8 Mart 2014 Ehliyet sınavı trafik soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücü­lerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?

 
 
 
 

2. I- Araçların tescil edilmesi
II- Sürücü belgelerinin verilmesi
III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?

 
 
 
 

3. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

 
 
 
 

4. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

 
 
 
 

5. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

 
 
 
 

6. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 
 
 
 

7. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol­da gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

 
 
 
 

8. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

 
 
 
 

10.
Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.
II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.
III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

 
 
 
 

11. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

 
 
 
 

12.
Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?
I- Sağa dönüş
II- Sola dönüş
III- Aynı yönde ilerleme

 
 
 
 

13. Zorunlu hâller dışında şehirler arası kara yolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 
 
 
 

14. Konvoy hâlinde seyreden araçların arasın­daki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

 
 
 
 

15.
Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki ara­cı geçmesi yasaktır. Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?

 
 
 
 

16. Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

 
 
 
 

17.
Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisi­nin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

18. Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yap­ması yanlıştır?

 
 
 
 

19. • Kırmızı ışık yanması
•Yolun trafiğe kapanması
•Yetkililerin dur işareti vermesi
Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?

 
 
 
 

20. Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

 
 
 
 

21. Geceleri kara yolunda seyrederken, re­simde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

 
 
 
 

22. Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?

 
 
 
 

23. Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.
Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşa­ğıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?

 
 
 
 

24. Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

 
 
 
 

25. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yan­gın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

 
 
 
 

26. Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgele­rinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

 
 
 
 

27. Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar.
Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı