31 Ocak 2020

1. Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?

 
 
 
 

2. • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.
İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

 
 
 
 

3. Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

 
 
 
 

4. Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?

 
 
 
 

5. Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

 
 
 
 

6. Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

 
 
 
 

7. Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur?

 
 
 
 

8. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

9. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


 
 
 
 

10. Türkiye’de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin bir çoğunun kasıtlı olduğunu görmekteyiz. Göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 
 
 
 

11. I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

 
 
 
 

12. Araç itilerek çalıştırılacak olursa, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir?

 
 
 
 

14. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

 
 
 
 

15. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?


 
 
 
 

16. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

 
 
 
 

17. Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

18. •  Göz bebeklerinde büyüklük farkı    
•  Geçici hafıza kaybı    
•  Burundan kan gelmesi
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

 
 
 
 

19. Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sisteme ait bir organdır?

 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?

 
 
 
 

21. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?


 
 
 
 

22. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?


 
 
 
 

23. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

 
 
 
 

24. İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir?

 
 
 
 

25. Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?

 
 
 
 

26. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?

 
 
 
 

28. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?


 
 
 
 

29. İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?


 
 
 
 

30. Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı “bak-dinle-hisset” yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

 
 
 
 

31. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?


 
 
 
 

32. Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
 
 
 

33. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri en aza indirmek üzere tasarlanmış olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?


 
 
 
 

34. Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?

 
 
 
 

35. Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?

 
 
 
 

36. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?


 
 
 
 

37. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

 
 
 
 

38. Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

39. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

 
 
 
 

40. Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?

 
 
 
 

41. Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görülüyor ise, öncelikle yapılması gereken nedir?


 
 
 
 

42. Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?

 
 
 
 

43. I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

44. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması otomatik vitesli araç için sakıncalıdır?

 
 
 
 

45. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

46. Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir?

 
 
 
 

47. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

 
 
 
 

48. Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?

 
 
 
 

49. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
 
 
 

50. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı