2020 Ehliyet Sınav Soruları Çöz

1 Ocak 2020 17 Ocak 2020
2 Ocak 2020 18 Ocak 2020
3 Ocak 2020 19 Ocak 2020
4 Ocak 2020 20 Ocak 2020
5 Ocak 2020 21 Ocak 2020
6 Ocak 2020 22 Ocak 2020
7 Ocak 2020 23 Ocak 2020
8 Ocak 2020 24 Ocak 2020
9 Ocak 2020 25 Ocak 2020
10 Ocak 2020 26 Ocak 2020
11 Ocak 2020 27 Ocak 2020
12 Ocak 2020 28 Ocak 2020
13 Ocak 2020 29 Ocak 2020
14 Ocak 2020 30 Ocak 2020
15 Ocak 2020 31 Ocak 2020
16 Ocak 2020


1. Aşağıdakilerden hangisi, soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar?

 
 
 
 

3. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


 
 
 
 

4. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

 
 
 
 

5. Aracın gösterge panelinde bulunan “devir saati” sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

6. Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

 
 
 
 

7. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?


 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

 
 
 
 

9. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?


 
 
 
 

10. Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

 
 
 
 

11. Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

 
 
 
 

12. I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.
II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.
Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

 
 
 
 

13. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

14. Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi rot ayarının bozuk olmasına bağlı olarak meydana gelir?

 
 
 
 

16. Karın bölgesinde iç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

 
 
 
 

18. “Trafikte tekrar yoktur.” sözü ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

 
 
 
 

19. Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?

 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi karayolunun unsurlarından biri değildir?

 
 
 
 

21. Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?

 
 
 
 

22. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?


 
 
 
 

23. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?


 
 
 
 

24. Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 

25. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücüye neyi bildirir?


 
 
 
 

26. Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


 
 
 
 

27. İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

28. Aşağıdaki kazazedelerden hangisine, vakit kaybetmeden sunî solunum ve gerekiyorsa kalp masajı yapılmaya başlanmalıdır?

 
 
 
 

29. Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

 
 
 
 

30. Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

 
 
 
 

31. Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?

 
 
 
 

32. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


 
 
 
 

33. Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

 
 
 
 

34. Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.
II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.
III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

 
 
 
 

35. Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır?

 
 
 
 

36. Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtilerinden değildir?

 
 
 
 

37. Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?


 
 
 
 

38. Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

39. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
 
 
 

40. Dizel motorlarda kullanılan ısıtma bujilerinin görevi nedir?

 
 
 
 

41. I- Beyaz baston taşıyan,
II- Kollarında 3 siyah yuvarlaklı sarı bant bulunan,
III- Bir yayanın veya köpeğin yardımı ile yürüyen,
Yukarıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin taşıt yolu üzerinde bulunması hâlinde, araç sürücülerinin yavaşlamaları, gerektiğinde durmaları ve yardımcı olmaları mecburidir?

 
 
 
 

42. Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

 
 
 
 

43. Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?

 
 
 
 

44. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
 
 
 

45. Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?

 
 
 
 

46. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
 
 
 

47. Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?

 
 
 
 

48. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 
 
 
 

49. Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 

50. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir?


 
 
 
 

7 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı