21 Ocak 2020

1. I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi
Yukarıdakilerden hangileri kara yolundameydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

 
 
 
 

2. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

 
 
 
 

3. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?


 
 
 
 

4. Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelmektedir.
Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini karşılığıdır?

 
 
 
 

5. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?


 
 
 
 

6. Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir.
Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur?

 
 
 
 

7. Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?


 
 
 
 

8. I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.
II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.
Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 

9. Kavrama (debriyaj) sistemi, aracın neresinde bulunur?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi Başbakan’ın başkanlığında, kara yolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kuruldur?

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

 
 
 
 

14. Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

 
 
 
 

15. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncellikle geçiş hakkını kullanmalıdır?


 
 
 
 

16. Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?

 
 
 
 

17. Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

 
 
 
 

18. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

19. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?


 
 
 
 

20. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.
Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

 
 
 
 

21. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

 
 
 
 

22. I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme
Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

 
 
 
 

23. • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa
Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 
 
 
 

24. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 
 
 
 

25. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

 
 
 
 

26. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan parça hangisidir?


 
 
 
 

27. I. İtfaiye araçları
II. Organ ve doku nakil araçları
III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları
Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 
 
 
 

28. “Direksiyon sınavı eğitimlerinin yapıldığı alanlarda “Bu alan sürücü eğitimi alanıdır” ve eğitim araçlarında “Sürücü Adayı” yazmaktadır.”
Adaylar akan trafikte eğitim görürken veya direksiyon sınavına girdiklerinde diğer sürücüler tarafından hızlı gitmediği, hatalı sürdüğü veya acemiliğin getirdiği doğal süreçlerden ötürü türlü hatalar yapmaları ve devamında diğer araç sürücüleri tarafından el ile, söz ile ya da araçlarını kırmak suretiyle yapmış oldukları davranışların sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 
 
 
 

29. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


 
 
 
 

30. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

31. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

 
 
 
 

32. Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir?

 
 
 
 

33. • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.
Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

 
 
 
 

34. Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?

 
 
 
 

35. Aşağıdakilerden hangisi akünün görevlerinden biridir?

 
 
 
 

36. Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

 
 
 
 

37. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır?

 
 
 
 

38. Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

 
 
 
 

39. Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?

 
 
 
 

40. Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 
 
 
 

41. Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

42. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?

 
 
 
 

43. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

 
 
 
 

44. Şekildeki aracın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?


 
 
 
 

45. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

 
 
 
 

46. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan aktarma organı hangisidir?


 
 
 
 

47. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?


 
 
 
 

48. Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

 
 
 
 

49. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

 
 
 
 

50. Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı