19 Ocak 2020

1. Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
 

 
 
 
 

2. Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

 
 
 
 

3. İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

4. Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?

 
 
 
 

5. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?


 
 
 
 

6. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


 
 
 
 

7. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
 
 
 

8. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?


 
 
 
 

9. Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?


 
 
 
 

10. “Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır.”
Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?

 
 
 
 

12. Trafik görevlisinin hangi hareketi “trafiği yavaşlatma” işaretidir?

 
 
 
 

13. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

 
 
 
 

14. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?

 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir?

 
 
 
 

17. Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç km hızla gitmelidir?

 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

 
 
 
 

20. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

 
 
 
 

21. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

 
 
 
 

22. Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?

 
 
 
 

23. Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?

 
 
 
 

24. Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

 
 
 
 

25. “88-89 Kuralı” olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 
 
 
 

26. Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir?

 
 
 
 

27. Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?

 
 
 
 

28. Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

 
 
 
 

29. Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

 
 
 
 

30. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

31. Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

32. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?


 
 
 
 

33. Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?

 
 
 
 

34. Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?

 
 
 
 

35. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?


 
 
 
 

36. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

 
 
 
 

37. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 
 
 
 

38. I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 
 
 
 

39. Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?

 
 
 
 

40. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?

 
 
 
 

41. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

 
 
 
 

42. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

 
 
 
 

43. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

 
 
 
 

44. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
 
 
 

45. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

46. I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye
Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

 
 
 
 

47. Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

48. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

 
 
 
 

49. İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 
 
 
 

50. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?


 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı