17 Ocak 2020

1. Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

 
 
 
 

4. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

5. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?


 
 
 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının, gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir?

 
 
 
 

7. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?

OA) Motor kaputunun açık kaldığını

 
 
 
 

8. Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?

 
 
 
 

9. Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

 
 
 
 

10. Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse, çalıştırmak için ne yapılır?

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?

 
 
 
 

12. 1- Suni solunum uygulanması
2- Dolaşımın değerlendirilmesi
3- Kalp masajı uygulanması
4- Hava yolu açıklığının sağlanması
“Yeniden canlandırma” basamaklarının sıralaması hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir?
 

 
 
 
 

13. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?

 
 
 
 

14. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


 
 
 
 

15. Öfke, kızgınlık ve hırs gibi duygular aşağıda verilenlerden hangisine neden olur?

 
 
 
 

16. Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?


 
 
 
 

17. Yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

18. Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

 
 
 
 

19. Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

20. Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


 
 
 
 

21. I. Şarj
II. ABS
III. Yağ basıncı
Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

 
 
 
 

22. I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

 
 
 
 

23. Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
 
 
 

24. Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında,kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

25. I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

 
 
 
 

26. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, sinyal lambalarının yanmamasına sebep olur?

 
 
 
 

27. I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

 
 
 
 

28. Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
 
 
 

29. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
 
 
 

30. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

 
 
 
 

31. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

32. Bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 
 
 
 

33. Aşırı agresif ve öfkeli araç kullanan bir sürücü içinde kendinin de bulunduğu zincirleme trafik kazasına sebep olmuştur. Bu kazaya neden olan sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 

34. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

 
 
 
 

35. Konvoy hâlinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

 
 
 
 

36. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

 
 
 
 

37. Aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir?


 
 
 
 

38. Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

 
 
 
 

39. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?


 
 
 
 

40. Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?

 
 
 
 

41. Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?

 
 
 
 

42. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


 
 
 
 

43. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 
 
 
 

44. Aşağıdakilerden hangisi termostatın görevidir?

 
 
 
 

45. Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidir?

 
 
 
 

46. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

 
 
 
 

47. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin “dur” işaretidir?

 
 
 
 

48. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?


 
 
 
 

49. Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?

 
 
 
 

50. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı