8 Şubat 2014 Ehliyet sınavı trafik soruları

1. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

 
 
 
 

2. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

 
 
 
 

5. I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi
Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

6. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

 
 
 
 

7. Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağı­dakilerden hangisini bildirir?

 
 
 
 

8. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması yanlıştır?


 
 
 
 

9. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 
 
 
 

10. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 
 
 
 

11. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 
 
 
 

12. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

 
 
 
 

13. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

 
 
 
 

14. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 
 
 
 

15. Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numa­ralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?

 
 
 
 

16. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazala­rının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

17. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

 
 
 
 

18. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 
 
 
 

19. Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

 
 
 
 

20. Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

 
 
 
 

21. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

22. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

23. Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oran­larının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

 
 
 
 

24. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?

 
 
 
 

25. Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf ciha­zının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

 
 
 
 

26. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, kara yollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?

 
 
 
 

27. Sürücülerin aşağıda verilen davranışla­rından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?

 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı