25 Aralık 2019

1. I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

 
 
 
 

3. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 
 
 
 

4. Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

5. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

6. Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

 
 
 
 

7. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?

 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi trafik adabına uymayan tavırlara örnek değildir?

 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?

 
 
 
 

10. Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

 
 
 
 

12. I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

 
 
 
 

14. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

 
 
 
 

16. Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?

 
 
 
 

17. Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.
II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.
III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

 
 
 
 

18. Taşıtlardaki emniyet kemerinin kullanılması konusunda Cem, Gülnur ve Alper aşağıdaki gibi düşünmektedirler.
Buna göre hangisinin düşüncesi doğrudur?

 
 
 
 

19. Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

 
 
 
 

20. Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir?

 
 
 
 

21. I- Solunum kontrolü
II- Ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması
III- Dolaşım kontrolü (nabız atımlarına bakılarak)
Bilinci kapalı olan kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
 

 
 
 
 

22. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

 
 
 
 

23. Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?

 
 
 
 

24. Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir?

 
 
 
 

25. Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 
 
 
 

26. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

 
 
 
 

27. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

 
 
 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi, marş motoruna ilk hareket için elektrik verir?

 
 
 
 

29. Çok sıcak radyatörün kapağı nasıl açılır?

 
 
 
 

30. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

 
 
 
 

31. I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.
Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?

 
 
 
 

32. Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?

 
 
 
 

33. Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?

 
 
 
 

34. Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

35. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

 
 
 
 

36. I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi
Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 
 
 
 

37. I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi
Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

 
 
 
 

38. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

 
 
 
 

39. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısmından aşınmasına yol açar?

 
 
 
 

40. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

 
 
 
 

41. Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?

 
 
 
 

42. İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir?

 
 
 
 

43. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 

44. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışığı hangi hâllerde yakılır?

 
 
 
 

45. Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

46. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

 
 
 
 

47. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?

 
 
 
 

48. Aşağıdakilerden hangisi enjektörlere sırası ile basınçlı motorin gönderir?

 
 
 
 

49. Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir?

 
 
 
 

50. I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.
II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.
Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı