30 Ocak 2020

1. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

 
 
 
 

2. Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?


 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

 
 
 
 

4. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

OA) 1 – 2

 
 
 
 

5. Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

 
 
 
 

6. I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki
II- Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması
III- Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması
Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?

 
 
 
 

7. Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık iki buçuk metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden hangisi asılmalıdır?

 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır?

 
 
 
 

9. Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

10. Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 
 
 
 

11. Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

12. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

 
 
 
 

13. Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?

 
 
 
 

14. Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?

 
 
 
 

15. Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

 
 
 
 

16. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

 
 
 
 

18. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

19. Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?

 
 
 
 

20. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?


 
 
 
 

21. I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı
Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

 
 
 
 

22. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
 
 
 

23. Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

YA) 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği

 
 
 
 

24. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

 

 
 
 
 

25. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

 
 
 
 

26. Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?

 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

 
 
 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?

 
 
 
 

29. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

 
 
 
 

30. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

 
 
 
 

31. Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

 
 
 
 

32. Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 
 
 
 

33. Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

34. Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

 
 
 
 

35. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?

 
 
 
 

36. Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir?

 
 
 
 

37. Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

 
 
 
 

38. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

 
 
 
 

39. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?

 
 
 
 

40. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

 
 
 
 

41. Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

 
 
 
 

42. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?

 
 
 
 

43. Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

 
 
 
 

44. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

 
 
 
 

45. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 

46. Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?


 
 
 
 

47. Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?

 
 
 
 

48. “İki otomobil eğimli bir yerde karşılaştıklarında eğimli yola çıkan aracın üstünlüğü vardır.”
Buna rağmen yoğun kar sonucu buzlanan eğimli yolda yokuş çıkan aracın sürücüsü inen aracın geçişini kolaylaştırması ne gibi bir kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir?

 
 
 
 

49. Aracın belli bir mesafede gidebileceği kadar yakıtın araç üzerinde bulundurulmasına yarayan parça hangisidir?

 
 
 
 

50. Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı