24 Ağustos 2013 Ehliyet sınav soruları çöz

1. I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

 
 
 
 

2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

 
 
 
 

3. İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?

 
 
 
 

5. Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması “BakDinle-Hisset” yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

 
 
 
 

6. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?

 
 
 
 

7. “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

8. Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

 
 
 
 

10. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

 
 
 
 

11. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

 
 
 
 

14. • Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

 
 
 
 

15. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 
 
 
 

16. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

 
 
 
 

18. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

 
 
 
 

19. Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

 
 
 
 

20. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

 
 
 
 

21. Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

 
 
 
 

22. Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

 
 
 
 

23. I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

 
 
 
 

24. Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

 
 
 
 

25. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

 
 
 
 

26. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

27. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 
 
 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?

 
 
 
 

29. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

 
 
 
 

30. Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

 
 
 
 

31. Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

 
 
 
 

32. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

 
 
 
 

33. Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

 
 
 
 

34. Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?

 
 
 
 

35. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

 
 
 
 

36. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

 
 
 
 

37. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

38. Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi

 
 
 
 

39. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

40. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 
 
 
 

41. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

 
 
 
 

42. Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

 
 
 
 

43. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

44. I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

 
 
 
 

45. Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

 
 
 
 

46. Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

 
 
 
 

47. I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

 
 
 
 

48. Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

 
 
 
 

49. Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

 
 
 
 

50. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

 
 
 
 

51. Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

 
 
 
 

52. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

 
 
 
 

53. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

 
 
 
 

54. Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?

 
 
 
 

55. Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

 
 
 
 

56. Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

 
 
 
 

57. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.
Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

 
 
 
 

58. Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?

 
 
 
 

59. Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

 
 
 
 

60. • Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması
Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı