20 Ocak 2020

1. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir?

 
 
 
 

2. Hangi tür araçlarda emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu değildir?

 
 
 
 

3. Şekildeki araç sürücüsü dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?


 
 
 
 

4. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

 
 
 
 

5. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?


 
 
 
 

6. Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

 
 
 
 

7. • Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde
• Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde
• Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde
Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

 
 
 
 

8. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

 
 
 
 

9. Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

 
 
 
 

10. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?


 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 
 
 
 

12. Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

13. Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?


 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

 
 
 
 

15. Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa, bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?

 
 
 
 

16. I- Arkadan çarpma
II- Kırmızı ışıkta geçme
III- Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
Yukarıdakilerden hangileri trafik kazalarında asli kusur sayılır?

 
 
 
 

17. Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

 
 
 
 

18. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

 
 
 
 

20. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli  gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

 
 
 
 

21. Kamyon çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren ne kadar süre ile araçlarında saklamak zorundadır?

 
 
 
 

22. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

23. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.
Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

 
 
 
 

24. Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

25. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?

 
 
 
 

26. Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?

 
 
 
 

27. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde – – – – yakılması mecburidir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 

28.  I- Termostatın arızalanması
 II- Devridaim pompasının arızalanması
III- Radyatör üzerinde bulunan fan müşirinin arızalanması
Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

 
 
 
 

29. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?

 
 
 
 

30. Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?

 
 
 
 

31. Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

32. Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

 
 
 
 

33. Şekilde verilen pozisyonun adı nedir?


 
 
 
 

34. Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

 
 
 
 

35. Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

 
 
 
 

36. I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen sürücünün yukarıdakilerden hangilerini yapması doğrudur? 


 
 
 
 

37. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


 
 
 
 

38. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

 
 
 
 

39. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


 
 
 
 

40. Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

 
 
 
 

41. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 
 
 
 

42. I. Maddi hasar tespiti yapmak
II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak
IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

 
 
 
 

43. Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır?

 
 
 
 

44. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


 
 
 
 

45. Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

46. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

 
 
 
 

47. Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır:    
•  Lastik patlaması    
•  Kusurlu rot    
•  Aks kırılması    
•  Kusurlu fren
Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

 
 
 
 

48. Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 
 
 
 

49. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

 
 
 
 

50. Rot ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı