2 Kasım 2013 Ehliyet sınavı trafik soruları

1. I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bo­zuk sürücü davranışlarındandır?

 
 
 
 

3. Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?

 
 
 
 

4. Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?

 
 
 
 

5. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?


 
 
 
 

6. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?

 
 
 
 

7. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

 
 
 
 

8. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 
 
 
 

9. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dü­şük banket anlamındadır?

 
 
 
 

10. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

 
 
 
 

11. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki­lerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

 
 
 
 

12. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

 
 
 
 

13. Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?

 
 
 
 

14.
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

 
 
 
 

15. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesa­fede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

 
 
 
 

16. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?

 
 
 
 

17.
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşa­ğıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?
I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

 
 
 
 

18. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

 
 
 
 

19. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden han­gisini yapmak zorundadır?

 
 
 
 

20. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

 
 
 
 

21. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşı­laşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

 
 
 
 

22. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durak­lamayı ifade eder?

 
 
 
 

23. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kav­şağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

 
 
 
 

24. Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücu­dun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?

 
 
 
 

25. ” İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme” trafik kazalarında ……………….. sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 

26. I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kurulu­şuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?

 
 
 
 

27. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülme­sine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

 
 
 
 

28. Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 
 
 
 

29. • Reflektör
•İlk yardım çantası
•Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundur­ması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağı­dakilerden hangisidir?

 
 
 
 

30. Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

 
 
 
 

31. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

 
 
 
 

32. Osmaniye’den hareket eden bir araç, harita­da görüldüğü gibi önce Malatya’ya oradan da Ankara’ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı