29 Haziran 2013 Ehliyet sınavı İlk Yardım Soruları

1. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda ha­berleşme ilkelerindendir?

 
 
 
 

3. Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

 
 
 
 

4. I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapa­cak kişide bulunmalıdır?

 
 
 
 

5. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki han­gi sistemde yer alır?

 
 
 
 

6. Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve cid­diyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.
Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

 
 
 
 

7. Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıka­rılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

8. • Solunum yolu açık tutulur.
•Solunum ve dolaşım desteklenir.
Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulan­masının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

9.
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?

 
 
 
 

10. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 
 
 
 

11. I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları
Yukarıda verilen kanama türlerinin hangile­rinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

 
 
 
 

13. Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 
 
 
 

14. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

 
 
 
 

15. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilir­ken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

 
 
 
 

16. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı