28 Ocak 2020

1. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

 
 
 
 

3. Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır?

 
 
 
 

5. Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir?

 
 
 
 

6. Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi

 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?

 
 
 
 

8. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir?

 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

 
 
 
 

11. Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

 
 
 
 

14. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

 
 
 
 

15. Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

OA) Bulunduğu şeritte seyretmesi

 
 
 
 

16. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

 
 
 
 

17. Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

 
 
 
 

18. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?

 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

 
 
 
 

21. Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

22. Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.
Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

 
 
 
 

23. Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

 
 
 
 

24. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

 
 
 
 

25. Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?

 
 
 
 

26. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


 
 
 
 

27. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

28. Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?


 
 
 
 

29. Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç “A” noktasında iken “88-89” diye saymaya başlıyor.

Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?

 
 
 
 

30. Şekildeki gibi daralan bir yola gelen iki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


 
 
 
 

31. Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

 
 
 
 

32. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?


 
 
 
 

33. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

 
 
 
 

34. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

35. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?


 
 
 
 

36. Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?

 
 
 
 

37. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

 
 
 
 

38. Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.
Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?

 
 
 
 

39. İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

 
 
 
 

40. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

 
 
 
 

41. Trafik kazasına karışanlar aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler?

 
 
 
 

42. İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

 
 
 
 

43. Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?


 
 
 
 

44. Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?

 
 
 
 

45. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?


 
 
 
 

46. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 
 
 
 

47. I. Sıkan giysiler gevşetilir.
II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.
III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.
IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.
Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 
 
 
 

48. Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

 
 
 
 

49. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

 
 
 
 

50. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı