26 Aralık 2019

1. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

2. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 

3. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?

 
 
 
 

4. Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 
 
 
 

5. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

 
 
 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

 
 
 
 

7. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?

 
 
 
 

8. Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

 
 
 
 

9. Araçların durma ve duraklaması gereken hâller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir?

 
 
 
 

10. Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

 
 
 
 

12. Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

13. Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerindendir?

 
 
 
 

15. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

 
 
 
 

16. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 

17. Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir?

 
 
 
 

18. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 
 
 
 

19. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

20. Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 
 
 
 

21. I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak
Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

 
 
 
 

22. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

23. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

 
 
 
 

24. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

 
 
 
 

25. Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

 
 
 
 

26. Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 
 
 
 

27. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

OA) 1 – 2

 
 
 
 

28. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

 
 
 
 

29. Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?

 
 
 
 

30. Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
 
 
 

31. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

 
 
 
 

32. İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 
 
 
 

33. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

 
 
 
 

34. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

 
 
 
 

35. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 
 
 
 

36. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

 
 
 
 

37. Aşağıdakilerden hangisi, öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

 
 
 
 

38. I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.

Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

39. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

 
 
 
 

40. Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması, aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

 
 
 
 

41. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

 
 
 
 

42. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

43. Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?

 
 
 
 

44. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

 
 
 
 

45. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 
 
 
 

46. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 

47. Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?

 
 
 
 

48. Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler?

 
 
 
 

49. Aşağıdaki yerlerin hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

 
 
 
 

50. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı