7 Aralık 2019

1. Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?

 
 
 
 

2. Aktarma organlarından hangisi, araca geri hareketi sağlar?

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Görüşerek Bilgi Edinme” basamağında yer alır?

 
 
 
 

4. Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

 
 
 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

 
 
 
 

6. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

 
 
 
 

7. Kavrama (debriyaj) sistemi, aracın neresinde bulunur?

 
 
 
 

8. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

 
 
 
 

9. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

10. I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

 
 
 
 

11. Aracın motorunda başlayan bir yangını, yangın söndürücü ile söndürmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 
 
 
 

12. Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

 
 
 
 

13. Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?

 
 
 
 

14. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Kalp masajı – Suni solunum

 
 
 
 

15. Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

16. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?

 
 
 
 

18. Tehlikeli madde taşıyan araçların, boş olarak seyretmesi sırasındaki azamî hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 

19. Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 
 
 
 

20. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 

21. Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç km hızla gitmelidir?

 
 
 
 

22. Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?

 
 
 
 

23. I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

 
 
 
 

24. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 
 
 
 

25. I- İlk Yardım Bilgisi
II- Trafik ve Çevre Bilgisi
III- Motor ve Araç Tekniği Bilgisi
IV- Trafik Adabı
Yukarıdakilerden hangileri, sürücü adaylarına sürücü kurslarında okutulan derslerdendir?

 
 
 
 

26. G sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

 
 
 
 

27. Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 
 
 
 

28. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

 
 
 
 

29. Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

 
 
 
 

30. Egzoz susturucusu, yanmış gazların gürültüsünün azaltılmasında görev yapar. Buna göre araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

 
 
 
 

31. Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

 
 
 
 

32. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

 
 
 
 

33. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 
 
 
 

34. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

 
 
 
 

35. Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?

 
 
 
 

36. Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?

 
 
 
 

37. Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?

 
 
 
 

38. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

 
 
 
 

39. Sivas’tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya’ya oradan da Uşak’a gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

 
 
 
 

40. Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir?

 
 
 
 

41. Motora yağ nereden konulur?

 
 
 
 

42. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

 
 
 
 

43. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

 
 
 
 

44. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

 
 
 
 

45. “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” Atasözü ile Trafik adabında hangi yaklaşımı destekler?

 
 
 
 

46. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

 
 
 
 

47. Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

48. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?

 
 
 
 

49. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

 
 
 
 

50. Akünün iki kutup başına, aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı