3 Ocak 2020

1. I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

 
 
 
 

3. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

 
 
 
 

4. Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

 
 
 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

 
 
 
 

6. Yeni yönetmelikleri göre, “C” sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi, aşağıdakilerin hangisinde verilen araçları kullanabilir?

 
 
 
 

7. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

 
 
 
 

8. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

 
 
 
 

9. I. LPG
II. Benzin
III. Motorin
İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanıkların bir göstergesidir?

 
 
 
 

11. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

 
 
 
 

12. F sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

 
 
 
 

13. I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması
II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması
III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması
Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?

 
 
 
 

14. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

15. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?

 
 
 
 

17. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?

 
 
 
 

18. Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

19. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir?

 
 
 
 

21. “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

 
 
 
 

22. Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?


 
 
 
 

23. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 
 
 
 

24. Şekle göre, yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısımlara ne ad verilir?


 
 
 
 

25. Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?

 
 
 
 

26. • Buji
• Piston
• Silindir kapağı
Verilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 

27. 1. Işıklı trafik işaret cihazı
2. Trafik levhası ve yer işaretlemeleri
3. Trafik görevlisi
Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması hâlinde, sürücülerin bunlara uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?

 
 
 
 

28. Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?


 
 
 
 

29. Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?


 
 
 
 

30. Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

 
 
 
 

31. Yaralı, sedye ile ambulansa bindirilirken yönü nasıl olmalıdır?

 
 
 
 

32. Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 
 
 
 

33. Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir?

 
 
 
 

34. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?


 
 
 
 

35. Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebidir?

 
 
 
 

36. Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 
 
 
 

37. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Kalp masajı – Suni solunum

 
 
 
 

38. Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

39. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

 
 
 
 

40. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?

 
 
 
 

41. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?

 
 
 
 

42. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?


 
 
 
 

43. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

 
 
 
 

44. Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

 
 
 
 

45. Emniyet şeritlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Ambulans’ın hasta taşıması

 
 
 
 

46. Aşağıdaki tabloya göre hangi seçenek kesinlikle söylenir?


 
 
 
 

47. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir?


 
 
 
 

48. I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

 
 
 
 

49. Freni bozuk aracın şekildeki gibi çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?


 
 
 
 

50. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?


 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı