23 Aralık 2019

1. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

 
 
 
 

2. Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur?

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?

 
 
 
 

4. I. Azami yüklü ağırlığın ’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.
Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 

5. I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma
Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?

 
 
 
 

6. Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi

 
 
 
 

7. Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

8. Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 
 
 
 

9. Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

 
 
 
 

10. Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

 
 
 
 

11. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

12. İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

 
 
 
 

14. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

 
 
 
 

15. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 
 
 
 

16. Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir?

 
 
 
 

18. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

 
 
 
 

19. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 
 
 
 

20. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

 
 
 
 

21. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

22. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

 
 
 
 

23. Yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir?

 
 
 
 

24. Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?

 
 
 
 

25. Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işarettir?

 
 
 
 

26. Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

 
 
 
 

27. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

 
 
 
 

28. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

 
 
 
 

29. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

 
 
 
 

30. Araç itilerek çalıştırılacak olursa, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

 
 
 
 

31. Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?

 
 
 
 

32. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

33. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

 
 
 
 

34. Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

 
 
 
 

35. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

 
 
 
 

36. Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?

 
 
 
 

37. Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?

 
 
 
 

38. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 
 
 
 

39. Yeni yönetmeliğe göre, C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

 
 
 
 

40. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

 
 
 
 

41. Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?

 
 
 
 

42. I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye
Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

 
 
 
 

43. Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?

 
 
 
 

44. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

 
 
 
 

45. Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?

 
 
 
 

46. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 
 
 
 

47. I- Daha dikkatli olmaları
II- Trafik kurallarına uymaları
III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları
Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır? 

 
 
 
 

48. Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?

 
 
 
 

49. B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?

 
 
 
 

50. Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı