8 Şubat 2014 Ehliyet sınav soruları çöz

1. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

2. İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak “iyi misiniz?” diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?

 
 
 
 

3. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

 
 
 
 

5. Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?

 
 
 
 

6. Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

 
 
 
 

7. İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

 
 
 
 

8. I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.
Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?

 
 
 
 

9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

 
 
 
 

10. Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?

 
 
 
 

12. I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı
Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

 
 
 
 

13. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

 
 
 
 

14. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

 
 
 
 

15. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?

 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

 
 
 
 

18. I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi
Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

19. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

 
 
 
 

20. Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

21. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

22. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 
 
 
 

23. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 
 
 
 

24. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 
 
 
 

25. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

 
 
 
 

26. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

 
 
 
 

27. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 
 
 
 

28. Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?

 
 
 
 

29. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

30. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

 
 
 
 

31. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 
 
 
 

32. Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

 
 
 
 

33. Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

 
 
 
 

34. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

35. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

36. Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

 
 
 
 

37. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?

 
 
 
 

38. Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

 
 
 
 

39. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?

 
 
 
 

40. Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?

 
 
 
 

41. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

42. Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?

 
 
 
 

43. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

 
 
 
 

44. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?

 
 
 
 

45. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.

 
 
 
 

46. Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

 
 
 
 

47. Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?

 
 
 
 

48. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 
 
 
 

49. Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 
 
 
 

50. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı