20 Aralık 2019

1. Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

 
 
 
 

2. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

 
 
 
 

3. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır?

 
 
 
 

4. I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

 
 
 
 

5. Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

 
 
 
 

6. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

 
 
 
 

7. Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir?

 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?

 
 
 
 

9. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

 
 
 
 

10. I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme
Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

 
 
 
 

11. Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

 
 
 
 

12. I. Hoşgörülü olunması
II. Bencillikten uzak durulması
III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi
Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

 
 
 
 

13. Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?

 
 
 
 

16. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

 
 
 
 

17. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

18. I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

 
 
 
 

20. Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?

 
 
 
 

21. Aşağıdakilerden hangisi, 112’nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

 
 
 
 

22. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

 
 
 
 

23. Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

 
 
 
 

24. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

 
 
 
 

25. Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

 
 
 
 

26. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

 
 
 
 

27. Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

 
 
 
 

28. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

 
 
 
 

29. Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

 
 
 
 

30. Aşağıdakilerden hangisi “park etme” kuralıdır?

 
 
 
 

31. Zorunlu hâller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 
 
 
 

32. Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır:    
•  Lastik patlaması    
•  Kusurlu rot    
•  Aks kırılması    
•  Kusurlu fren
Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

 
 
 
 

33. Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 
 
 
 

34. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.
Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

 
 
 
 

35. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

 
 
 
 

36. Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

 
 
 
 

37. Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?

 
 
 
 

38. Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

 
 
 
 

39. Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

 
 
 
 

40. Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

41. Hareket hâlindeki aracın stop ettirilmeden durdurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

 
 
 
 

42. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

 
 
 
 

43. Fanlı soğutma sisteminde fanı çalıştıran parça aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

44. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

 
 
 
 

45. Şekilde verilen pozisyonun adı nedir?

 
 
 
 

46. Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?

 
 
 
 

47. I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

 
 
 
 

48. I- Hafif para cezası
II- Sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınması
III- Araç kullanmaktan men cezası
Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, birinci defada aşağıdakilerden hangileri uygulanır? 

 
 
 
 

49. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?

 
 
 
 

50. Motorlu bisiklet ve motosiklette bulunan sürücü ile yolcunun koruyucu başlık ve gözlük kullanmaları konusundaki hükümlerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı