4 Ocak 2020

1. Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

2. Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 
 
 
 

4. I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?

 
 
 
 

5. Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

 
 
 
 

6. Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile
• Yer işaretlemelerini
• Trafik işaret levhalarını
• Işıklı ve sesli trafik işaretlerini
temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

 
 
 
 

7. Ekstra bir durum söz konusu değilse aşağıdakilerden hangisi en doğru suni solunum pozisyonudur?

 
 
 
 

8. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

 
 
 
 

9. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


 
 
 
 

10. Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur?

 
 
 
 

11. Hangisi alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altıda tutan şarj sistemi parçasıdır?

 
 
 
 

12. Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

 
 
 
 

13. Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?

 
 
 
 

14. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?


 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusu ve diferansiyel yağlarının azalması sonucu olur?

 
 
 
 

16. Rentek manevrası;
I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,
II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 

17. Şekle göre sürücü nasıl davranmalıdır?


 
 
 
 

18. Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?

 
 
 
 

19. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

 
 
 
 

20. Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


 
 
 
 

21. Şekildeki durumda, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


 
 
 
 

22. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

 
 
 
 

23. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?


 
 
 
 

24. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

 
 
 
 

25. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

 
 
 
 

26. • Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek
Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

 
 
 
 

27. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

28. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

29. Zorunlu hâller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 
 
 
 

30. Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

31. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?


 
 
 
 

32. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?


 
 
 
 

33. Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?

 
 
 
 

34. Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?

 
 
 
 

35. Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

 
 
 
 

36. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?


 
 
 
 

37. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

 
 
 
 

38. Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?

 
 
 
 

39. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

 
 
 
 

40. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?


 
 
 
 

41. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

42. Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

43. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

44. Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir?


 
 
 
 

45. • Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması
• Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması
Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

 
 
 
 

46. Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?

 
 
 
 

47. İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

 
 
 
 

48. Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

49. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?


 
 
 
 

50. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı