21 Aralık 2019

1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

 
 
 
 

2. Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

 
 
 
 

3. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

4. 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

 
 
 
 

5. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

 
 
 
 

6. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi (eşya, kargo vs.) taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?

 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır?

 
 
 
 

8. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

 
 
 
 

11. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?


OA) Tali yol

 
 
 
 

12. Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

 
 
 
 

13. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

14. Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi ana yol – tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir?

 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi “tehlike uyarı işareti” değildir?

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?

 
 
 
 

18. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

 
 
 
 

20. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 
 
 
 

21. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

 
 
 
 

22. I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki
II- Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması
III- Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması
Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?

 
 
 
 

23. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 
 
 
 

24. Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

 
 
 
 

25. Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir?

 
 
 
 

26. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?

 
 
 
 

27. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 
 
 
 

28. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 
 
 
 

29. Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.
Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?

 
 
 
 

30. Hangisi alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altıda tutan şarj sistemi parçasıdır?

 
 
 
 

31. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

32. Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?

 
 
 
 

33. Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?

 
 
 
 

34. Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?

 
 
 
 

35. İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

 
 
 
 

36. Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

 
 
 
 

37. Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması, kampanaların aşırı ısınmasına neden olur?

 
 
 
 

38. Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

 
 
 
 

39. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 
 
 
 

40. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

 
 
 
 

41. Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

 
 
 
 

42. Motorlu araçların, – – – – sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 

43. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sisteminin parçasıdır?

 
 
 
 

44. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı (dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

 
 
 
 

45. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 
 
 
 

46. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanına girer?

 
 
 
 

47. Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?

 
 
 
 

48. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

 
 
 
 

49. Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

 
 
 
 

50. Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı