6 Eylül 2014 Ehliyet sınavı İlk Yardım Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?

 
 
 
 

2. İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır.
Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solu­numun olmadığını gösteren bir belirtidir?

 
 
 
 

4. Kalp durmasının en önemli göstergesi aşa­ğıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

5. Kanama olan bölgeye turnike uygular­ken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

 
 
 
 

6. • Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
•Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin ama­cını oluşturur?

 
 
 
 

7. Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8 yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi “şok” belirtilerin­den biri değildir?

 
 
 
 

9. Başından yaralanan kazazedeye aşağıdaki­lerden hangisi uygulanır?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uy­gulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en
ileri durumudur?

 
 
 
 

12. • Sıkıntı veya nefes darlığı
•Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki du­rumların hangisinin olduğunu gösterir?

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımaların­da ilk yardımcının uyması gereken kurallar­dan biri değildir?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı