18 Ekim 2014 Ehliyet sınavı trafik soruları

1. Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bu­lunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılı­ğında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuz­dan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?

 
 
 
 

3. Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

 
 
 
 

4. Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan “trafiğin yavaşlaması” talimatını içerir?

 
 
 
 

5. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

6. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

7. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

8. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kont­rolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

 
 
 
 

9. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası gru­buna girer?

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı ara­cın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?

 
 
 
 

13. I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yer­de oturtulması
IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması zorunludur?

 
 
 
 

14. Kara yollarında, taşıtların yan yana git­me sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

 
 
 
 

15. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması yasaktır?

 
 
 
 

16. Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı ge­çilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 
 
 
 

17. Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

 
 
 
 

18. Aksine bir durum yoksa, şekildeki moto­siklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyre­derken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

 
 
 
 

19. Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

20. Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangi­sini almak için başvuru yapabilir?

 
 
 
 

21. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 
 
 
 

22. Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?

 
 
 
 

23. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

24. Aşağıdaki durumların hangisinde araç tra­fikten men edilir?

 
 
 
 

25. Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

26. Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygı­sız araç sürmeye örnek değildir?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı