replace(/tie-no-js/, 'tie-js'); document.body.className = c; </script> <script defer src="https://ehliyetsinavin.com/wp-content/uploads/siteground-optimizer-assets/siteground-optimizer-combined-js-1cdb2ad04f0c579da6e272590d39e245.js"></script></body> </html>