2 Aralık 2019

1. Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

 
 
 
 

2. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?

 
 
 
 

4. Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

 
 
 
 

5. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 
 
 
 

6. Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

 
 
 
 

7. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

 
 
 
 

8. Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?

 
 
 
 

9. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

 
 
 
 

11. Dizel motorlarda kullanılan ısıtma bujilerinin görevi nedir?

 
 
 
 

12. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

 
 
 
 

13. Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

 
 
 
 

14. Taşıtlarda kullanılan “Kararmalı Dikiz Aynaları” ışık huzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşırlar. Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

15. Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

 
 
 
 

16. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

 
 
 
 

19. Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir?

 
 
 
 

20. Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

 
 
 
 

21. Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

 
 
 
 

22. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

23. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

24. • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa
Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 
 
 
 

25. Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

26. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?

 
 
 
 

27. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 
 
 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?

 
 
 
 

29. 120 Km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

 
 
 
 

30. Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

 
 
 
 

31. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

32. “İki otomobil eğimli bir yerde karşılaştıklarında eğimli yola çıkan aracın üstünlüğü vardır.”
Buna rağmen yoğun kar sonucu buzlanan eğimli yolda yokuş çıkan aracın sürücüsü inen aracın geçişini kolaylaştırması ne gibi bir kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir?

 
 
 
 

33. 1. Işıklı trafik işaret cihazı
2. Trafik levhası ve yer işaretlemeleri
3. Trafik görevlisi
Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması hâlinde, sürücülerin bunlara uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?

 
 
 
 

34. Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

 
 
 
 

35. Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

 
 
 
 

36. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

 
 
 
 

37. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

 
 
 
 

38. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 
 
 
 

39. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konulur?

 
 
 
 

40. Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

 
 
 
 

41. Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?

 
 
 
 

42. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

43. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

44. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

 
 
 
 

45. Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

 
 
 
 

46. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC’ si aşamalarından değildir?

 
 
 
 

47. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

 
 
 
 

48. Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir?

 
 
 
 

49. I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

 
 
 
 

50. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı