2 Ocak 2020

1. Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

 
 
 
 

2. Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

 

 
 
 
 

3. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

 
 
 
 

4. Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 
 
 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

 
 
 
 

6. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

 
 
 
 

8. Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?


 
 
 
 

9. Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

YA) Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu

 
 
 
 

10. Hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?

 
 
 
 

11. I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi
Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 
 
 
 

12. Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 
 
 
 

13. Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, kazazedeler araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?

 
 
 
 

14. Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.
Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

 
 
 
 

15. Tehlikeli madde taşıyan araçların, boş olarak seyretmesi sırasındaki azamî hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 

16. Aracın, kısa farları kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?

 
 
 
 

17. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

 
 
 
 

18. I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

 
 
 
 

20.  I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

 
 
 
 

21. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

22. Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.
Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?

 
 
 
 

23. Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir?

 
 
 
 

24. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

 
 
 
 

25. Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

 
 
 
 

26. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 
 
 
 

27. Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

 
 
 
 

29. Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir?

 
 
 
 

30. Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?

 
 
 
 

31. B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

 
 
 
 

32. Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

 
 
 
 

33. Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?

 
 
 
 

34. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

 
 
 
 

35. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

 
 
 
 

36. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

 
 
 
 

37. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
 
 
 

38. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


 
 
 
 

39. Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?


 
 
 
 

40. Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

41. I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları
Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?

 
 
 
 

42. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

 
 
 
 

43. I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

 
 
 
 

44. Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?

 
 
 
 

45. Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir?

 
 
 
 

46. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

 
 
 
 

47. I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

 
 
 
 

48. Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?

 
 
 
 

49. Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?

 
 
 
 

50. Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı