29 Ocak 2020

1. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
 
 
 

2. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

 
 
 
 

3. Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?

 
 
 
 

5. Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?

 
 
 
 

6. Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

 
 
 
 

7. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 
 
 
 

8. Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?

 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?


 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC’ si aşamalarından değildir?

 
 
 
 

11. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?

 
 
 
 

13. Hareket hâlindeki aracın stop ettirilmeden durdurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?

 
 
 
 

15. Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

 
 
 
 

16. Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?

 
 
 
 

17. Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?


 
 
 
 

18. “Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme” trafik kazalarında – – – – sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 

19. İlk yardımın ABC’si olarak kabul edilen uygulamalardan “B” neyi ifade etmektedir?

 
 
 
 

20. Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması neyi bildirir?

 
 
 
 

21. Yerleşim Yerinde = YY
Yerleşim Yeri Dışında = YYD
Kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

 
 
 
 

22. İlk yardımın ABC’si olarak kabul edilen uygulamalardan “A” neyi ifade etmektedir?

 
 
 
 

23. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?

 
 
 
 

24. Aşağıdakilerden hangisi ana yol – tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir?

 
 
 
 

25. Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan
parçaya – – – – denir.
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

 
 
 
 

26. Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

 
 
 
 

27. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?


 
 
 
 

28. Taşıtlarda kullanılan “Kararmalı Dikiz Aynaları” ışık huzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşırlar. Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

29. Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

 
 
 
 

30. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

31. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?

 
 
 
 

32. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

33. Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

 
 
 
 

34. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
 
 
 

35. Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içindeki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir.

Bu bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 

36. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin parçası değildir?

 
 
 
 

37. Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

 
 
 
 

38. Resimdeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?


 
 
 
 

39. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?

 
 
 
 

40. Aşağıdakilerden hangisi, marşa basılıp motor çalıştığında sönmesi gerekir?

 
 
 
 

41. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

 
 
 
 

42. Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?

 
 
 
 

43. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

44. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 

45. I. Kazazedenin tedavi edilmesi
II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

 
 
 
 

46. Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 
 
 
 

47. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

 
 
 
 

48. Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?


 
 
 
 

49. Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir?

 
 
 
 

50. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı