24 Ağustos 2013 Ehliyet sınavı trafik soruları

1. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

 
 
 
 

2. Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıda­ki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

 
 
 
 

3. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

 
 
 
 

4. Araçların emniyetle seyrine devam edebil­mesi için vites küçültmeyi gerektiren uzun­luk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

 
 
 
 

5. Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

 
 
 
 

6. I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangileri­ni yapmak yasaktır?

 
 
 
 

7. Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun ka­panacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

 
 
 
 

8. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

 
 
 
 

9. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

10. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli de­vamlı viraj trafik işaretidir?

 
 
 
 

12. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

 
 
 
 

14.
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

 
 
 
 

15. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

 
 
 
 

16.
Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

 
 
 
 

17. Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?

 
 
 
 

18. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışın­daki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

 
 
 
 

19. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafe­den izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

 
 
 
 

20. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisi­ni yapması yanlıştır?

 
 
 
 

21.
Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi

 
 
 
 

22.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğru­dur?

 
 
 
 

23. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 
 
 
 

24. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti ya­pan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

 
 
 
 

25. Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

 
 
 
 

26. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

27. I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

 
 
 
 

28. Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

 
 
 
 

29. Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

 
 
 
 

30. I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak sure­tiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

 
 
 
 

31. Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı