26 Ocak 2020

1. Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


 
 
 
 

2. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?


 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?

 
 
 
 

4. Motora yağ nereden konulur?

 
 
 
 

5. Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


 
 
 
 

6. Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
I. Boyun
II. Koltuk altı
III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?
A) Yalnız I

 
 
 
 

7. I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri
Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

 
 
 
 

8. Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

 
 
 
 

9. Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

 
 
 
 

10. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

 
 
 
 

11. Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.
• Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok.
• Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.
• Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?

 
 
 
 

12. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?


 
 
 
 

13. Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 
 
 
 

14. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
 
 
 

15. Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

 
 
 
 

16. Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

 
 
 
 

18. Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

 
 
 
 

19. Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

 
 
 
 

20. Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?


 
 
 
 

21. • Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.
Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

22. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?

 
 
 
 

23. Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?

 
 
 
 

24. Araçların durma ve duraklaması gereken hâller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir?

 
 
 
 

25. I. Azami yüklü ağırlığın ’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.
Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 

26. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

27. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 
 
 
 

28. Motor çalıştığı hâlde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

29. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?


 
 
 
 

30. Aracın park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

31. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
 
 
 

32. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur?

 
 
 
 

33. Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?

 
 
 
 

34. Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 
 
 
 

35. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

 
 
 
 

36. Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

 
 
 
 

37. Egzoz gazı zehirlenmesi aşağıdaki yollardan hangisi ile olur?

 
 
 
 

38. Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 
 
 
 

39. Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak işaretidir?

 
 
 
 

40. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

 
 
 
 

41. Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

42. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

 
 
 
 

43. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

 
 
 
 

44. • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

 
 
 
 

45. Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

46. Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

 
 
 
 

47. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

 
 
 
 

48. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

 
 
 
 

49. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 

50. Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı