24 Ocak 2020

1. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

 
 
 
 

2. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

 
 
 
 

3. Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?


 
 
 
 

4. • Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası
Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

 
 
 
 

5. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?


 
 
 
 

6. Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenerse % indirimden faydalanılır?

 
 
 
 

7. Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

8. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

 
 
 
 

9. Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?

 
 
 
 

10. Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

11. Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.
Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması,hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma yada olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?

 
 
 
 

12. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?

 
 
 
 

13. Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir?

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi su soğutmalı motorun soğutma sistemi parçasıdır?

 
 
 
 

15. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?

 
 
 
 

17. Hava filtresinin kirli olması motorun çalışmasını nasıl etkiler?

 
 
 
 

18. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?


 
 
 
 

19. Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?

 
 
 
 

20. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

 
 
 
 

21. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

 
 
 
 

22. I- Solunum kontrolü
II- Ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması
III- Dolaşım kontrolü (nabız atımlarına bakılarak)
Bilinci kapalı olan kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
 

 
 
 
 

23. Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

 
 
 
 

24. Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir?

 
 
 
 

25. Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?

 
 
 
 

26. Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması, kampanaların aşırı ısınmasına neden olur?

 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur?

 
 
 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

 
 
 
 

29. • Motor durdurulur.
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.
Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

 
 
 
 

30. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu bağımlıları için söylenemez?

 
 
 
 

31. Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için “sağa yanaş ve dur” talimatını içerir?

 
 
 
 

32. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.
Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

 
 
 
 

33. İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

 
 
 
 

34. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?


 
 
 
 

35. Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.
Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

 
 
 
 

36. • Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

 
 
 
 

37. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
 
 
 

38. Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

 
 
 
 

39. Yeni yönetmeliklere göre: “CE” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?

 
 
 
 

40. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?

 
 
 
 

41. Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler?

 
 
 
 

42. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

 
 
 
 

43. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?


 
 
 
 

44. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

 
 
 
 

45. Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?

 
 
 
 

46. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?


 
 
 
 

47. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

 
 
 
 

48. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

 
 
 
 

49. 2014 yılında trafik kazalarındaki ekonomik kayıp 24 milyar TL. olup bu miktar yatırıma ayrılan payın yüzde ellisine yakındır. Bir yılda yatırıma ayrılan pay yaklaşık 50 milyar TL’dir.
Yukarıdaki paragrafta vurgulanmaya çalışılan temel düşünce nedir?

 
 
 
 

50. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı