6 Ocak 2020

1. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

 
 
 
 

3. Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?

 
 
 
 

5. Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

 
 
 
 

6. Motor çalışırken gösterge panelinde şarj ikaz ışığı yanarsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

 
 
 
 

7. Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?

 
 
 
 

8. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

 
 
 
 

9. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


 
 
 
 

10. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi sürücüleri yayalara karşı uyaran işarettir?

 
 
 
 

12. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

13. Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

14. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?


 
 
 
 

15. Nemli havalarda veya yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 
 
 
 

16. Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

 
 
 
 

18. I- Aracının yük ve teknik özelliğine
II- Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına
III- Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
Sürücüler, hızlarını aşağıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? 

 
 
 
 

19. • Sıkıntı veya nefes darlığı
• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
 

 
 
 
 

21. Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

 
 
 
 

22. Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

23. Aşağıdakilerden hangisi motorda hararetin yükselmesine sebep olabilir?

 
 
 
 

24. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır?

 
 
 
 

25. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

26. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

 
 
 
 

28. Motorun soğutma sisteminde kullanılan – – – – donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 

29. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


 
 
 
 

30. Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir?

 
 
 
 

31. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

 
 
 
 

32. Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 
 
 
 

33. Aşağıdakilerden hangisi trafik bilgi işaretlerindendir?

 
 
 
 

34. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

35. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

 
 
 
 

36. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?

 
 
 
 

37. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?


 
 
 
 

38. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı (dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

 
 
 
 

39. Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
 
 
 

40. Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?


 
 
 
 

41. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte   kaç km’dir?

 
 
 
 

42. Şekle göre 2 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır?


 
 
 
 

43. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

 
 
 
 

44. Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

 
 
 
 

45. Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

 
 
 
 

46. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?

 
 
 
 

47. I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir.
II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse % indirim uygulanır.
III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz.
IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.
Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 

48. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

 
 
 
 

49. Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?

 
 
 
 

50. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?


 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı