4 Aralık 2019

1. Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?

 
 
 
 

4. Şekle göre hangi numaralı şerit sürekli işgal edilemez?

 
 
 
 

5. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

 
 
 
 

6. I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.
Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 
 
 
 

7. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır?

 
 
 
 

9. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?

 
 
 
 

13. Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

 
 
 
 

15. Kanlarındaki alkol miktarı – – – – promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 

16. I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

 
 
 
 

17. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır.
 
Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

18. • Aracın hızı azaltılır.
• En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
• Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.
Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?

 
 
 
 

19. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC’si içinde yer almaz?

 
 
 
 

21. Saatte 80 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki aracı kaç metreden takip etmelidir?

 
 
 
 

22. Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

23. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

 
 
 
 

24. Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
 
 
 

25. Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 
 
 
 

26. Hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su eklemeden önce aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

 
 
 
 

28. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

 
 
 
 

29. I- Basıncı
II- Diş derinliği
III- Hasarlı olup olmadığı
Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?

 
 
 
 

30. Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

 
 
 
 

31. Aşağıdaki tabloya göre hangi seçenek kesinlikle söylenir?

 
 
 
 

32. Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun yavaş dönmesine sebep olur?

 
 
 
 

33. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

 
 
 
 

34. Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

 
 
 
 

35. Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte  85 kilometredir?

 
 
 
 

36. • Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.
• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

 
 
 
 

37. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

 
 
 
 

38. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

39. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

 
 
 
 

40. Şekildeki banketli yoldan geceleyin faydalanmak isteyen yayanın, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

41. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

 
 
 
 

42. Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?

 
 
 
 

43. Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?

 
 
 
 

44. Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

 
 
 
 

45. “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

 
 
 
 

46. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 
 
 
 

47. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

 
 
 
 

48. Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?

 
 
 
 

49. Araç sürücülerinin duraklanan veya parke dilen yerden çıkarken;
I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,
II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,
III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,
IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.
Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 

50. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı