29 Aralık 2019

1. 1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek
2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek
3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek
4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek
Araç geçme ile ilgili aşağıda verilen kurallar hangi sıra ile uygulanmalıdır?

 
 
 
 

2. Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir. 

Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması otomatik vitesli araç için sakıncalıdır?

 
 
 
 

4. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?

 
 
 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?

 
 
 
 

6. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

7. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

 
 
 
 

8. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?

 
 
 
 

9. Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

 
 
 
 

11. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
 
 
 

12. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

13. Trafik sıkışıklığından dolayı aracıyla sürekli dur-kalk yapan ve bu durumdan bunalan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılır?

 
 
 
 

15. Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

YA) Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu

 
 
 
 

16. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

17. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

 
 
 
 

18. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?

 
 
 
 

19. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

 
 
 
 

20. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

 
 
 
 

21. Osmaniye’den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya’ya oradan da Ankara’ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

 
 
 
 

22.  I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

 
 
 
 

23. Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

24. Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

 
 
 
 

25. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

 
 
 
 

26. Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse, çalıştırmak için ne yapılır?

 
 
 
 

27. Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?

 
 
 
 

28. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir?

 
 
 
 

29. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

 
 
 
 

30. Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?

 
 
 
 

31. • Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.
Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

32. “Holger-Nielsen (sırttan bastırma)” metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

 
 
 
 

33. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

34. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

35. Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?

 
 
 
 

36. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

 
 
 
 

37. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?

 
 
 
 

38. – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 

39. Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

 
 
 
 

40. Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisini etkisi daha büyüktür?

 
 
 
 

41. • Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması
• Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması
Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

 
 
 
 

42. Aşağıdakilerden hangisi, motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?

 
 
 
 

43. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

 
 
 
 

44. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

45. Yeni yönetmelikleri göre, “C” sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi, aşağıdakilerin hangisinde verilen araçları kullanabilir?

 
 
 
 

46. Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

 
 
 
 

47. Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur?

 
 
 
 

48. Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
 
 
 

49. Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

 
 
 
 

50. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı